HITTAT PÅ NÄTET: Karl XI:s kröning

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Karl XI, född 24 november 1655, död 5 april 1697, var kung av Sverige från 1660 till sin död. Han regerade även från 1681 som hertig Karl I över Pfalz-Zweibrücken. Han var son till Karl X Gustav och Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp samt gift med Ulrika Eleonora av Danmark (1656–1693). De fick bland andra barnen Hedvig Sofia, Karl XII och Ulrika Eleonora.

Regeringstiden för Karl XI inleddes med skånska kriget mot framför allt Danmark, som efter stora ansträngningar avslutades utan betydande landavträdelser. Han förde en försiktig politik där Sveriges finanser stabiliserades, försvaret reformerades och mycket begränsade landavträdelser gjordes. Han inrättade det karolinska enväldet och för att kunna finansiera en större armé genomfördes en omfattande reduktion, vilket kraftigt minskade adelns tillgångar. Därefter inriktades ansträngningar till stor del mot att förhindra ett nytt krig, vilket ledde till skapandet av det yngre indelningsverket och den karolinska armén. Karl XI efterträddes av sin ende son Karl XII, som använde sin fars armé i Stora nordiska kriget.

Karl XI kröntes den 28 september 1675 i Uppsala domkyrka.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden. Om Karl XI:s barndom:

Karl XI var som barn klen och sjuklig. Han plågades mycket av huvudvärk, och det troddes rätt allmänt, att han icke skulle få leva länge. Om något särskilt stötte till, såsom när han fick kopporna, var man mycket ängslig vid hovet, så ”delikat” som den unge konungen var. Men tack vare moderns och riksförmyndarnes omsorg om hans hälsa stärktes Karls krafter, och vid sin myndighetsförklaring år 1672 var han en spänstig och härdad yngling. Hans största nöje var vilda ritter, jakter och krigarliv. Man sade om honom, att han hellre sällskapade med gamla generaler än med de skönaste unga damer. Se honom t. ex. vid den stora fältövning, som hölls på Ladugårdsgärdet hösten 1672! Den unge konungen bodde i ett tält och gjorde tjänst som ryttmästare under riksmarsken Karl Gustav Wrangels överbefäl.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Karl XI:s kröning. Målning av David Klöcker Ehrenstrahl.

Redaktionen