MOHAMED OMAR: Om allt det som idag kallas ”rasism” och ”islamofobi” ska bort, blir det inte mycket kvar av västvärldens historia

I staden St. Louis i Missouri, USA, står en ryttarstaty av Ludvig IX, Frankrikes berömda helgonkung (1214-1270) som anförde det sjunde korståget.

Statyn förfärdigades av den tyskättade skulptören Charles Henry Niehaus (1855-1935) mellan 1904 och 1906 och står framför stadens konstmuseum, Saint Louis Art Museum i Forest Park. Statyn blev en symbol för staden, som ju bär helgonkungens namn.

Ludvig den helige levde ett asketiskt liv och bad mycket. Han lät uppföra det vackra kapellet Sainte-Chapelle i Paris för att förvara Kristi törnekrona. Han helgonförklarades år 1297 av påve Bonifatius VIII.

Nu kräver muslimska aktivister i USA att statyn tas bort eftersom Ludvig den helige som korsfarare ju var ”islamofob”. Fromma katoliker har därför samlats vid statyn för att be och för att försvara den. Black Lives Matter- anhängare förenades då med de muslimska aktivisterna och gick till angrepp mot de bedjande katolikerna. Flera katoliker blev brutalt misshandlande och allt fångades på kamera.

Tidigare hade en katolsk präst, fader Stephen Schumacher, försökt förklara för arga Black Lives Matter-anhängare att Ludvig den helige inte for till Afrika för att döda svarta utan för att strida mot den muslimska makt, som tidigare erövrat Nordafrika från de kristna. Prästen försökte också redovisa korstågens historia, men blev överröstad av rop och skrän.

Fader Stephen Schumacher uppmanade Black Lives Matter-demonstranterna att lära sig mer om Ludvig den helige genom att besöka stadens katolska katedral. Då svarade en av demonstranterna: ”Vi kommer att riva den också”.

Korstågen hör till de mest missförstådda kapitlen i Västerlandets historia. Många ser dem som föregångare till senare tiders koloniala företag. Det är helt fel. Korstågen var kristenhetens svar på århundraden av islamisk erövring och syftet var att befria Jerusalem och göra den heliga staden trygg för pilgrimer.

Över hela USA har Black Lives Matter-anhängare vandaliserat och rivit ner statyer av män med stor betydelse i västerländsk historia. De har knappt mött något motstånd alls, då en stor del av USA:s europeiskättade befolkning stödjer denna ”antirasistiska kamp” som riktar sig mot deras eget kulturarv.

Men i St. Louis gjorde alltså de fromma katolikerna fredligt motstånd genom att samlas till bön runt helgonkungens staty. För detta motstånd fick de, som ni kan se i videon, betala ett högt pris. Även gamla och svaga människor blir hänsynslöst slagna av BLM-demonstranterna.

Vem var Ludvig IX? I Nordisk familjebok beskrivs han så här:

Genom faderns bestämmelse blef hans moder regent under hans
minderårighet. Hon förde regeringen med kraft och framgång, häfdande kronans rätt under upprepade strider med stormännen och Englands konung. Samtidigt fick L. genom henne en synnerligen vårdad uppfostran, som jämte hans naturliga anlag gjorde honom till en af medeltidens ädlaste regenter och en af sin tids mest rättrådiga och i sann mening mest fromma män.

I sitt personliga uppträdande var han mycket värdig, fördragsam mot alla, utom mot judar och kättare, men ålade sig samtidigt stränga asketiska botöfningar. Hela hans lif präglas af varm religiositet, och mer än de fleste förverkligade han sin tids bästa sedliga ideal.

Jag torde som ateist ha större anledning att känna mig kränkt av statyn än de svarta BLM-anhängarna. Om jag hade levt i Frankrike under Ludvigs styre hade jag nog blivit bränd på bål. Jag ogillar också bokbränning och tyvärr lät helgonkungen bränna judiska böcker.

Men om jag måste välja mellan de arga BLM-vandalerna och de fromma katolikerna, väljer jag katolikerna. Om jag hade varit i St. Louis hade jag, trots min ateism, anslutit mig till deras bön.

På YouTube hittade jag en fin sång om Ludvig den heliges korståg. Sången är även textad på engelska:

De så kallade ”antirasisterna” kräver av västerlänningar eller ”vita” att de ska vara extremt stränga när de dömer sin historia och sina förfäder. De tillämpar inte samma måttstock mot icke-västerländska kulturer och etniska grupper.

Om allt det som idag kallas ”rasism” och ”islamofobi” ska bort, blir det inte mycket kvar av västvärldens historia. En stor del av alla de helgon som befolkar den kristna himlen, och står staty i jordiska kyrkor, skulle heller inte klara en sådan gallring.

Vi måste sluta retirera. Katolikerna i St. Louis agerade föredömligt.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Om du uppskattar det jag gör kan du donera genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar