HITTAT PÅ NÄTET: Stamkultur och förmoderna stater i Mellanöstern

I en artikel på Middle East Forum (17/6 2020) skriver antropologen Philip Carl Salzman om mentaliteten i Mellanöstern och hur den skiljer sig från mentaliteten i moderna västerländska samhällen:

Tillvaron är en kamp mellan grupper:

”They believe that others conspire to advance their own interests, so each must conspire to protect his own against the conspiracies of others.”

Det finns två typer av politiska organisationer, stammen och den förmoderna staten:

”There are two main forms of political organization in the Middle East: tribes and pre-modern states. Tribes are the heritage polities in the region. They are regional security organizations, based on families, extended families, tribal sections, tribes, and tribal confederations.”

Det finns bättre och sämre kulturer:

”If we judge by adherence to Islam, Middle Eastern countries are better and Euro-American countries are worse. If we judge by democracy, individual freedom, and government transparency, Euro-American countries are better and Middle Eastern countries are worse.”

Läs hela artikeln här

Redaktionen