ANDERS LEION: I världen utvecklar sig en pandemi – i Sverige finns ingen

OPINION Det är synd att så få kan franska i Sverige. I detta program från France 5 får man veta:

  1. Att hälften av befolkningen i Frankrike kommer att smittas = 30 miljoner människor.
  2. Att två procent kommer att dö = 600 000 människor.
  3. Att varje smittad smittar drygt två andra – smittan exploderar exponentiellt.
  4. Att stora delar av ekonomin stoppas. Flyget har redan förlorat 100 miljarder euro. Det ekonomiska förloppet är snabbare än det medicinska.
  5. Detta beror på att vi är tillbaka till medeltiden: Vi behärskar inte naturen, den behärskar oss. Rädslan rusar snabbare än smittan.

Vi svenskar kan dock trösta oss. Enligt svenska myndigheter kommer vi inte att beröras annat än mycket ytligt.  Världen har en pandemi, vi har en icke-pandemi, och värre än så blir det inte i Sverige.

Endast Sverige svensk förtröstan har.

Anders Leion