HITTAT PÅ NÄTET: Greve Nils Brahe dör i Naumburg

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Nils Brahe den äldre (1604-1632) var greve, riksråd och general och en av det trettioåriga krigets hjältar. I slaget vid Breitenfeld 1631 ledde han Upplands fotfolk. Efter Breitenfeld utnämndes han till överste för livregementet och chef för konungens livgarde, vilka tillsammans bildade den berömda s. k. ”gula brigaden” (gula regementet). Den ”gula brigaden” var den till rang och förtjänst förnämsta kåren i hela armén.

I slaget vid Lützen 1632 förde Brahe centern bestående av gula, blå, gröna och svenska brigaderna. Till en början lyckades Brahe med stor kraft avancera och intaga sju kanoner innan de slogs tillbaka för att åter i slagets andra skede, då konungen var död, inta de sju kanonerna. I detta skede stormade Pappeheims rytteri in och anföll Brahes styrkor från tre håll. I de strider som följde utplånades nästan hela styrkan och Brahe själv fick ena knäet krossat och fördes sårad till Naumburg. Här avled han av de sår han fått i slaget femton dagar senare. Han begravdes 1633 i Östra Ryds kyrka i Roslagen, där också hans porträtt uppsattes. Till hans åminnelse fick kyrkan en förgylld silverkalk, besatt med ädla stenar, en silverask samt tre metalljuskronor.

Utdrag ur boken Hjeltekonungen. Historisk roman från 30-åriga kriget av Wilhelm Granath With (1906):

Den blodiga dagen var slut. Protestantiska hären var herre öfver slagfältet. Slaget hade stått i nio timmar och icke mindre än en tredjedel af dem, som på morgonen redt sig till detsamma, var nu borta. På hvardera sidan var förlusten af döda och sårade öfver 6,000 man.

De kejserliga hade utom Pappenheim förlorat 2 generaler, 5 öfverstar och 6 överstelöjtnanter. Stupade på svenska sidan voro fursten af Anhalt och fem tyska öfverstar. Grefve Nils Brahe dog i Naumburg af sitt sår den 21 november. Bland de sårade voro öfverstarne Winckel, Thurn m. fl. Den största förlusten var likväl konungen.

Fortsätt läsa berättelsen här

Redaktionen