HITTAT PÅ NÄTET: Debatt – Har Jesus existerat som historisk person?

I en ny debatt (22/12) på YouTube-kanalen Myth Vision debatterar historikern Richard Carrier med teologen Dennis MacDonald Jesu historicitet.

Richard Carrier räknas till en av de seriösare företrädarna för den så kallade ”myticismen”, det vill säga den skola som hävdar att Jesus sannolikt aldrig existerat som historisk person. Han påstår alltså inte att Jesus aldrig har existerat, utan att det finns starka skäl att tvivla.

Richard Carrier lägger fram sina argument i boken On the Historicity of Jesus: Why We Might Have Reason for Doubt (2014).

Dennis MacDonald hävdar å andra sidan att det är sannolikare att Jesus existerat som en historisk person. MacDonald menar dock att evangelierna är opålitliga som historiska källor, utan snarare ska ses som mytlitteratur till stil och innehåll påverkad av judiska och grekiska förlagor. I boken The Homeric Epics and the Gospel of Mark (2000) söker han visa hur den homeriska epiken influerat Markus evangelium.

Redaktionen