HITTAT PÅ NÄTET: Vita husets presstjänst – sociala medier som censurerar ska inte kunna slippa ansvar

I maj i år utfärdade USA:s president Donald Trump en så kallad exekutiv order om censur på sociala medier. I ett meddelande från Vita husets presstjänst den 29 juli fastställs att sociala medier som censurerar inte ska slippa ansvar.

Enligt meddelandet ska sociala plattformar som ändrar eller redigerar användares yttranden inte skyddas av budbärarimmuniteten (Section 230 of the 1996 Communications Decency Act, se artikeln på Wikipedia). Dessutom ska plattformarna vara transparenta med varför de modererar eller blockerar inlägg.

Läs Vita husets meddelande här

Redaktionen