HITTAT PÅ NÄTET: Var Paulus densamme som Simon Magus?

I en ny intervju på YouTube-kanalen Myth Vision argumenterar bibelkännaren Robert M. Price för att aposteln Paulus och Simon Magus skulle vara samma person.

Paulus, som före sin omvändelse till kristendomen kallades Saul, var missionär, teolog och författare till flera brev som ingår i Nya Testamentet.

Simon Magus, eller Simon trollkarlen, omtalas i Apg. 8. Han var enligt Justinus Martyren född i Samarien och ansågs av kyrkofäderna alltifrån Ireneus som den förste gnostikern och upphovsmannen till alla heretiska rörelser.

Robert M. Price är inte den förste som framlägger denna hypotes. Flera bibelkännare har menat att figuren Simon Magus egentligen inte är någon annan än Paulus, sådan han uppfattades av judekristna vilka höll fast vid Mose lag. Hypotesen nämns till exempel i Viktor Rydbergs Romerska Sägner om Apostlarne Paulus och Petrus (1874).

Teologen och bibelkännaren Robert M. Price, även känd som ”The Bible Geek” eller ”Bibelnörden”, är en av få offentliga ateistiska profiler i USA som är öppet höger och stödjer Donald Trump.

I boken The Case Against The Case For Christ (2010) lägger Price fram argument för att Jesus aldrig existerat. Han menar att det i grunden inte är någon skillnad mellan Jesus och gudar i andra mytologier som dör och uppstår.

Redaktionen