HITTAT PÅ NÄTET: Den 12 juli 1568 höjer hertig Karl upprorsfanan

Den 4 juli 1568 gifter sig Erik XIV officiellt med Karin Månsdotter i Storkyrkan i Stockholm, vilket gör en bondpiga till Sveriges drottning.

Den 5 juli kröns Karin Månsdotter till svensk drottning i Storkyrkan. Detta blir droppen som får bägaren att rinna över för kung Eriks bröder, hertigarna Johan och Karl, och även för många adelsmän. Att upphöja en piga till krönt drottning är vid denna tid något oerhört.

Den 12 juli höjer hertig Karl upprorsfanan och hans folk intar Vadstena slott i Östergötland.

Hertigarnas uppror beskrivs och analyseras i en bok av Thure Annerstedt: Resningen 1568. En historisk studie (1880).

Thure Annerstedt (1806-1880) var en teolog, biskop och riksdagsman. Han var politiskt konservativ, i teologiskt hänseende högkyrklig, och var en av dem som kämpade längst emot representationsreformen.

Citat ur boken:

De krafter, som stodo till hertigarnes förfogande vid början af deras resning, voro ganska obetydliga; af penningar egde de ej mycket, af krigsfolk endast en hand full. Men lyckades de i ett första företag, kunde de, som man ser af händelsernas gång, räkna på anslutning från många håll. Till utgångspunkt, för rörelsen hade de utsatt Vadstena slott. Skälen till detta val voro väl, först att de derifrån ej hade så synnerligen långt till det på danska gränsen i Vestergötland ock Småland samlade krigsfolk, hvilket de måste draga på sin sida, i fall upproret skulle vinna framgång; vidare att de derifrån lätt och snart nog kunde sätta sig i besittning af vägarne från Götaland till Svealand samt sålunda hindra konungen att få snara och säkra underrättelser, om hvad som timade i södra delen af riket; och slutligen kanske att i Vadstena förvarades en stor del af rikets krigsförråd.

Läs hela boken Resningen 1568 här

BILD: Erik XIV och Karin Månsdotter. Målning av Erik Johan Löfgren 1864.

Redaktionen