HITTAT PÅ NÄTET: Iransk nationalistisk filosof – islam uppfanns av en iransk agent

HITTAT PÅ NÄTET YouTube-kanalen Myth Vision profilerar sig som en plattform för Jesus är en myt-teorin, det vill säga teorin att Jesus inte var en historisk, fysisk person utan en fiktiv gestalt. Anhängarna av teorin kallas ibland mytteoretiker eller myticister (engelska mythicists).

I en ny video (3/3 2020) på YouTube-kanalen intervjuas den iranske nationalisten Jason Reza Jorjani. Han är författare till en rad böcker om filosofi, religion, historia och politik som lyfter fram iraniernas bidrag till civilisationen. I sin senaste bok Iranian Leviathan (2019) argumenterar han bland annat för att islam uppfanns av en iransk hemlig agent som utsatte den arabiske profeten Muhammed för ”tankekontroll” (engelska mind control).

Anledningen till den avancerade operationen ska ha varit en inomiransk konflikt mellan det sasanidiska styret (det sasanidiska riket 226-640), som hade gjort ortodox zoroastrism till statsreligion, och mithraister, anhängarna till en äldre iransk religion. Dessa mithraister, menar Jorjani, ville använda araberna för att störta sasaniderna och själva ta makten. För att ena araberna och mana dem till handling skickade mithraisterna en agent till Arabien. Med Muhammed som villigt redskap, en man som enligt Jorjani inte var mentalt frisk, tillkom så islam, en religion som har jihad, heligt krig, som en del av sin lära.

I en tidigare video (29/2 2020) på YouTube-kanalen intervjuades den svenska läkaren, författaren och regissören Lena Einhorn. År 2006 väckte Einhorn uppmärksamhet med boken Vad hände på vägen till Damaskus? På spaning efter den verklige Jesus från Nasaret där hon lägger fram hypotesen att Jesus och Paulus kan ha varit samma person.

I boken A Shift in Time (2016), publicerad på engelska, spekulerar Einhorn om den figur som kallas ”Egyptiern” av den judiske-romerske historikern Josefus är densamme som Jesus. I Josefus Om det judiska kriget beskriver han en messiasaspirant och ”häxkonstnär” vid namn ”Egyptiern” som gjorde uppror mot Rom på 50-talet e. Kr. Einhorn menar att berättelsen om Jesus blir mer begriplig om man flyttar fram den tjugo år.

YouTube-kanalen Myth Vision leds av Derek Lambert, en före detta kristen fundamentalist som intervjuar både seriösa forskare och oseriösa konspirationsteoretiker. En av de mest frekvent förekommande gästerna på kanalen är teologen Robert M. Price, en av få offentliga ateistiska profiler i USA som är öppet höger och stödjer Donald Trump. I boken The Case for Christ (2010) lägger Price fram argument för att Jesus aldrig existerat. Han menar att det i grunden inte är någon skillnad mellan Jesus och gudar i andra mytologier som dör och uppstår.

Se videon där den iranske nationalisten lägger fram sin okonventionella teori om islams uppkomst:

Redaktionen