MOHAMED OMAR: Sharia står nu över svensk lag

Enligt sharia är det förbjudet att förolämpa profeten Muhammed. Det är belagt med dödsstraff. Detsamma gäller att göra narr av islam och kränka Koranen. Men inte enligt svensk lag. Svensk lag gör inte skillnad på Koranen och andra böcker.

Men det visar sig nu att sharia står över svensk lag – i praktiken. För den provokative konstnären Dan Park och den danske politikern Rasmus Paludans koranbränning har nekats tillstånd. Den skulle ha ägt rum på Stortorget i Malmö i fredags.

Har polisen konverterat till islam? Tror de numera att Koranen är helig?

Nej, polisen är orolig – med rätta – för att man inte ska kunna hålla ordning. Man vet så klart att islam och kristendom är olika religioner. Man vet att provokationer mot islam är bokstavligt talat livsfarliga. Polisen har meddelat att inga koranbrännarmanifestationer får ske någonstans i hela Skåne.

Det betyder att sharia nu har satts över svensk lag i hela Skåne. Det betyder att Koranen nu har status av en helig, okränkbar bok i det sekulära Sverige. Mig veterligen den enda bok som åtnjuter en sådan privilegierad ställning.

Det ironiska är att islam samtidigt är den religion som svenska folket tycker minst om. Det är en främmande religion, en invandrarreligion, utan någon historia i landet och utan någon som helst koppling till svensk kultur.

Kristendomen, som varit vår religion i tusen år, och som faktiskt fortfarande är den religion som svenskar tycker mest om, åtnjuter inte samma skydd och samma privilegier.

Vi ”respekterar” inte islam och följer inte sharia för att vi vill – vi gör det för att vi är rädda. Det är förödmjukande och sorgligt. Svennarna, eller ”gammelsvenskarna”, som redan är föremål för förakt och hån bland många inom de muslimska invandrargrupperna, kommer att sjunka ännu djupare i deras ögon.

Jag tycker det är något kusligt och barbariskt över bokbränningar. Men det finns två saker som jag tycker är ännu mer skrämmande: 1) hoten och hatet från muslimer i Sverige och 2) polisens kapitulation och den otrygghet som den den riskerar att leda till.

Statsministern Stefan Löfven vill att vi ska vara rädda för nynazister och lägga mer pengar på att ”bekämpa rasismen”, men i Sverige kan man bränna Mein Kampf var som helst utan att känna någon oro. Man kanske till och med blir applåderad.

Nynazisterna är en liten och svag grupp. De muslimska fanatikerna däremot är många och starka. De är också del av en global rörelse, uppbackade av flera islamska stater. Det finns ingen nazistisk stat i världen som stödjer svenska nazister. Islamismen är idag världens största och starkaste antidemokratiska och antisemitiska rörelse.

Jag har lämnat islam. Det är enligt sharia ett brott som bör bestraffas med döden. Polisens kapitulation oroar mig. Kapitulationen kommer att höja islamisternas moral och försvaga de sekulära krafterna bland muslimer. Muslimska invandrare som vill lämna islam och gå över till en svensk livsstil kommer sannolikt att bli avskräckta.

Hatet och hoten från de muslimska invandrargrupperna visar att många av de så kallade ”flyktingarna” inte har sökt sig till Sverige för vår demokrati och vår yttrandefrihet. De har istället tagit med sig den mentalitet och de värderingar som gjort deras hemländer till efterblivna och förtryckande diktaturer.

Fortsatt massinvandring från islamvärlden kommer med stor sannolikhet att göra Sverige mer likt invandrarnas hemländer. Det är ju vad som har skett hittills.

Vi får nu känna på hur det är att leva som en minoritet i ett islamiskt land. Och det trots att vi fortfarande utgör majoriteten. Minoriteter i många islamiska länder tvingas offentligt betyga sin vördnad för profeten Muhammed och även i övrigt anpassa sig efter sharia.

Den muslimska befolkningen i Sverige växer och den icke-muslimska befolkningen, de så kallade ”gammelsvenskarna”, krymper. När vi redan nu, som majoritet, beter oss på detta sätt, kan det bara bli värre om vi en dag skulle bli en minoritet.

BILD: ”Islam will dominate the world”. Islamister demonstrerar i Storbritannien.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar