HITTAT PÅ NÄTET: Slaget vid Düna

Övergången vid Düna den 9 juli 1701 var ett fältslag under det stora nordiska kriget som stod vid floden Düna nära Riga. Slaget utkämpades mellan den svenska armén under ledning av kung Karl XII och en polsk-sachsiska armé under ledning av kung August II och Adam Heinrich von Steinaus. Slaget slutade med svensk seger.

Utdrag ur Anders Fryxells Berättelser ur svenska historien:

Den 25 Juli 1700 gick Karl öfver Öresund och gjorde slut på danska kriget. I Oktober samma år gick han öfver Östersjön och slog den 20 November ryssarne vid Narwa; och den 9 Juli 1701 gick han öfver Düna och slog sachsare och ryssar. Inom loppet af tolf månader hade således tre mägtiga fiender blifvit öfvervunna. En så lysande krigsära, så många och stora segrar inom ett års tid! Något dylikt hade verldshistorien blott sällan, om ens någonsin, företett. Den beundran, som först väcktes af landstigningen på Seland och sedermera utbildades genom slaget vid Narwa, blef genom gången öfver Düna stegrad till tredubbel höjd.

Läs mer ur Fryxells skildring här

Anders Fryxell (1795-1881) var präst, historiker och skolman. Hans Berättelser ur svenska historien (1828–1893) var det mest spridda och lästa verket om svensk historia före Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden (1913–1924).

BILD: Den svenska armén korsar floden Düna, tavla på Drottningholms slott.

Redaktionen