Gästskribent EINAR ASKESTAD: ”Sikta ditt spjut”

IDÉ OCH KULTUR Det Goda Samhället publicerar idag en nyskriven dikt av Einar Askestad, ”Sikta ditt spjut”, skriven i antikens anda men riktad mot vår egen tid. Det är en appell om mod, om nödvändigheten av en skärpning av såväl våra sinnen som vår tanke. En civilisation finns bara till i den mån den är sig själv och tar sin värld i besittning. En civilisation kan inte leva utan kärlek och försvar: kärlek till det egna och försvar mot det andra. Sikta ditt spjut och sikta det noga.

sikta ditt spjut
siktandet visar vägen

djuriskhet utan hjärna
saknar framtid

kultur utan natur
överlever aldrig

sikta ditt spjut
siktandet visar vägen

det är vad som kallas
civilisation

sikta ditt spjut
och bytet framträder

blir synligt
för vad det är

fiendens oförblommerade
ansikte

styrkan är skärpan
hävstången, tanke och liv

skogarna ropar
efter sin överman

sin beskyddare

vinden spelar
på segrarens strängar

allt annat är död

likgiltig död

en hjälte utan natur
multnar, eller brinner upp

i sin kraftlöshet

natur ger inga svar
ställer inga andra frågor
än de vi svarar mot

att veta är att behärska

att behärska är att gripa

smeden och verktyget
järnet, glöden

vi är här för att stanna
i den mån vi förblir
i vad som är

utan strid dör allting

tingen ber om skydd
skydd för sina gränser

segra eller försvinn
gudarna ropar
efter sig själva

likt melodin hör de hemma

mening, medel, mål

instrumenten är vi

kultur, natur

skydda ditt liv med ditt liv

ditt hem med ditt hem

striden med strid

här finns inga val

tvekan är sitt eget svar

nederlag är ingenting

mod är liv

äran är

lojaliteten, hedern

vi finns till i den mån vi lystrar
till vad vi är

allt det som för dig hem

tig, ni stumma

som envisas
med att gräva upp
de döda

tig, ni döda

den har kärlek
som försvarar den

sikta

och sikta noga

Einar Askestad är skönlitterär författare, född 1964 i Kalix av österrikisk mor och norsk far, uppvuxen i Portugal, Spanien, Österrike och Sverige. Han debuterade 1997 med novellsamlingen ”Det liknar ingenting” och har senast publicerat ”Så enkla är orden” (2018) som är hans elfte bok. Han inledde sin skrivarbana i början av 90-talet som litteraturkritiker på BLM och har därefter medverkat i tidskrifter. Han finns på Twitter

Gästskribent Einar Askestad