Gästskribent ROBIN ERIKSSON: RFSL i Sverige är som katolska kyrkan i Peru

I Mohamed Omars podcast Tankar från framtiden (januari 2019) sa Patrik att det är svårare att komma ut som kristen i Sverige än att komma ut som bög, medan det är tvärt om i Brasilien. Ett av världens mest katolska länder är Peru. Där tycker folk att Brasilien är ett gudlöst, liberalt och syndigt land.

I Sveriges riksdagsval år 2018 besökte alla partiledare utom Jimmie RFSL och intygade att de höll med om deras olika HBTQ-listor. När det är presidentval i Peru besöker alla kandidater biskopen i Lima och försäkrar att de håller med kyrkan i alla viktiga frågor. I Sverige måste alla partiledare vifta med Prideflaggor och i Peru måste de ta bilder med biskopen i Lima och visa hur de står på knä i kyrkan och ber.

Det finns säkert vissa svenska politiker som inte håller med om något förslag från RFSL, men det är bäst att rösta som RFSL vill för den organisationen får man absolut inte stöta sig med. I Peru finns det säkert vissa politiker som inte håller med kyrkan i vissa frågor, men det är bäst att rösta som kyrkan vill för den vill man inte stöta sig med.

I Peru fanns en presidentkandidat, Alejandro Toledo, som bott i USA i några år där han hade blivit socialliberal och sa att han var för narkotika, homoäktenskap och abort. Han blev fördömd av kyrkan (kardinal Cipriani sa ”De som vill döda barn är inte redo att regera”), sen vek han ner sig. Om någon enstaka politiker i Sverige inte stödjer de heliga frågorna abort och HBTQ tillräckligt mycket fördöms han av RFSL, sen viker han ner sig.

I Peru deltar poliserna och militärerna i Marschen för livet. I Sverige deltar poliserna och militärerna i Prideparaden. I Sverige visar kändisarna upp hur mycket de älskar HBTQ och i Peru visar kändisarna upp hur mycket de älskar ofödda barn.

I Peru dunkar föräldrarna, skolorna och kyrkorna in kyrkans attityder i barnen och i Sverige dunkar media och skolorna in RFSL:s attityder i barnen. I Peru springer barnen och tonåringarna runt i Marschen för livet med sina egenritade bilder av ofödda barn och sina slagord som säger ”Jag talar för dem som inte har någon röst” och i Sverige springer de runt i Prideparaden med sina plakat som säger ”Nej till transfobi”.

I Peru träffade jag en socialliberal spansk invandrare. Han försökte överföra sina åsikter på sin son, men sonen kom hem från skolan och sa att han blivit frälst och var för rätten till liv från befruktningen. I Sverige träffade jag en latinamerikansk invandrare som försökte överföra sina latinamerikanska åsikter på sin son, men sonen kom hem från skolan och sa att han var ateist, stod upp för aborträttigheter och tänkte färga håret grönt.

När man går till läkaren i Peru ser man krucifix och bilder av Jesus och Jungfru Maria på väggen. När man går till läkaren i Sverige ser man Prideflaggan och HBTQ-certifieringen på väggen. När jag gick till tandläkaren i Latinamerika hade hon en stor bild av ett ofött barn på väggen och det stod JA TILL LIVET. Patienterna och taxichaufförerna som kört dit dem berömde receptionisten över klinikens fina bild.

När man tar promenader i Sverige ser man Prideflaggorna överallt. När man tar promenader i Peru ser man statyer av Jesus och Jungfru Maria överallt.

Innan jag åkte till Peru trodde jag det var äldre vita män som låg bakom abortförbuden i Latinamerika. Men när jag kom dit märkte jag att det främst var de unga kvinnorna som organiserade sig i JA TILL LIVET-verksamhet. I Sverige är det främst de unga kvinnorna som organiserar sig för HBTQ, abort, mångkultur och klimatet.

När svensk media diskuterar abort kopplar de alltid in någon från RFSL som är den ultimata abortexperten. När peruansk media diskuterar abort kopplar de alltid in någon från kyrkan som är den ultimata abortexperten.

När svenska läkare uttalar sig om abort drar de olika argument för abort. Till exempel att kvinnor ska få bestämma över sin egen kropp och att den lilla varelsen bara kan överleva på egen hand efter 22 veckor. När peruanska läkare uttalar sig om abort drar de olika argument för den lilla varelsen. Till exempel att det är vetenskapliga fakta att livet börjar vid befruktningen eller att säkra och lagliga aborter alltid är mortala för barnet. I Peru säger man alltid bebisen eller barnet och i Sverige säger man cellklumpen eller fostret.

När peruanska politiker drar argumentet att livet börjar vid befruktningen får de automatiskt en stående ovation. När svenska politiker drar argumentet att kvinnor har rätten att bestämma över sin egen kropp får de automatiskt en stående ovation.

I Sverige får man alltid höra om den mörka kraften katolska kyrkan och i Peru får man alltid höra om de mörka krafterna som vill ha abortlegalisering (många peruanska politiker kallar abort dödsstraff för bebisar). Uttrycket mörka krafter kommer från kristendomen och betyder djävulen.

I Sverige är det mest skamliga som finns att bli kallad ”han som är emot abort” och i Peru är det mest skamliga som finns att bli kallad ”han som vill döda barn”.

Robin Eriksson är en funktionshindrad och kristen man. Den som vill kan swisha en gåva till 0760836744.

Gästskribent