HITTAT PÅ NÄTET: ”Kungen är lustig och glad”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Efter slaget vid Narva den 20 november 1700 gick Karl XII i vinterkvarter på slottet Lais i Livland (nuvarande Estland). De bodde i slottet och omgivande gårdar från december 1700 till mitten av maj efterföljande år, då förstärkningar från Sverige anlände. Några år efter att Karl XII lämnat byggnaderna, brändes de ner av ryska trupper.

Julen år 1700 firades i Lais.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

I Lais firade Karl XII julen. Axel Sparre berättar därom. ”Kungen är lustig och glad; i går lekte vi i julhalmen, sprang och dansade”. För övrigt var man ingalunda sysslolös i vinterkvarteren. Trupperna härdades och sysselsattes med exercis och stridsövningar. Överste Magnus Stenbock lät sina dalkarlar bygga en stor, efter alla befästningskonstens regler uppförd snöfästning med bastioner och utanverk, vilken döptes till Bullersborg. Den blev underkastad en formlig belägring och stormning, ”efter tidsens lägenhet intet haft att ge nå’n annan förhanden”, såsom Karl uttrycker sig i ett brev till systern Ulrika Eleonora. Man slogs, icke med snöbollar, utan med pappersbomber, fyllda med krut. Även minor anlades, och vid stormningen gick det riktigt, verklighetstroget till.

Fortsätt läsa Grimberg här

Redaktionen