HITTAT PÅ NÄTET: En bondehär förstör Axevall

Strax i början af år 1469 lät konung Karl belägra Axevall och Elfsborg, mot hvilket en skans uppfördes vid Gullberg. Men hären utanför Axevall drog sig tillbaka, så snart konung Kristiern ryckt in i Vestergötland. Han härjade sedan i Småland, slog en svensk trupp i Vestergötland och intog slutligen i juni månad Gullberg. Men dermed var ock hans framgång slut. En stark bondehär, anförd af riksrådet Otte Torbjömsson, förstörde den 30 juni (1469) Axevall, som derefter aldrig återstäldes, och de svenska höfvids-männen i Vestergötland, herr Erik Karlsson och herr Sten Sture, återstälde fästningsverken vid Öresten för att förekomma nya infall från dansk sida. Men vid samma tid upphörde krigföringen, emedan fredsunderhandlingarna nu stodo främst på dagordningen.

Ur boken Sveriges medeltid, senare skedet, från år 1350 till år 1521 av Hans Hildebrand (1877).

Karl Knutsson Bonde var svensk riksföreståndare 1438–1440, kung av Sverige 1448–1457, 1464–1465 och 1467–1470 samt som Karl I kung av Norge 1449–1450.

Kristian I var kung av Danmark från 1448, av Norge från 1450, av Sverige 1457–1464.

Otte Torbjörnson Fågel, död 1475, var en svensk väpnare, häradshövding i Värmland och slottsfogde på Älvsborg, vilken under en tid som kapare plundrade skepp från Hansan i Danzig, varför han efter flera rättegångar avrättades 1475 av Sten Sture den äldre.

Axevalla hus eller Axevalla slott var beläget på en udde i Husgärdesjön öster om Axevalla hed.

Läs hela boken Sveriges medeltid, senare skedet, från år 1350 till år 1521 här

BILD: Axevalls ruiner

Redaktionen