HITTAT PÅ NÄTET: Den 9 november 1833 köper Zacharias Topelius ”snus och rysker kaka”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Zacharias Topelius (1818-1898) var en finlandssvensk författare, historiker, tidningsman och poet.

År 1832 Helsingfors bosatte sig Topelius hos Johan Ludvig Runeberg (sedermera nationalskalden) i Kronohagen tillsammans med sju andra studerande. Fritiden ägnade han åt teater, pianospel, fäktning och dansskola.

Den 5 juli 1833 kl.14–19 avlade Topelius studenten 15 år gammal. Hans examen godkändes med 14 röster eller med det näst lägsta betyget approbatur (A), godkänd. Samma år skrev han in sig i den Österbottniska avdelningen vid Helsingfors universitet.

Den mest kända av hans historiska romaner, Fältskärns berättelser, påbörjades år 1851 som en följetong i Helsingfors Tidningar.

Utdrag ur boken Zacharias Topelius: hans lif och skaldegärning av Valfrid Vasenius (tre delar, 1912-1918):

Om ock i brefven till de hemmavarande ”ungkarlslifvet” sålunda kom att framstå i en melankolisk dager, så var ungkarlen dock ingalunda någon enstöring. Väl trifdes han godt hemma ensam vid brasan med en ’bok, eller med pennan i hand, eller sysselsatt med sina dockor, eller läggande patience. Men lika gärna satt han, som vi sett, hos ”thejungfrun”, till hvilken han, såsom det en gång heter, ”förfördes af sina egna ben, som ovillkorligen drogos ditåt”; och att han en annan gång ”såg en torracka på bordet” tyckes ej ha generat honom. Icke var heller detta nöje synnerligen depensivt, då teet kostade fyra skilling koppen. I samma ärende besökte han stundom ”mamsellerna Hök”, och tårtor och annat godt stod att få hos någon af konditorerne Kestli, Menn, Bandly eller Catani. Eller kunde han slutligen förena lekamlig och intellektuell njutning, såsom då han den 9 november ”köpte snus och rysker kaka, med hvilken jag mojade mig vid läsningen af Granadas eröfring.” Samma slags kaka köper han flere gånger, likaså äpplen, päron, fikon, prenikor, konfekt, lakrits och ”kringelverk”. I slutet af november får han smak för franska bröd, och till och med den 22 december köper han sådana, oaktadt fru Runeberg samma dag bestått honom julbröd.

Läs hela boken här

Redaktionen