HITTAT PÅ NÄTET: Kaffe förbjuds i Sverige

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Den 1 augusti 1794 förbjöds kaffe i Sverige som en del av den så kallade ”överflödsförordningen”. Kaffeförbudet blev oerhört impopulärt eftersom kaffe under 1700-talet hade blivit en vardaglig bruksvara bland svenskar inom samtliga samhällsklasser. Förbudet upphävdes två år senare.

Historikern Carl Grimberg beskriver händelsen i verket Svenska folkets underbara öden:

År 1794 lade regeringen i dagen sin sparsamhet genom en överflödsförordning, vars mest uppseendeväckande bestämmelse var ett förbud mot allt bruk av kaffe, vid böter av 10 riksdaler eller mer för den som tillrett den förbjudna drycken, och 2 riksdaler för ”den som därav njutit”.

Det var ett kännbart ingrepp i svenska folkets njutningsliv. Kaffet hade brukats i vårt land alltsedan början av 1700-talet, då det begynte konkurrera med teet, som blivit känt här något tidigare. Från de rikare och förnämare hemmen och kaffehusen hade bruket av den nya drycken småningom spritt sig även till de enklare hemmen. Därför blev den 1 augusti 1794, den dag då kafferepens saga skulle vara all, en veklagans dag över allt Sveriges land, och många gripande sorgefester höllos.

Fortsätt läsa Grimbergs beskrivning av kaffeförbudet här

BILD: Familjen Stenbock dricker kaffe i biblioteket på Rånäs slott, omkring 1740.

Redaktionen