HITTAT PÅ NÄTET: Gustav Vasas upprorshär befriar Örebro slott

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Befrielsekriget, som varade 1521 till 1523, var ett svenskt uppror mot den danske kungen Kristian II, kallad Tyrann, som nyligen återfört Sverige till Kalmarunionen.

Den svenska upprorshären leddes av riddaren Gustav Vasa, som valdes till svensk kung år 1523. Livgardet bär på sina fanor segernamnet Befrielsekriget, samt årtalet 1521, broderat i guld.

Den 30 januari 1522 befriar upprorshären Örebro slott från danskarna.

Utdrag ur Försök till beskrifning öfver Sveriges städer (1855-1860):

Som det likväl sednare återföll i danskarnes händer, lät Gustaf I år 1521 genom Olof Bonde storma det, men besättningen var så talrik och så väl försedd med alla förnödenheter, att det först efter 9 månaders belägring, den 30 Januari 1522, blef eröfradt, hvarpå Gustaf i vredesmode lät helt och hållet nedrifva detsamma. Men icke destomindre lät samme konung, efter all sannolikhet, påböija uppförandet af ett nytt, hvartill sten tagits så väl från Längbro kyrka, som från Karmeliterklostret, men som dock ej blef fulländadt förr än under Carl IX:s regering.

Läs mer här

BILD: Riddaren Gustav Vasa bär Sveriges riksbaner. Detalj ur målning från 1830-talet av Johan Gustaf Sandberg.

Redaktionen