HITTAT PÅ NÄTET: Tidningen Hufvudstadsbladet grundas 1864

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Hufvudstadsbladet (HBL) är en svenskspråkig dagstidning som ges ut i Helsingfors i Finland. Tidningen grundades den 5 december 1864 av finlandssvensken August Schauman. Helsingfors var då huvudstad i det ryska storfurstendömet Finland.

Utdrag ur Nordisk familjebok (1909):

Hufvudstadsbladet, Finlands mest spridda svenskspråkiga tidning, utgifves i Helsingfors med 7 nummer i veckan, på morgonen, utom måndagar, då den utkommer på eftermiddagen. Tidningen uppsattes af magister August Schauman, som 1864 beslöt starta en daglig morgontidning, mera lämpad för en vidsträckt läsekrets än de förutvarande, merendels i akademisk ton hållna pressorganen i Finland.

[…]

Såsom politiskt organ har ”Hufvudstadsbladet” intagit en svensksinnad och konstitutionell ståndpunkt. En afgjord motståndare till socialismen och dess program, har ”Hufvudstadsbladet” i sociala och ekonomiska frågor förklarat sig häfda ”individens frihet och naturliga själfbestämningsrätt” samt uppträda emot sträfvanden, ”som hota att neddraga det i landet ernådda kulturresultatet eller vedervåga nationens ekonomiska bärkraft”.

Läs hela artikeln i Nordisk familjebok här

Redaktionen