BITTE ASSARMO: Ska vissa grupper undantas från de nya coronaförbuden?

Bara några dagar efter att regeringen utfärdat ett förbud mot att vistas fler än 50 personer i grupp demonstrerade ett 70-tal palestinier i Göteborg för att protestera mot att de inte fått uppehållstillstånd.

Redan det faktum att man visar sådan brist på respekt för de lagar som stiftas när Sverige är i kris är i sig en indikation på att man inte alls borde få uppehållstillstånd här. Men minst lika stötande är polisens uppträdande i samband med demonstrationen. Polisen, vars uppgift är att stå upp för våra lagar och skydda allmänheten, lät nämligen det hela fortgå.

Den nya lagen, som trädde i kraft den 29 mars, är ingen allmän rekommendation utan ett skarpt beslut av regeringen och förbudet är straffsanktionerat. Den som bryter mot förbuder riskerar böter eller fängelse upp till sex månader, kan vi läsa på regeringens webbplats. Där framgår också klart och tydligt att polisen kan upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.

Trots dessa mycket klara regler lät Göteborgspolisen demonstrationen fortsätta.

”Vi är med och tittar och vi har en smärtgräns för när vi känner att det här inte längre funkar. För tillfället håller myndigheter på för fullt angående riktlinjer för polisen med det här med maxantalet personer vid allmänna sammankomster men det är inte klart än”, sa Johan Ljung, vakthavande befäl på polisen i region väst, till Expressen.

Det är förstås trevligt att polisen är ”med och tittar”, men det hade varit ännu trevligare om de följt regeringens beslut och gjort sitt jobb. För beslutet var redan fattat när Ljung och hans kollegor stod där och kollade in demonstrationen, och när intervjun gjordes. Inga oklarheter, alltså. I reglerna framgår dessutom mycket tydligt att palestiniernas demonstration var olaglig. De allmänna sammankomster som omfattas av det nya förbudet är nämligen följande:

• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet

• föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning

• sammankomster som hålls för religionsutövning

• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk

• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Sammankomster som utgör demonstrationer, alltså. Klart som korvspad. Förutom för Johan Ljung, alltså.:

”I nuläget låter vi dem hålla på. Vi upplöser den om vi upplever att det behövs, de bedömningarna görs hela tiden. För just denna demonstration så är det väldigt lugnt eftersom de sitter ner och till och med är tysta. De verkar onöjda med Migrationsverket” säger Johan Ljung.

Jo, du läste rätt. ”De sitter ner och till och med är tysta”. Gör man det är det alltså helt i sin ordning att bryta mot lagen. Om man vill stanna i Sverige (och dessutom är ”onöjd” med Migrationsverkets beslut), tja då har man kanske rentav rätt att bryta mot lagar lite som man har lust med?

Sittstrejken pågick vid Gustav Adolfs torg. Senare började demonstranterna tåga mot Migrationsverkets lokaler och när de kom fram dit var de 85 personer, enligt polisens presstalesperson Christer Fuxborg. Då var det tydligen dags att agera. Eller snarare att be demonstranterna själva att agera:

”Vi ber personer lämna platsen helt enkelt. De får inte vara fler än 50, så vi ser till att de förstår det och sen får de prata ihop sig och komma fram till hur de ska göra”, sa Fuxborg till SVT.

Diplomatiskt ska det vara. Polisen vill ju helst ”undvika att ta tag i folk och dra bort dem”, som Fuxborg uttrycker det.

Frågan jag ställer mig nu är vad som hade hänt om demonstranterna inte hade börjat dela upp sig i mindre grupper frivilligt. Hade polisen tagit ”tag i folk” då – eller hade de snällt fortsatt att titta på tills demonstranterna själva fick lust att följa lagen? Jag är inte säker på att jag vill veta svaret.

Jag undrar också om det är så här vi ska ha det nu, när coronakrisen medför nya restriktioner och förbud i det offentliga rummet. Att vissa grupper får hålla på lite som de vill medan andra grupper följer lagen? I så fall kan nog inte beslutsfattare och myndigheter räkna med att medborgarna ska vara följsamma och snälla hur länge som helst.

Bitte Assarmo