Gästskribent ROBIN ERIKSSON: Etniska européer minskar med en tredjedel per generation 

I Europa föder kvinnor 1,4–1,6 barn. Om man räknar bort invandrarna som är mer intresserade av religion, att gifta sig och att skaffa barn ligger den siffran på 1,31,6 barn/kvinna. Det betyder att varje ny generation av den demografiska gruppen etniska européer är 24–38 procent mindre än föregående generation.

En kultur som är mysliberal, hedonistisk och sekulär (och har en fertilitet på 1,3–1,6 barn/kvinna) minskar sin ursprungsbefolkning med 78–91 procent sett över fem generationer. Av 328 regioner i Europa föds bara 2,1 barn/kvinna i 13 regioner. Nio av dessa regioner ligger i Turkiet.

I samband med den kulturella revolutionen på 60-talet (när samhället i västvärlden slutade kretsa runt kristendomen och istället började kretsa runt sex, droger och rock and roll) dök fertiliteten i Europa. I Schweiz sjönk fertiliteten mellan 1964 och 1975 från 2,9 till 1,6 barn/kvinna och i Tyskland från 2,5 till 1,5 barn/kvinna.

Ordet kultur kommer från ordet kult/religion/tro. När religionen dör börjar kulturen att dö och när kulturen börjar dö börjar befolkningen att dö.

I dagens EU dör 10–11 procent fler personer per år än vad som föds men invandring gör att EU:s befolkning ändå ökar med 0,1 procent per år.

Ett lands kvinnor behöver föda 2,1 barn/kvinna för att landets befolkning ska kunna överleva på lång sikt. Vid 2,1 barn/kvinna är befolkningen stabil utan invandring.

de spanska provinserna Zamora och Ourense får kvinnorna 0,84 barn, varje ny generation minskar med 60 procent. Så här många barn får kvinnorna i Spaniens storstäder: Barcelona (1,1), Sevilla (1,3) och Madrid (1,3). 

I regionen Valencia finns 213 000 personer i åldern 0–4 jämfört med 427 000 personer i åldern 40–44. 

Spaniens överlägset högsta fertilitet finns i Melilla med 2,3 barn/kvinna och Ceuta med 1,7 barn/kvinna. Melilla är 53 procent muslimskt och Ceuta är 42 procent muslimskt.

På 1960-talet föddes cirka 681 000 barn i Spanien varje år. År 2018 och 2019 föddes 360 000 respektive 373 000 barn i Spanien.

Den största invandrargruppen i Spanien är marockanerna. I Spanien bor 814 000 marockaner. År 2018 föddes 21 procent av bebisarna i Spanien av kvinnor som inte är medborgare. 

I Italien får 25 procent av kvinnorna inget barn och 25 procent av kvinnorna får ett barn. I Italien föder etniska italienskor 1,3 barn/kvinna jämfört med 2,0 barn/kvinna för invandrare. År 2050 kommer halva befolkningen i Spanien och Italien vara över 54 år. 

År 2017–2019 dog 190 000–214 000 fler italienare per år än vad som föddes. År 2019 föddes 420 000 bebisar i Italien, jämfört med 1 016 000 år 1964. 

EU:s statistikbyrå säger att halva Italiens befolkning kommer försvinna före år 2100 om de inte börjar ta emot skeppen med migranter från Afrika och Mellanöstern. EU:s statistikbyrå föreslår hög invandring från väldigt annorlunda kulturer och inte att italienarna ska gå tillbaka till traditionella värderingar där nästan alla gifter sig och får flera barn. 

I Andorra får kvinnorna 1,0 barn (enligt INED). Där minskar befolkningen med 3,2 procent per år. I Grekland, Lettland, Kroatien och Litauen minskar befolkningen med 0,7–0,9 procent per år. I Bulgarien föds 62 000 bebisar/år och 108 000 personer/år dör. 

30 procent av tyska kvinnor och 40 procent av tyska kvinnor med universitetsexamen är barnlösa. Något år efter den stora invandringen år 2015 fick Tyskland en babyboom. Tyskland ökade sin fertilitet från 1,5 barn/kvinna år 2014 till 1,6 barn/kvinna år 2016.

I Tyskland finns 6,9 miljoner personer i åldern 50–54, jämfört med 3,5 miljoner personer i åldersgruppen 0–4. 

Österrike är 22 procent av kvinnorna i tidiga 40-årsåldern barnlösa. 10 procent av de brittiska kvinnorna som föddes 1945 blev barnlösa jämfört med 20 procent av dem som föddes 1965. 

År 2017 hade cirka 67 procent av EU:s ledare inte några barn. Fem av sex ledare i de länder som grundade EU var barnlösa. Belgiens ledare hade två barn. Ledarna i de andra länderna som grundade EU (Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Tyskland och Italien) var barnlösa. När Europas ledare träffas behöver de inte några lekplatser vilket de behöver i mer kristna USA och Latinamerika. 

I genomsnitt hade ledarna i de sex länder som grundade EU 0,3 barn senast jag kollade upp det, jämfört med 3,8 barn/ledare i Sydamerikas sex största länder (jag räknade bort kommunisterna i Venezuela). USA:s sex senaste republikanska kandidater för president och vicepresident hade i genomsnitt 4,7 barn. 

Förr i tiden fanns en religiös grupp i USA (Shakers) som inte fick skaffa barn så de var tvungna att konvertera andra. De adopterade barn, tog emot föräldralösa barn och kvinnorna hade stor makt. Dagens Europa har blivit som de. Ledarna skaffar inga barn men de läxar upp politiker i USA och Sydamerika om att dessa måste tro mindre på Bibeln och bli mindre socialkonservativa. Många av de unga männen som invandrat till Tyskland kallar Angela Merkel för Mamma Merkel.  

Robin Eriksson är en funktionshindrad och kristen man. Den som vill kan swisha en gåva till 0760836744.  

Gästskribent