HITTAT PÅ NÄTET: Sjöslaget vid Hogland 17 juli 1788

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Sjöslaget vid Hogland var ett sjöslag som utkämpades den 17 juli 1788 under Gustav III:s ryska krig. De svenska och ryska flottorna drabbade samman i en sex timmar lång strid vid ön Hoglands norra spets. Den nybyggda svenska flottan leddes nominellt av den yngre brodern till den svenske kungen Gustav III, hertig Karl av Södermanland.

Striden kom att bli oavgjord eftersom de båda flottornas fördelar utjämnade oddsen. En av de främsta orsakerna till att svenskarna inte kunde avgöra slaget var att man fick brist på ammunition. Efter slaget drog sig den svenska flottan tillbaka till Sveaborg och stannade kvar där i fyra månader innan man kunde dra sig tillbaka till Karlskrona inför vintern.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Den 17 juli möttes de fientliga flottorna vid ön Hogland mitt i Finska viken. Tvärt emot vad Gustav III väntat sig, voro de ungefär jämnstarka, dock med någon överlägsenhet för den ryska flottan, som också var mycket bättre utrustadän den svenska. Det svenska manskapet var underlägset det ryska till antalet men säkerligen på det hela taget dugligare än fiendens folk. De ryska besättningarna hade måst kompletteras med alldeles oerfarna rekryter, vilkas stridslust man fick pigga upp med brännvin och åsynen av helgonbilder.

Läs hela kapitlet om slaget vid Hogland här

Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden utkom i nio band 1913-1924 och var länge det kändaste och mest spridda verket om svensk historia.

BILD: Hertig Karl (sedermera kung Karl XIII) under Sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788. Målning av Per Krafft ca 1810.

Redaktionen