HITTAT PÅ NÄTET: Bibeln kan vara yngre än man tidigare trott

YouTube-kanalen Myth Vision är framför allt en plattform för teorin att Jesus är en myt, det vill säga teorin att Jesus inte var en historisk, fysisk person utan en fiktiv gestalt. Anhängarna av teorin kallas ibland mytteoretiker eller myticister (engelska mythicists).

I en ny video (24/4 2020) intervjuas den självlärde forskaren Russell Gmirkin som hävdar att den hebreiska Bibeln skrevs under hellenistiska tid. Hellenismen är den tidsepok i antikens historia som börjar med Alexander den stores död 323 f.Kr. och slutar cirka 30 f.Kr.

Russel Gmirkin menar vidare att han funnit grekiskt inflytande i Gamla testamentet, till exempel ska Mose lag ha påverkats av Platons arbete om idealstaten. Gmirkin lägger fram den kontroversiella uppfattningen att judarna fick den monoteistiska tanken från grekerna.

YouTube-kanalen Myth Vision leds av Derek Lambert, en före detta kristen fundamentalist som intervjuar både seriösa forskare och oseriösa konspirationsteoretiker. En av de mest frekvent förekommande gästerna på kanalen är teologen Robert M. Price, en av få offentliga ateistiska profiler i USA som är öppet höger och stödjer Donald Trump. I boken The Case for Christ (2010) lägger Price fram argument för att Jesus aldrig existerat. Han menar att det i grunden inte är någon skillnad mellan Jesus och gudar i andra mytologier som dör och uppstår.

Se intervjun nedan:

Redaktionen