ANDERS LEION: Det finns inget svenskt – och således inte heller några svenskar

OPINION Rubrikens påstående är en självklarhet. Det ena följer av det andra. Mona Sahlin och andra har visserligen bara anfört det första ledet, men det har antagligen skett av ett slags finkänslighet och hänsyn riktad mot tidigare och äldre generationer, som levde i villfarelsen att svenskhet och svenskar ännu fanns.

Dessa fakta är inte heller något att yvas över eller att tvärtom skämmas för. Det bara är så.

Om man bara förmår acceptera faktum kan förhållandet ändå bli en stor tillgång för det icke-existerande landet Sverige. (Att landet har en flagga och säger sig ha en regering är bara ornamentik, som också denna är till för att lugna oroliga själar).

Som alla vet är landet numera fullt. Vissa förnekar visserligen detta, men det är för att de inte står ut med det dilemma som kommer sig av att de samtidigt säger att vi måste hedra asyllagarna fullt ut.

Accepterar man däremot faktum, så som det är formulerat i rubriken, löser sig problemet enkelt och elegant. De av landets invånare – det vill säga de som mer stadigvarande vistas på det icke-existerande landets territorium och som känner sig som de icke-svenskar de är, de har ingen anledning att stanna inom dessa gränser. De kan lika gärna bo någon annan stans. Problemet blir då möjligen att det territorium de då väljer att uppsöka i de flesta fall anses tillhöra ett faktiskt existerande land och ha invånare som menar sig vara av detta lands nationalitet. Men, även om det är ovant, kan de flesta säkert vänja sig.

På detta sätt är landet inte längre fullt. Det kan nu ta emot obegränsat antal flyktingar. Dessa får då också nöjet att så att säga vara herrar i eget hus. Genom ihärdighet och uppövad förmåga kommer de då att kunna kolonisera all den mark som i onödan legat för fäfot, därför att icke-svenskarna velat åka skidor och jaga älg i stället för att bebygga och dra nytta av landet.

De kommer då också att betros uppgiften att utforma en budget för landet efter eget skön. Antagligen kommer denna då att bara ha en utgiftssida. Det får ses som ett stort socialt framsteg.

Tänk så lätt problem löser sig bara man vågar se verkligheten som den är!

BILD: Kerstis födelsedag. Akvarell av Carl Larsson (1909).

Anders Leion