Gästskribent BENGT SARELD: Polisen om 43 dödsskjutningar i Sverige hittills i år enligt Dagens eko klockan 17.45 den 29 november

Linda H Staaf, chef för polisens internationella underrättelsetjänst, analyserar orsakerna till den växande kriminaliteten i utanförskapsområdena:

Det handlar mycket om en integrationsfråga, det handlar om att samhället i stort drog sig ur de här områdena, butiker, myndigheter, olika typer av samhällsaktörer, och lämnade i många fall de boende vind för våg, vilket också då banade mark för kriminella aktörer att ta makten över områdena. Och det är ju många såna våldsuppgörelser som vi ser idag, maktkamper, om framför allt narkotikamarknaderna i utsatta områden.

Inrikesminister Mikael Damberg säger sig dela polischefens analys:

Det är ju ett resultat av för lite insatser för 10, 15, 20 år sedan, där de här gängen fick etablera sig, ta över narkotikamarknader och därmed fått våldsmonopol på vissa platser … och det är därför vi flyttar tillbaka staten till de här områdena.

Polischefen Linda H Staaf lägger alltså ansvaret för utvecklingen på ”butiker, myndigheter och olika typer av samhällsaktörer”. De har brustit i ansvar genom att dra sig tillbaka och därmed lämna ”de boende vind för våg”.

Varför har butikerna dragit sig tillbaka? Vi hör om butiker som översvämmas av snattare som tar till skjutvapen för att stjäla fikabröd (Här är tonåringen som drog vapen efter fikabrödsstöld). Vi har hört om butiker som har haft så tätt med inbrott att försäkringsbolaget sagt upp försäkringen (Handlare i Järva kan inte försäkra butikerna). Vi har hört om butikspersonal som oroar sig (Oro hos butikspersonal efter flera väpnade rån i Småland). De rapporter jag här refererar till kommer från butiker i utanförskapsområdena.

Mot den bakgrunden är det ett hån mot butikernas ägare och personal att som Linda H Staaf förlägga ansvaret för gängskjutningarna och förortskriminaliteten på butikerna.

Hennes analys är absurd. Det är ju precis tvärtom. Butikerna har dragit sig tillbaka därför att polis och myndigheter har låtit de kriminella breda ut sig. Butikerna har ropat på polisskydd utan att bli hörda.

Hur kan P1 kabla ut en så här undermålig analys? Hur kan inrikesministern instämma i polischefen Staafs funderingar?

Mikael Damberg förlägger orsakerna till dagens dödsskjutningar till en tidpunkt före den egna ministertiden. Politikernas ovilja att ta ansvar för sin politik ökar politikerföraktet.

Gästskribent