PATRIK ENGELLAU: En amatörepidemiolog blir misslynt


Med tiden förstår jag mindre och mindre av hur coronamonstret beter sig och då ägnar jag ändå rätt mycket tid i min karantän till att försöka följa vad mina överordnade – fackepidemiologerna – har att säga i sina vetenskapliga rapporter som tycks föröka sig på samma exponentiella sätt som viruset själv när det är som livligast. Epidemiologer är på modet. De får vara med i teve och de intervjuas artigt i tidningar. Coronapaniken måste för epidemiologerna vara samma uppsving som klimatångesten blev för meteorologerna (utan alla jämförelser i övrigt).

Till exempel blir jag mer och mer besvärad över föreställningen att det bara finns två strategier att bekämpa viruset: den liberala frihetsmodellen som representeras av Sverige och den tuffa nedstängningsmodellen som exempelvis Storbritannien följer. Föralldel, det kanske inte är epidemiologerna som ligger bakom denna amputerade lista av handlingsalternativ, men det är vad journalisterna tycks ha begripit.

En annan sak som bekymrar mig är allt detta tal om testernas välsignelser. Hur ligger det till egentligen?

Sedan har vi resonemanget om flockimmunitet som på en lekman som jag själv har en viss intuitiv övertygelsekraft. Men funkar denna slagkraftiga teori även i verkligheten?

När man har svåra problem kan det ofta vara praktiskt att göra en tabell, i detta fall nedanstående. Materialet kommer från den vanliga statistiksajten. Länderna är lite slumpvist utvalda och placerade i fallande ordning efter antalet smittade per miljon invånare.

Land Smittade per

miljon invånare

Döda i procent

av smittade

Antal tester per

miljon invånare

Spanien 5 798 10 52 781
Singapore 4 461 0,1 38 335
USA 4 321 6 31 027
Italien 3 637 14 45 246
Sverige 2 736 12 17 576
Frankrike 2 728 14 21 213
Tyskland 2 078 5 37 570
Israel 1 914 2 56 140
Danmark 1 850 5 61 805
Finland 1 109 5 24 040
Sydkorea 214 2 13 877
HongKong  140 0,4 22 448
Taiwan 18 2 2 869

Till att börja med har jag svårt att se någon stor skillnad mellan de västerländska länder som har tillämpat öppning respektive nedstängning. Det påstått liberala Sverige har ungefär lika många smittade och lika stor dödlighet som kända lockdowners som Italien, Frankrike och Spanien.

De länder som avviker är de asiatiska (utom Singapore i bemärkelsen att antalet smittade når europeiska nivåer medan en synnerligen liten del av Singapores smittade dör av coronat, ett litet mysterium bara det). Asiaterna ligger lågt överallt. Betänk att de två procent av de smittade som dött i Taiwan motsvarar åtta individer (vilket alltså ska jämföras med nästan 3 500 avlidna i Sverige; Taiwan har två och en halv gång så många invånare som Sverige).

Skillnaden mellan asiater och västerlänningar förklarar mycket mer än valet att öppna eller stänga länderna. Jaha, men det visste man väl vad det beror på, säger du kanske. Det beror på att asiaterna varit så flinka att testa folk. Testa, sätta i karantän, testa, sätta i karantän hela dagarna.

Men så är det inte. Titta på den sista kolumnen. Asiaterna ligger långt bakom högtestarländer med världens högsta antal döda som Spanien och Italien. De hyllade testländerna Taiwan och Sydkorea har testprogram som verkar helt anemiska till och med jämfört med det svenska.

Ju mer jag läser på desto mindre förstår jag. Jag har till och med börjat ifrågasätta hela konceptet flockimmunitet som förut verkade så logiskt och övertygande. Problemet är att vi är långt från den sprittspridning runt femtio procent eller däromkring som påstås krävas för att flockimmuniteten ska börja verka. Statsepidemiologens förmodande att Stockholm redan i början av maj hade nått 26 procents smittspridning verkar ingen annan epidemiolog tro på. Det finns således ingenting som skulle tala för att sjukdomen skulle börja lugna sig, tappa farten och till slut pysa ut.

Men det är ju precis vad den tycks göra. Se på den inledande grafen över antalet dagliga dödsfall över hela världen. Det ser ut som sex veckor upp från början av mars och sedan några månader ned. Om det inte är flockimmuniteten som försvagar coronat, vad är det då? Jag famlar.

Patrik Engellau