HITTAT PÅ NÄTET: Britter firade Hågkomstens dag

Stilleståndsdagen (engelska: Armistice Day) högtidlighålls den 11 november varje år till minne av undertecknandet av stilleståndsavtalet 1918 mellan de stridande parterna i första världskriget och krigets slut.

Krigshandlingarna på västfronten upphörde klockan 11 den 11 november 1918 – ”den elfte timmen på den elfte dagen i den elfte månaden”. Dagen högtidlighålls i Storbritannien och Samväldet, i USA och i en del europeiska länder.

Stilleståndsdagen fick efter andra världskriget namnet Hågkomstens dag (engelska: Remembrance Day) i länder anslutna till Samväldet, och i USA namnet Veteranernas dag (engelska: Veterans Day).

I Storbritannien är det vanligt att bära en pappersvallmo och klockan elva brukar det hållas två tysta minuter. Bruket av vallmoblomman kallas Poppy appeal. Vallmons betydelse kommer från den kanadensiske läkaren John McCraes dikt ”På Flanderns fält” (In Flanders Fields). Vallmoemblemet valdes därför att vallmon blommade på flera av slagfälten i Flandern under första världskriget och dess röda färg symboliserar blodsutgjutelsen under det fruktansvärda skyttegravskriget.

BILD: Brittiska soldater sårade av giftgas. Flandern 1918.

Brexitledaren Nigel Farage var en av dem som uppmärksammade Hågkomstens dag på sociala medier:

Redaktionen