JAN-OLOF SANDGREN: Vaccinkriget 2

Jag kanske låter konspiratorisk, men i decennier har läkemedelsbranschen kämpat för att hitta vacciner mot Corona-virus (som bland annat ligger bakom SARS, MERS och vanlig förkylning) utan att lyckas. På några månader lyckas man nu producera inte mindre än ett halvt dussin olika vaccin, med en effektivitet på upp mot 95 procent och de sägs vara helt ofarliga. Det låter lite för bra för att vara sant. 

      

Min gissning är att det brådskar att genomföra en massvaccinering, så att när pandemin väl avklingar (vilket de flesta pandemier gör efter några månader) kommer läkemedelsföretagen att kunna ta åt sig äran. För att pandemin inte ska komma tillbaka lär man föreskriva återkommande massvaccinationer, och tillförsäkras ett inkomsttillskott på tiotals miljarder ”årligen.  

Om världen fungerar så konspiratoriskt som jag misstänker att den gör är det viktigt att covid-vaccinationen sker globalt och koordinerat. Skulle några länder hoppa av och dess befolkning klara sig hyfsat i alla fall, minskar trovärdigheten för hela projektet.  

Denna gigantiska satsning motiveras av framför allt tre faktorer:  

  • Den stora smittspridningen 
  • De höga dödstalen 
  • Bristen på alternativ    

Smittspridningen kan följas över hela världen tack vare PCR-testerna, som forskades fram redan i januari för att direkt accepteras som standard av WHO. Nu har en oberoende forskargrupp kommit fram till att PCR-test i stort sett är värdelösa för att fastställa någons smittstatus, och många talar rent ut om forskningsfusk. Jag har tidigare skrivit om det här.  

Den höga dödligheten är det som satt skräck i flest människor och gjort att läkemedelsbolagen jobbat i medvind. Nyheten att 85 procent av Covid-dödsfallen på ett äldreboende i Östergötland kan ha haft andra orsaker, fick liten spridning i media men uppmärksammades av Läkartidningen. Liknade undersökningar i USA har kommit till liknande resultat. Allt talar för att den totala dödligheten i Sverige 2020 inte kommer att skilja sig nämnvärt från andra år på 2000-talet. Och då är Sverige ändå ett av de hårdast drabbade länderna i världen.  

Bristen på alternativ är något som ständigt påpekas av Bill Gates. You have no Choice lyder ett av hans mest kända citat. Samtidigt vittnar många läkare om att de framgångsrikt behandlat Covid med HydroxiklorokinIvermectin och andra beprövade läkemedel, utan allvarliga biverkningar. När Donald Trump drabbades av Covid i oktober fick han bästa tänkbara behandling och tillfrisknade på ett par dagar. Enkla tillskott som vitamin D3, zink och askorbinsyra har visat sig effektiva att förebygga smitta. Därföär det lite underligt att statliga SvT varnar för just de här tillskotten, samtidigt som läkemedelsverket förbjuder vanliga läkare att skriva ut Hydroxiklorokin. Vi som redan tidigare har en konspirativ läggning, får förstås vatten på vår kvarn.  

Det är svårt att kritisera vaccinbranschen utan att mötas av motargumentet att vacciner räddat hundratals miljoner människoliv. Att vilja sätta käppar i hjulen för dessa företag, blir nästan som att förespråka folkmord. Jag har ingen exakt kunskap om hur många människoliv vacciner har räddat, men kan konstatera att nästan all statistik som visar deras effektivitet tar sin början runt 1950. Det brukar se ut så här:   

Om man någon gång stöter på statistik som går längre tillbaka brukar det se ut så här:  

Notera att den äldre statistiken visar dödsfall i mässling, medan den nyare bara tar upp konstaterade sjukfall – kanske för att dödsfall inte var så vanliga på 1960-talet. Exemplet visar i alla fall att i England och Wales minskade dödligheten i mässling radikalt, med mer än 95 procent, innan vacciner sattes in runt 1970. Därefter fortsatte minskningen till nästan noll år 2000. Kanske tack vare vaccinerna, men det som satte stopp för massdöden var uppenbarligen bättre hygien, näringsstatus och sjukvård under 1900-talets första hälft.  

Likadant såg det ut i Sverige, enligt Wikipedia.  

Övriga barnsjukdomar följer samma mönster. Det här diagrammet sägs visa dödligheten i kikhosta i USA. Först en minskning med 95 procent, sen introduceras vacciner 1948 och minskningen fortsätter tills sjukdomen är nästan utrotad.        

Påssjukan i England utgör inget undantag. Här görs en intressant jämförelse med andra former av barndödlighet, som också minskar rejält under första halvan av 1900-talet, för att sedan plana ut.   

Det känns onekligen som att vaccinbranschen gärna tar åt sig äran, inte bara av att rädda oss från Covid-19, utan från varje farsot som drabbat mänskligheten. Medan dess verkliga bidrag kanske är betydligt blygsammare. Eftersom vi alla är rädda för att dö är det lätt att sälja idéer som innebär att vi klarar oss från dödliga sjukdomar. Och rädda människor tenderar att vara mindre kritiska. Jag tror inte Bill Gates och Tedros Adhanon skiljer sig nämnvärt fråde här killarna.  

Jan-Olof Sandgren