HITTAT PÅ NÄTET: Freden i Nystad

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Freden i Nystad är den fred som slöts mellan Sverige och Ryssland den 30 augusti 1721 i Nystad i nuvarande Finland. Freden avslutade det stora nordiska kriget, och innebar att Sverige fick avträda delar av Viborgs och Kexholms län och hela Ingermanland, Estland (med öarna Ösel och Dagö) samt Livland till Ryssland. Gränsen mellan Sverige och Ryssland kom att dras ungefär där gränsen mellan Finland och Ryssland går numera.

Utdrag ur Zacharias Topelius Fältskärns berättelser:

Långa sorgliga år hade fallit som hagel och vintersnö öfver Finlands förblödda hjärta, och mången trodde redan att det för alltid upphört att klappa, då mot hösten 1721 ett hoppets budskap flög från mun till mun öfver nordens riken. Det var nyheten att, efter treåriga, ofta afbrutna, dittills fruktlösa underhandlingar – efter ränker, uppskof, intriger, trolöshet, hotelser, mutor, smicker, hårdnackade inkast och förnyade krigsfasor af alla slag – den efterlängtade freden ändtligen blifvit, den 30 Augusti gamla stilen, afslutad i Nystad och sålunda ändat det stora nordiska kriget, som varat utan afbrott i fulla tjuguett år från seklets början. Krigets mordängel, född i monarkernes hemliga kabinetter och uppenbart ammad af folkens blod och tårar, hade jämnt hunnit till myndig ålder, då han af brist på näring nödgades släppa sitt byte. Men han lämnade det icke, innan han, likt vampyren, utsugit allt dess blod och förlamat dess lifskraft, så att jättefolket i norden efter denna förfärliga kris krympte hop till en dvärg.

Fortsätt läsa Topelius berättelser här

Redaktionen