HITTAT PÅ NÄTET: PM Nilsson – Aldrig mer en lockdown

I en ledare i tidningen Dagens Industri den 26 april skriver den politiske redaktören PM Nilsson att när olika länder nu söker sin väg ut ur sina självpåtagna nedstängningar bör man snabbt revidera vad man egentligen har gjort, annars finns risken att man i panik gör om samma sak igen om en ny våg skulle komma:

”Om prognoserna stämmer är virusets dödlighet i hela populationen mycket lägre än befarat. Antalet svårt sjuka är också lägre än vad man trodde från början, vilket kanske är ett skäl till att Sverige har lyckats med det främsta målet: att klara nålsögat på intensivvårdsavdelningarna.”

”Att Sveriges smittkurva inte skiljer sig så mycket från övriga länder säger kanske en del om att svenskt folkvett duger lika bra som italienska och tyska förbud.”

”Regeringarna var utlämnade åt sina egna inre demoner, vitala oppositioner, allmänna opinioner och nyckfulla massmedier. Så blev det som det blev.”

På Twitter får ledaren både medhåll och mothåll:

Läs hela PM Nilssons ledare här

Redaktionen