BITTE ASSARMO: När någon spelar hög musik i sin bil har polis och åklagarmyndighet resurser

I tider som dessa, när polisen allt oftare framstår som milda och väna socialarbetare, som gråter över kriminella och lägger skuldbördan på oskyldiga medborgare, är det skönt att veta att åtminstone vissa kriminella element stoppas.

Så skedde nyligen i Dalarna, där polisen i slutet av juli stoppade en 18-åring som spelade hög musik från sin jänkarbil under en biltur i centrala Mora.

Åklagaren ansåg att brottet var tillräckligt allvarligt för att åtal skulle väckas och nu står 18-åringen åtalad för förargelseväckande beteende, ett brott som kan ge böter.

Huruvida polisen använde sig av lågaffektivt bemötande när de konfronterade gärningsmannen framgår inte av artikeln, ej heller om de bjöd på pizza innan de skrev sin anmälan.

Ännu har varken Martin Lazar eller någon annan enskild polis kommenterat händelsen med ett försvarstal för gärningsmannen. Men det kanske kommer.

En sak vet vi i alla fall: När någon spelar hög musik i sin bil har både polis och åklagare resurser.

Bitte Assarmo