MOHAMED OMAR: Så kan framtiden bli vacker

Fula hus, fula saker. Sedan 1930-talet har fult varit inne bland arkitekter. Fint, idylliskt, pittoreskt och vackert anses förlegat och töntigt. Seriös arkitektur, sådan som gör att man blir respekterad av andra arkitekter, ska vara ful och fyrkantig. Fulheten är ett bevis på att man inte flörtar med folkets smak.

Folk har aldrig gillat dessa hus. Folk gillar vackra hus och fina saker. När folk får rösta på vilka hus de tycker är vackrast vinner alltid gamla hus i klassisk stil, och när de röstar om vilka hus de tycker är fulast vinner alltid nya hus i modernistisk stil.

Nyligen röstade föreningen Arkitekturupproret fram landets 150 fulaste byggnader. På klar förstaplats hamnade byggnaden där flera av dagens arkitekter fått sin utbildning, Arkitekturskolan i Stockholm. Det är en grå brutalistisk betongbyggnad.

Arkitekturupproret började som en grupp på Facebook i slutet av 2014. Gruppen växte snabbt och har idag över 50,000 följare.

När vi föreställer oss framtidens städer ser vi lådor av betong och stål. Det beror på att det är så vi har lärt oss att se framtiden.

Men vi behöver inte se framtiden på det sättet. Man kan bygga moderna maskiner, fordon och verktyg som är både funktionella och vackra. Inspiration kan man hämta från den estetik som kallas steampunk.

Vad är det? En vanlig definition är ”victorian science fiction”. Den kanadensiske litteraturvetaren Mike Perschon, som doktorerat med avhandlingen The Steampunk Aesthetic Technofantasies in a Neo-Victorian Retrofuture, menar att steampunk är ett estetiskt program som rymmer tre huvudelement, nämligen teknofantasy, neoviktorianism och retrofuturism.

Viktoriansk futurism:

Steampunk är med andra ord att föreställa sig framtiden som man föreställer sig att 1800-talets människor föreställde sig den.

Det vill säga att gå tillbaka till tiden före modernismen och föreställa sig hur industrier, datorer och mobiltelefoner, bilar och flygplan, och andra moderna saker skulle se ut: en värld som är högteknologisk och samtidigt estetiskt tilltalande.

”Adertonhundratalet”, menade Strindberg, ”är nog det största århundradet av alla”. Perioden från julirevolutionen 1830 till sammanbrottet 1914 utmärktes av den industriella revolutionens genombrott och vetenskapens triumf.

Mot slutet av 1800-talet inleddes det mest expansiva skedet i mänsklighetens historia. Världens folkmängd började öka i allt snabbare takt och människor flyttade från landsbygden till städerna. Nya energikällor och nya tekniker förhöjde industrins produktivitet och näringslivets avkastning steg. Allt fler gick i skolan och fler böcker trycktes och lästes än någonsin förut i mänsklighetens historia.

Utvecklingsoptimismen tog sig mångahanda uttryck, bland annat genom en ny litterär genre, science fiction, i vilken succéeförfattaren Jules Verne lät fantasin leka med de möjligheter som den nya naturvetenskapen och tekniken syntes erbjuda. I hans romaner blir vetenskapsmannen hjälten, som ställs inför problem och löser dem med sina rationella förmögenheter och sitt tekniska kunnande.

Från Europa utgår expedition efter expedition av upptäckare och forskare. Den mest uppmärksammade svenska expeditionen var utan tvivel ingenjör Andrées försök att nå Nordpolen med luftballong den 11 juli 1897. Ballongen störtade och hela besättningen dukade under på de ödsliga isvidderna.

I Inferno får Strindberg ett brev av sin oroliga hustru som tror att hennes man utöver guldmakeriet och swedenborgeriet nu blivit så tokig att han tänker ge sig ut på en luftfärd till Nordpolen. August lugnar sin hustru med att det inte är han, utan släktingen, fotografen Nils Strindberg, som ska följa med Andrée.

Vi kan lära oss att se framtiden på ett nytt sätt. Hur skulle våra moderna maskiner se ut om de estetiska idealen inte hade förändrats sedan 1890-talet? Hur skulle rymdskeppen se ut? Hur skulle framtidens baser på månen se ut?

Föreställ dig rymdskepp som är byggda enligt samma estetiska ideal som undervattensbåten Nautilus i Jules Vernes roman En världsomsegling under havet (Vingt mille lieues sous les mers: Tour du monde sous-marin, 1870)

Middag ombord på Kapten Nemos ubåt Nautilus. Ur filmen 20,000 Leagues Under the Sea (1954)

Ja, inspiration finns att hämta hos 1800-talets science fictionförfattare som Jules Verne och H. G. Wells. Det mest steampunkiga i H. G. Wells roman Tidsmaskinen (The Time Machine, 1895) är nog tidsmaskinen själv. Så här beskrivs den i det inledande kapitlet:

”Somliga delar av maskinen var av nickel, andra av elfenben, och några såg ut att ha blivit filade eller sågade ut ur bergkristall. Maskinen var i stort sett klar, men hävstängerna låg halvfärdiga på en bänk vid sidan om några ritningar. Jag tog upp en av dem för att se närmare på den. Den tycktes vara gjord av kvarts.”

Och så här beskrivs tidsmaskinen när den återkommit till sin egen tid efter det omskakade äventyret i framtiden:

”Han lyfte hastigt på lampan och bar den med fladdrande låga ut genom dörren till korridoren. Vi andra följde efter honom. Och där i det flämtande ljuset från lampan stod maskinen tydligt nog – en fyrkantig, skev och ful tingest av mässing, ebenholts, elfenben och genomskinlig, skimrande bergkristall. Jag tog på en av mässingsstängerna, och den kändes verklig nog. Dessutom var det bruna fläckar av olja och smuts på elfenbenet, och det fanns mossa och gräs på nedre delen, och en stång var vriden på sned.”

Tidsmaskinen i H. G. Wells roman så som den skildrades i filmen The Time Machine (1960)

Ebenholts och elfenben, hävstänger i mässing… Tänk om våra persondatorer var gjorda i väldoftande trä och mässing! Åtminstone höljena… Steampunk handlar helt enkelt om att konstruera dagens teknik inspirerad av gårdagens estetiska ideal.

Steampunk är inte bara dagdrömmar: steampunkarna bygger riktiga saker. De visar att deras estetiska ideal går att tillämpa.

En steampunkdator:

Steampunkrörelsen, som domineras av vita, har kritiserats och misstänkliggjorts av så kallade ”antirasister” som menar att det i nostalgin för 1800-talets estetik finns en dold ”rasism”.

VINJETTBILDEN: Flygtaxi. En framtidsvision av den franske konstnären Jean-Marc Côté (1899).

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera till mig genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar