PATRIK ENGELLAU: Falska erkännanden?

Jag tillhör dem som inte tror på konceptet strukturell rasism. (Ej heller tror jag på det likaledes diffusa konceptet könsmaktsordning som har motsvarande sociala funktion.) Jag tror att föreställningen om att det existerar strukturell rasism, exempelvis i Sverige, bara är ett knep som onda krafter använder för att utöva utpressning på vita människor som i själva verket inte har ett rasistiskt ben i kroppen och blir vettskrämda vid blotta tanken att de skulle ha blivit påkomna med minsta rasistiska gliring. Hela konceptet är konstruerat för att ge vita människor så dåligt samvete att de går med på vad som helst för att slippa anklagelserna. (Könsmaktsordningen, liksom Metoo-kampanjen, har på liknande sätt uppfunnits för att ge män, särskilt vita män, skälvan så att de inte törs protestera när jämställdhetsministern och andra feministiska aktivister presenterar sina krav.)

Många vita människor är dumma nog att ge efter för sådan utpressning enligt det vanliga men felaktiga hoppet att utpressaren ska lägga av när han eller hon fått sin begärda ersättning. Så enfaldigt! Om utpressningen fungerar kommer utpressaren såklart tillbaka för att begära mer.

Därför blir jag nedslagen när jag ser hur mäktiga institutioner såsom framstående universitet och stora företag, framför allt i USA men även i Sverige, viker sig för krav från rörelser som Black Lives Matter och tar på sig tagelskjortan och piskar ryggen som gottgörelse för synder de låtit sig övertygas om att de begått. Princeton University är ett exempel bland många. I början av september förklarade universitetets rektor att även om skolan sedan länge föresatt sig att bli mer inkluderande ”så fortsätter rasismen och den skada som tillfogas rasifierade människor att leva vidare vid Princeton liksom i vårt samhälle i övrigt vilket ibland beror på medvetna avsikter men för det mesta på grund av ogenomtänkta antaganden och stereotyper, okunnighet eller okänslighet och det systematiska arvet av beslut i det förgångna”.

Princeton är inte unikt bland amerikanska lärosäten. Till min förfäran fick jag i somras ett mail från rektorn vid min egen gamla skola (som ligger bara någon mil från Princeton) med liknande ångerköpta och skamsna formuleringar.

In på scenen träder några veckor senare USA:s federala utbildningsdepartement, enligt vissa bedömare på order av president Trump. Princeton liksom andra universitet erhåller stora summor från den federala regeringen. Enligt den amerikanska medborgarrättslagen från 1964 får inga institutioner som erhåller federala bidrag utsätta någon människa för diskriminering eller neka någon människa några rättigheter på grund av ras. Utbildningsdepartementet har nu startat en utredning eftersom universitetet enligt rektorns uttalande har erkänt sig bryta mot denna regel. Om utbildningsdepartementet, eventuellt alltså på order av presidenten, menar allvar kan det rimligtvis bli förödande för universitetet ty det kan tvingas betala tillbaka anslag det erhållit sedan evigheter. Man anar att det här eventuellt är Trumps försök att bestraffa institutioner som kommer med falska erkännanden.

Igår skrev jag om ett upprop författat av 39 icke-vita journalister vid Sveriges Radio. Uppropet handlade om att journalisterna ansåg sig utsatta för strukturell rasism av arbetsgivaren och ville ha kompensation i form av olika garantier – några skulle säga förmåner – för svarta människor inom radiobolaget. Det var först sedan jag läste om Princeton som jag insåg hur oerhört kinkigt detta skulle kunna bli för bolagets ledning om någon tog de svenska antidiskrimineringslagarna på lika stort allvar som USA:s utbildningsdepartement tydligen respekterar det amerikanska regelverket. Om bolaget Sveriges Radio AB av PK-istisk inställsamhet erkänner att det inom dess egna väggar förekommit sådan strukturell rasism som uppropet påstår så erkänner det, vad jag kan förstå, att det brutit mot varenda politiskt korrekt regel i den svenska regeringsformen och de övriga underställda lagarna. Anslaget för bolaget är tre miljarder kronor för 2020. Kommer det att krävas tillbaka plus böter och andra bestraffningar?

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski borde redan vara kokt eftersom han i en kommentar till uppropet mot Sveriges Radio vidgått rasistiska strukturer på tidningen. Det måste betyda att Dagens Nyheter brutit mot lagen. Om staten krävde sina bidrag tillbaka skulle det antagligen ta kål på tidningen.

Patrik Engellau