HITTAT PÅ NÄTET: Adolf Fredrik kröns till Sveriges kung

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Adolf Fredrik (1710-1771) var furstbiskop av Lübeck 1727–1750 och kung av Sverige från 1751. Han utsågs 1743 till svensk kronprins efter hattarnas ryska krig under påtryckning från tsarinnan Elisabet. Han gifte sig året därpå med Lovisa Ulrika av Preussen, syster till Fredrik den store.

Adolf Fredrik kröntes i Storkyrkan i Stockholm den 26 november 1751.

Utdrag ur Carl Gimbergs Svenska folkets underbara öden:

Den nye konungen var dottersons dotterson till Gustav Adolfs syster Katarina, Karl X:s mor. Det rann således en droppe av Vasarnes blod i hans ådror, men den var inte lätt att upptäcka. Adolf Fredrik var helt rätt och slätt en snäll hedersman, som, för att begagna en gunstlings ord, ”såg nådig ut t. o. m. på ryggen”.

Den gustavianske frihetsentusiasten Adolf Ludvig Hamilton säger i sina memoarer om den nye konungen, att ”i dess yttre utseende lyste all den fromhet, som utgjorde Dess karaktär, i Dess ögon all den enfald, som kunde trankilisera den frihetsömmaste nation”. Men han säger också, att dessa ögon vittnade om ”en godhet, som utgjorde hans karaktär”.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen