HITTAT PÅ NÄTET: Amaranterorden återupplivas den 24 juli 1760

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Amaranterorden (franska: La frairie d’Amarante, ”Amarantas brödraskap”) var en hovorden grundad av drottning Kristina den 6 januari år 1653. Orden var ursprungligen avsedd endast för drottningens närmaste bekantskapskrets, men kom att delas ut även till främmande furstar i likhet med en statsorden.

Om ordens upphov talar drottningen själv i en i Rom författad uppsats Information de la frairie d’Amarante. I stället för de vanliga kostymbalerna beslöt drottningen på trettondagen 1653 att ge en utomordentlig fest, med gudar och gudinnor, herdar och herdinnor, ”efter Augusti exempel”. Festsalen föreställde Arkadien och drottningen var herdinnan Amaranta och serverade själv ”gudarna”.

Bland medlemmarna har man särskilt ihågkommit spanske ambassadören Antonio Pimentelli, vars födelseorts namn, Amarante, man tror gett namn åt balens huvudperson samt orden. Pimentelli var känd som Kristinas gunstling.

Enligt Wikipedia föddes han dock i Palermo.

Don Antonio Pimentelli de Prado beträdde den diplomatiska banan då han av Filip IV av Spanien i juli 1652 som envoyé avsändes till drottning Kristina av Sverige. Detta var den första spanska beskickningen till Sverige sedan Johan III:s tid.

Pimentelli var närvarande julnatten 1654 då drottningen avlade sin katolska trosbekännelse.

Orden upphörde i och med drottningens abdikation år 1654, men återupplivades den 24 juli 1760 under namnet Stora Amaranterorden.

Gustaf III skildrade ordens instiftande i sin pjäs Drottning Kristina.

Läs mer om Amrantorden och Pimentelli i Andres Fryxells Berättelser ur svenska historien här

Anders Fryxell (1795-1881) var präst, historiker och skolman. Hans Berättelser ur svenska historien (1828–1893) var det mest spridda och lästa verket om svensk historia före Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden (1913–1924).

BILD: Antonio Pimentelli.

Redaktionen