MOHAMED OMAR: Stefan Löfven vill ge mer skattepengar till ”kampen mot rasismen”

Statsminister Stefan Löfven skriver på Facebook att han är orolig över rasismen i Sverige. Han menar att svarta människor blir diskriminerade:

”Många av oss har tagit del av eller sett hur vänner, kollegor eller familjemedlemmar behandlas olika på grund av ursprung, hudfärg eller tro. Men rasismen är inte bara en enskild händelse som drabbar enstaka personer vid några få tillfällen. Det är diskriminering som människor i vårt land utsätts för varje dag. I Dagens Nyheter förra helgen vittnade sex personer om hur de behandlas rasistiskt på grund av sin hudfärg. Rasismen mot afrosvenskar är ett verkligt problem som vi inte kan tolerera, men som samhället måste ta ansvar för och med full kraft motarbeta.”

Ingår i Löfven själv i ”många av oss”? Undrar om han själv har sett någon bli illa behandlad på grund av sin hudfärg eller om han bara har läst om det i DN.

Rasism tänker alltså Löfven bekämpa:

”För att trycka tillbaka rasistiska strukturer och idéer, som har haft fäste i vårt land sedan länge och som kommer att ta lång tid att utradera, krävs ett systematiskt och djupgående arbete. Sedan jag tillträdde som statsminister har regeringen målmedvetet arbetat med att bekämpa rasismen i Sverige steg för steg.”

Kampen mot rasismen ska som vanligt föras genom att ge mer skattepengar till så kallad ”antirasistisk” opinionsbildning:

”År 2016 beslutade regeringen om Sveriges första nationella plan mot rasism och hatbrott där det fastslogs att det behövs mer kunskap, utbildning och forskning. Men också att civila samhället ska få ökat stöd och att dialogen mellan det civila samhället, regering och myndigheter ska fördjupas. Inom ramen för detta arbete har regeringen bland annat gett länsstyrelserna i uppdrag att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.”

Samtidigt som Löfven förordar mer skattepengar till denna antirasistiska kamp fortsätter hans regering att med skattepengar bekosta massinvandringen från Afrika och Mellanöstern. Dessa invandrare kommer från samhällen som är betydligt mer rasistiska än Sverige.

I stora delar av arabvärlden är till exempel antisemitismen helt normal.

Den 9 april 2016 höll det skattefinansierade Turkiska Riksförbundet möte på Sergels torg i Stockholm. Förbundets vice ordförande Barbaros Leylani uppmanade till mord på armenier. ”Turken vaknar!” skrek han. ”Armeniska hundar bör akta sig! Död åt armeniska hundar! Död! Död! Död!”

Talaren fortsatte att tala kärleken till fosterlandet. Han gav sedan uttryck för en storturkisk tanke om att alla folk som tillhör den turkiska folkgruppen ska enas i ett land. Med ”fosterland” menade han inte bara det nuvarande Turkiet utan alla områden som bebos av etniska turkar. För att förverkliga den storturkiska staten kan blod komma att flyta, tillade han.

När en höjdare inom detta skattefinansierade förbund uttalar sig på detta sätt kan man undra hur snacket går bland gräsrötterna.

I flera av invandrarnas hemländer rasar blodiga krig och hårda konflikter mellan etniska och religiösa grupper. Motsättningarna finns nu här.

Den socialdemokratiska invandringspolitiken sprider rasism i Sverige. Med en hand delar regeringen ut pengar för att bekämpa ”gammelsvenskarnas” rasism, med den andra handen lägger de pengar på fortsatt massinvandring, som sprider en annan rasism.

Rasismen bland vänsterväljarna i de ”kulturellt berikade” förorterna vill inte Löfven prata om.

Inte heller vill han prata om den ökande ”svenskofobin” som flera ”gammelsvenskar” har fått uppleva – allt från förolämpningar till utfrysning och mobbning och förnedringsrån och gruppvåldtäkter.

Min erfarenhet efter många års mångkulturella kontakter är att rasismen både är mer utbredd och mer hatisk bland ”nysvenskar” från Afrika och Mellanöstern än bland ”gammelsvenskar”.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar