HITTAT PÅ NÄTET: Podcast – Hur Demokraterna förlorade de vita arbetarna

På sajten The American Conservative publicerades nyligen (10/7 2020) ett podcastavsnitt som diskuterar hur det Demokratiska partiet förlorade den vita arbetarklassen.

Författaren och journalisten David Paul Kuhn berättar om sin nya bok om det så kallade ”Hard Hat-upploppet” i New York 1970. Upploppet är en central händelse i historien om hur de vita arbetarna började överge Demokraterna.

Lyssna på avsnittet här

The American Conservative är en papperstidskrift och en plattform på Internet som förespråkar en begränsad stat, en restriktiv invandringspolitik och återhållsamhet i USA:s relationer till omvärlden.

Lyssna på fler avsnitt av podcasten The American Conservative: Right Now här

Redaktionen