HITTAT PÅ NÄTET: Alfred Nobels testamente öppnas

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Alfred Nobels testamente öppnades på eftermiddagen den 30 december. Det visade sig att Alfred Nobel donerat större delen av sina tillgångar till ”en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”.

Alfred Nobel (1833-1896) var en svensk kemist, uppfinnare av dynamiten, industrialist, donator, ingenjör och stiftare av Nobelpriset. Släkten Nobel härstammar från den uppländske häradshövdingen Petter Nobelius (död 1707), som ursprungligen var från Östra Nöbbelöv i Skåne.

Utdrag ur Oscar II och hans tid. En bokfilm av Erik Lindorm (1936)

Alfred Nobels testamente öppnades den 30 december 1896 på eftermiddagen härstädes.

Till testamentexekutorer äro af den aflidne förordnade civilingeniör Ragnar Sohlman, föreståndare för experimentlaboratoriet vid Bofors, samt civilingeniör R. Liljeqvist, disponent å Bengtsfors.

Fortsätt läsa här

Redaktionen