JAN-OLOF SANDGREN: En pandemi av korruption

Den 18 november 2011 arresterades Dr Judy Mikovits, forskningschef vid Whittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease i Nevada, och sattes i fängsligt förvar samtidigt som hennes hem genomsöktes. Ingen rättegång hölls, ingen brottsmisstanke kunde styrkas och hela incidenten hemligstämplades av FBI. För att släppas fri belades hon med femårigt yttrandeförbud, i alla offentliga sammanhang och på samtliga sociala medier.

Bakgrunden var en artikel som hon tidigare publicerat i tidskriften Science. Artikeln redovisade forskningsdata som pekade på att miljontals amerikaner kan ha smittats med potentiellt farligt XMRV-virus från möss, som spridits via förorenat blod eller slarvigt tillverkade vaccin. Artikeln plockades snart bort från Science och Dr Mikovits förpassades ut i den vetenskapliga kylan, anklagad för forskningsfusk, anti-vaccinaktivism samt spridande av konspirationsteorier.

I april 2020 bryter hon tystnaden med boken ”Plague of corruption”, som snabbt klättrar upp till toppen av bestsellerlistorna. Boken tar inte bara upp händelsen från 2011, utan går tillbaks till 80-talet då hon ingick i det forskarteam som lyckades isolera och diagnosticera HIV under ledning av den man som inte bara varit medicinsk rådgivare åt fem presidenter, utan också satt sin prägel på det mesta inom amerikansk hälsopolitik de senaste 35 åren, Dr Anthony Fauci.

Titeln ”Plague of corruption” syftar inte enbart på Anthony Fauci, utan på konsekvenserna av den lagstiftning han varit med om att genomdriva. Till exempel ”National Childhood Vaccine Injury Act”, som undertecknades av Ronald Reagan 1986.

På ytan ser det ut som en lag som bryr sig om barn, men på sidan 1312 i texten finns följande formulering:

No vaccine administrator or manufacturer may be made a party to a civil action – – – for damages for a vaccine-related injury or death associated with the administration of a vaccine.

Som företag kan man alltså producera ett onödigt, verkningslöst eller till och med livsfarligt vaccin, utan att riskera rättsliga processer. Alla ersättningsanspråk riktas till staten, vilket kan förklara den panik som utlöstes efter Science-artikeln 2011. Om uppskattningsvis 10 miljoner amerikaner smittats med XMRV-virus (till följd av undermåliga vaccin) och ett enda av dessa fall vinner i domstol, riskerar skadeståndskraven att bli astronomiska. Oavsett om Mikovits har rätt eller inte måste hon tystas.

En annan lag som gynnat ”pandemin av korruption” är Bayh-Dole Act från 1980. Lagen ger forskare i statlig tjänst rätt att patentera upptäckter som gjorts genom skattefinansierad forskning. I korthet innebär det att staten står för utvecklingskostnaderna, medan privata aktörer kammar hem vinsterna.

Även här spelar Anthony Fauci en mindre smickrande roll. I dokumentären Plandemic, som producerats av den amerikanske filmaren Mikki Willis, berättar Judy Mikovits om hur epokgörande upptäckter inom HIV-forskningen utlöste en huggsexa på attraktiva patent. Vid åtminstone ett tillfälle stoppade Fauci personligen publicering av viktiga forskningsresultat, medan han processade om rättigheterna. Ett dröjsmål som kan ha bidragit till att HIV fick fäste i Afrika, med miljoner dödsoffer som följd.

Vad som gjort filmen Plandemic kontroversiell och utlöst en flod av dementier på nätet är inte bara krigsförklaringen mot Anthony Fauci, utan även Mikovits uttalanden om Covid-19. För det första slår hon fast att viruset måste ha manipulerats i laboratorium. För det andra att det främst drabbar dem vars immunförsvar redan försvagats av tidigare influensavaccin. Som exempel nämner hon de höga dödstalen i norra Italien, som förklaras av att den åldrande befolkningen under våren 2019 behandlades med ett otestat influensavaccin utvunnet ur njurceller från en hund.

Det av Bill Gates utlovade Covid-vaccinet (som marknadsförts flera månader innan det utvecklats) lär inte vara bättre. Istället för att hindra smittspridning kommer det att kosta miljoner människor livet, bara i USA (allt enligt Mikovits). Som en kuriös detalj kan nämnas att Melinda Gate i en intervju stolt deklarerar att när vaccinet släpps i USA, kommer man att prioritera ”black people” och etniska minoriteter. ”Black Lives Matter” kan i framtiden få en helt ny innebörd.

Det förtjänar att påpekas att varken Judy Mikovits eller Mikki Willis är principiella vaccinmotståndare. Det går att framställa fungerande vaccin, men det kostar enormt mycket pengar, kräver många år av utvecklingsarbete och inte ens det säkraste vaccin är helt utan biverkningar. Så nyttan måste alltid vägas mot riskerna.

Den uppsjö vacciner som snabbproducerats de senaste åren, för att matcha olika säsongsinfluensor, är föga mer än organiserat bedrägeri. Propagandamaskineriet runt Covid-19 har dessutom fungerat som ”cover up” för decennier av kriminell verksamhet och korruption.

Plandemic följdes tre månader senare av en längre dokumentär ”Plandemic InDoctornation”, som tar ett vidare grepp om maktspelet och pengarna bakom kulisserna. Filmen gör sitt avstamp i det märkliga faktum att det runt 2003 dök upp ett stort antal patentansökningar rörande Coronavirus, och dess applicering på människan. Mellan 2003 och 2018 byggdes det upp något som närmast kan liknas vid ett ”virusindustriellt komplex”. Precis som sin föregångare blev filmen snabbt viral och nådde miljoner tittare innan den bannlystes på samtliga etablerade medier. Åtminstone en av de kanaler som framhärdar i att visa den, rapporterar om upprepade nätattacker och hot om nedstängning. Så passa på att se den, medan den fortfarande finns kvar. Den finns här, här och här.

Jan-Olof Sandgren