HITTAT PÅ NÄTET: 1766 års tryckfrihetsförordning införs i Sverige

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Under ledning av den österbottniske prästen Anders Chydenius genomdrev mösspartiet vid riksdagen i Gävle den 2 december 1766 antagandet av en tryckfrihetsförordning som stoppade censur och införde offentlighetsprincipen för offentliga handlingar i svenska myndigheten, därmed även i Finland. Undantagna var smädande av konungens majestät samt avtramp i en rad religiösa spörsmål som stadgade av Svenska kyrkan.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Hand i hand med Mössornas verksamhet för näringsfrihetens grundsatser gick ett livligt intresse för införande av tryckfrihet i motsats till Hattarnes systematiska förkvävande av misshagliga åsikter genom censur. Ett vackert minnesmärke som banbrytare på detta område ha 1766 års ständer upprest åt sig i och med tillkomsten av vår första tryckfrihetsförordning. Den avskaffade censuren utom för teologiska skrifter och medgav rätt att i tryck offentliggöra skrifter rörande alla ämnen, blott icke därigenom den rena evangeliska läran eller grundlagarnas principer bestredes, det kungliga husets medlemmar, ämbetsmännen eller andra medborgare smädades eller ärbarhet och kristlig moral sårades. Hela förordningen tillerkändes ”samma trygghet, som en orygglig grundlag medförer”. Det var ett stort steg framåt mot den personliga frihetens skydd. Före 1766 var England den enda europeiska stat, som hade tryckfrihet.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen