PATRIK ENGELLAU: Lite om coronaviruset

OPINION Det som förvirrar och skrämmer med coronaviruset är nog att smittan gör en lång, elak näsa åt västerlandets högmod. (Bilden föreställer en medeltida pestläkare i skyddsdräkt). Vi är vana att den hjälpsamma och trogna vetenskapen ska lösa alla problem åt oss. Sjukdomar utom en del återstående besvärliga åkommor, allvarliga cancerfall till exempel, förväntar vi oss att läkarvetenskapen ska kunna hantera.

Men vetenskapen tycks inte rå på coronaviruset. I bästa fall kan ett vaccin ha utvecklats om något eller några år. (Jo, det provas med en del mediciner som tagits fram för andra ändamål. Här är den bästa sammanfattningen av läget som jag hittat. Det hetaste tipset verkar vara det gamla receptbelagda malariamedlet klorokin som Thomas Hedner omnämnt på denna blogg.)

Västerlandet har således av en hånfull verklighet kastats tillbaka mer än hundra år och tvingas nu till stor del arbeta med samma metoder som tillämpats vid alla historiens pester och pandemier fram till spanska sjukan som grasserade under några år från 1918. Sedan dess och fram till nu har vi i stort sett kunnat lita till den medicinska forskningen.

Jag tror att det är häpenheten att vara hänvisad till icke-medicinska behandlingsmetoder som förklarar västerlandets nymornade och tröga reaktioner på virusattacken. President Trump försökte länge förklara att coronat var båg. De svenska myndigheternas villervalla har varit uppenbar. Iran och Italien, de hårdast drabbade länderna, har tydligt blivit tagna på sängen. (Har du tänkt på att just dessa länder har särskilt nära förbindelser med Kina genom att de medverkar i det kinesiska sidenvägsprojektet? Kanske har detta någon betydelse, kanske är det en fåfäng observation.)

Märkvärdigt nog tycks ett antal asiatiska länder ha hanterat situationen med betydligt större sinnesnärvaro. Kanske har de aldrig varit invaggade i västerlandets högmodiga tilltro till vetenskapen, kanske är de helt enkelt, som Gunnar Sandelin redovisade för en tid sedan på denna blogg, helt enkelt mer intelligenta än européer och amerikaner. I vilket fall som helst har de, var och en med egna men snarlika metoder, tydligen lyckats ganska bra med att få bukt med viruset (om det inte bara är så att viruset tillfälligt lugnat sig och avser att komma tillbaka med förnyad kraft). President Xi Jinping besökte nyligen Wuhan vilket betraktas som en kinesisk segergest.

De icke-medicinska metoder som mänskligheten tidigare tillämpat, om vi bortser från böner och andra magiska medel, har, om jag fattat rätt, bestått i för det första att förhindra import av smittade personer, för det andra att leta upp och isolera de smittade som finns i landet och för det tredje att få de friska att hålla sig på avstånd från varandra. Detta är också vad som snabbt och effektivt verkar ha skett i Kina, Hongkong, Singapore och Taiwan.

Precis som man gjorde i USA under spanska sjukan har Kina anlagt stora karantäner – bland annat två sjukhus som ska ha byggts på tio dagar och i övrigt tömda skolor och idrottshallar och andra enkelt tillgängliga lokaler – där man med tidvis brutala metoder tvingat de smittade att låta sig interneras. Kineserna skickade ut nästan 2 000 femmannagrupper med sjukvårdare för att hitta de sjuka. Troligen fångade man inte bara coronadrabbade utan även en del allmänt snuviga. De friska har uppmanats att tvätta händerna och att låta bli att umgås. Om man får tro rapporterna har detta lett till att få nya fall registreras i Kina.

Redan tre dagar efter utbrottet i Wuhan medan Sverige koncentrerade sig på att köpa julklappar beslöt myndigheterna i Singapore att alla resenärer från Kina skulle undersökas och isoleras i exempelvis tömda studentbostäder om de var smittade. Sedan man hittat det första fallet förbjöd man all flygtrafik från Wuhan. Alla större möten inställdes på ett tidigt stadium. Singapore var redan tidigare ett exemplariskt hygieniskt land men nu trappades renlighetskraven upp. Till exempel används brickor i alla matsalar för att förhindra att det hamnar virus på bordet. Åtgärderna påstås ha bromsat smittans spridning.

I Taiwan stoppade man också snabbt alla flygningar från Wuhan och tvingade alla smittade att isolera sig i hemmet. Den som inte respekterar ett isoleringsbeslut får betala upp till 350 000 kronor i böter.

Hongkong stängde elva av sina fjorton gränsövergångar till Kina och undersökte alla människor som passerade genom de återstående tre. Antalet gränsövergångar gick ned från 300 000 människor om dagen till 750 stycken i dagsgenomsnitt i februari i år. Alla som kommer från Kina sätts nu i karantän i fjorton dagar. Redan i januari ombads alla offentliganställda som kunde att arbeta hemifrån i stället för att gå till arbetsplatsen. Skolor och förskolor har stängts i många omgångar. Nuvarande stängning gäller fram till slutet på april. (Många dubbelarbetande hongkongbor har i alla fall hemhjälp eller far- eller morföräldrar som kan ta hand om barnen.) Nästan alla i Hongkong bär ansiktsmask på allmän plats.

Patrik Engellau