HITTAT PÅ NÄTET: Sverige blir ett eget ärkebiskopsdöme

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 5 augusti 1164 blir Sverige genom en påvlig bulla ett eget ärkebiskopsdöme med säte i Gamla Uppsala. I Sankt Stefans katedral i Sens i franska Bourgogne vigs den svenske cisterciensmunken Stefan till svensk ärkebiskop i påven Alexander III:s närvaro. År 1273 flyttas det svenska ärkesätet från Gamla Uppsala till det nuvarande Uppsala.

Enligt traditionen skulle Stefan ha kommit från England. Han tillhörde den första generationen munkar i nyuppförda Alvastra kloster i Östergötland, tillhörande Cisterciensorden. Alvastra kloster grundades omkring 1143 av franska munkar från klostret Clairvaux i Frankrike.

Utdrag ur artikeln ”Sigtuna” i tidskriften Läsning för svenska folket (1921):

Sigtunas blomstring som handelsplats varade ungefär 150 år, men sen kom olycksåret 1188, då esterna härjade i Mälartrakten och plundrade och brände staden. På detta svåra slag följde ett annat — Stockholms grundläggning. Den nya staden hade ett mycket bättre handelsläge än Sigtuna och ägde dessutom sin stora betydelse som. ”Mälarens lås.” Stockholms handel växte och växte, under det Sigtunas krympte ihop allt mer.

Under tiden hade templet i Uppsala rivits ned, och år 1125 upprättades där en biskopsstol. Nu borde biskopsstaden ha blivit den religiösa centralpunkten, men där fanns ännu så mycket av hednatraditioner kvar sedan Uppsalatemplets glanstid, att folket skydde staden och kände sig mer draget till Sigtuna. T. o. m. när Uppsala 1164 blev ärkebiskopssäte, var Sigtuna kyrkans centrum och i påvebrev från 12.15 var det tal om att förlägga ärkebiskopssätet dit. Detta blev ej av, men Sigtuna har en tid varit biskopstad. På 1200-talet stod Sigtunas kyrkliga liv i sitt flor. I början av århundradet byggdes ett dominikanerkloster, som, var ett av de förnämsta i Sverige. 

Läs hela detta nummer av tidskriften Läsning för svenska folket här

BILD: Cisterciensermunkar. Manuskript från 1100-talet, Cambridge.

Redaktionen