HITTAT PÅ NÄTET: Hernán Cortés erövring av aztekernas rike – ”Sorgenatten”

Den 30 juni 1520 lyckas den spanske conquistadoren Hernán Cortés och hans här på omkring 600–1 000 spanjorer, med hjälp av allierade indianer, kämpa sig ut ur aztekhuvudstaden Tenochtitlán, sedan aztekhärskaren Moctezuma II, som de har tagit som gisslan, avlidit föregående dag.

Majoriteten av spanjorerna blir dödade under striden, men även om aztekerna, som har 50 000 soldater till sitt förfogande, lider ganska lätta förluster dör många av dem senare av de smittkoppor, som spanjorerna har smittat dem med.

Händelsen har gått till historien som La Noche Triste (Sorgenatten), eftersom Cortés efteråt uttrycker stor sorg över hur många spanska liv som gått till spillo och vilka stora rikedomar, som gått spanjorerna ur händerna.

”Sorgenatten” är en viktig episod i den spanska spanska erövringen av Mexiko eftersom Cortés lyckas göra sig fri och därmed senare kan belägra och inta Tenochtitlán, aztekkungens stad.

I Nordisk familjebok kan man läsa att Hernán Cortés var ”lika mycket känd för öfverdådig tapperhet som för sina kärleksäventyr” och att han med sina ”lysande ledaregenskaper och stora fel” var ”typen för en spansk ’conquistador’”.

BILD: ”La noche triste de Hernán Cortés” (Hernán Cortés sorgenatt). Målning av Manuel Ramírez Ibáñez (1826-1925).

Redaktionen