PATRIK ENGELLAU: ”Härskarnas instinkt har varit att spela ned coronasmittan”

OPINION Fredagen den sjätte mars sparade jag pappersupplagan av Dagens Nyheter ty jag blev förvånad över en del information och tänkte att detta kunde ge mig underlag för en krönika någon gång i framtiden. Föga anade jag att framtiden skulle komma inom så kort tid som nio dagar.

På nyhetsplats rapporterar tidningen om ansvariga svenska politikers och myndigheters uppfattning om coronaviruset:

Ökningen av antalet svenskar som drabbas av det nya coronaviruset har nått en topp och kommer snart att klinga av. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten till DN… Trots de senaste dygnens kraftiga ökning av antalet smittade så bedömer statsepidemiolog Anders Tegnell att risknivån inte behöver höjas till nivå 4, ”hög”. Något överraskande säger han tvärtom till DN att det värsta nu kan vara över: ”Det finns anledning att tro att vi kommer att peaka nu, att vi har peakat”.

Socialminister Lena Hallengren framhåller hur viktigt det är att myndigheterna lämnar tillförlitlig information. Hon uppmanar dem att:

… växla upp kommunikationsinsatser för att se till att man bidrar till fakta och motverkar desinformation. Korrekt och saklig information är samhällets absolut bästa motvapen.

En del information måste emellertid undanhållas medborgarna:

Men trots löften om tydlig och samordnad information säger Anneli Bergholm Söder, avdelningschef för MSB:s operativa avdelning, att viss information om beredskapen kan komma att sekretessbeläggas framöver.

Här kommer lite tydlig och samordnad information. Dagen före artikeln, den femte mars, hade Sverige 94 insjuknade personer. Nio dagar senare, alltså efter det att Sverige ”peakat” med dessa 94, hade Sverige 1 024 smittade, elva gånger så många.

Dagens Nyheters huvudledare den sjätte mars handlade om de iranska ledarnas ”chockerande cynism och likgiltighet inför Irans egna invånare”. Beviset är att Iran torsdagen den femte mars hade ”3 500 bekräftade fall”. Det betyder 43 coronasmittade per miljon medborgare i Iran. Så här bedömer Dagens Nyheter den iranska regeringens insatser:

Utbrottet har undan för undan accelererat, och kan vara det värsta i världen utanför Kina. Myndigheterna är i högsta grad medskyldiga… Härskarnas instinkt har dock varit att spela ned coronasmittan… Eftersom regimen är rädd för sanningen vidtas heller inte adekvata åtgärder.

Vad ska Dagens Nyheters ledarredaktion säga om den svenska regeringen när ledarredaktionen med denna krönika får tydlig och samordnad information om att Sverige nu, nio dagar senare, har två och en halv gång så många smittfall per miljon invånare som Iran hade den femte mars, 101 mot 43? Kanske samma ord som användes om Iran:

… regimen har gjort alla fel som är möjliga att göra under en epidemi. Det är bara det senaste exemplet på hur det auktoritära styret dels är inkompetent, dels misslyckas med att dölja detta faktum.

Ytterligare tydlig och samordnad information finns på länken ovan. Det visar sig att Sverige, om man räknar smittade per miljon invånare, just nu är världens tolvte mest drabbade land. Värst drabbat är Italien följt av Schweiz och Norge. Iran kommer på fjärde plats. Kina ligger på artonde plats med hälften så många drabbade per miljon invånare som Sverige.

Det är imponerande att se utvecklingen i länder som Singapore, Hongkong och Taiwan som drabbats tidigt men enligt uppgift också reagerat snabbt och effektivt. Där ligger antalet smittade per miljon invånare på 36, 19 respektive 3. (Det är knappt så jag tror det, men jag har kollat siffrorna och de verkar stämma. I så fall gäller utan tvekan alla Dagens Nyheters omdömen om ayatollorna även den svenska regeringen.)

Patrik Engellau