HITTAT PÅ NÄTET: Sexslaveriet i islam

Två intellektuella, före detta muslimer – Abdullah Sameer och Abdullah Gondal – diskuterar sexslaveriet i islam utifrån Koranen och haditherna, berättelser om profeten Muhammed.

Abdullah Gondal kommenterar en berättelse om profeten Muhammed som han menar är särskilt anstötlig. Profeten har dragit ut på jihad, heligt krig, med en skara av hans trogna följeslagare. De kommer över ett antal kvinnor som krigsbyte. Hans följeslagare vill våldta kvinnorna, men vill samtidigt inte riskera att kvinnorna blir gravida, eftersom de då inte går att sälja till ett lika bra pris. De ber därför profeten om tillstånd att utöva coitus interruptus (avbrutet samlag).

Profeten Muhammed beviljar tillståndet och hans lärjungar, vilka anses vara moraliska förebilder för muslimer, våldtar sedan kvinnorna.

Se diskussionen i videon nedan: