Bitte Assarmo: Jonas WE Andersson och Magnus Fermin driver Sverigevänlig byrå: ”Viktigt att konservativa håller ihop”

Bitte Assarmo

INTERVJU När Jonas WE Andersson och Magnus Fermin startade den Sverigevänliga design- och kommunikationsbyrån Etablissemanget i september 2019 var det många som gjorde stora ögon. En Sverigevänlig reklambyrå, som drivs av personer som inte ens skäms för att de är nationalister – kan det ens vara möjligt?

En artikel i Resumé satte fart på lanseringen och flera av deras tidigare kunder – som anlitat dem långt innan Etablissemanget såg dagens ljus – blev nervösa. Armémuseum, som varit en av Jonas WE Andersson uppdragsgivare, gick så långt att de bad honom att stryka dem från sin portfolio, trots att han aldrig ingått något avtal med dem om att inte få visa utförda arbeten. Det står alltså helt klart att begreppet Sverigevänlig – oftast stavat ”svärjevänner” för att poängtera att gruppen främst utgörs av obildade människor som har svårt med både värdegrund och rättstavning – retar upp vissa människor, inte minst i kultur- och reklambranschen.

Men Jonas WE Andersson och Magnus Fermin, som båda har ett förflutet inom kulturvärlden, skäms inte det minsta över att kalla sig Sverigevänner, tvärtom.

– Vi vill ”reclaima” uttrycket. De flesta som bor i Sverige är ju faktiskt Sverigevänner, det är ju självklart. De som tar kategoriskt avstånd från uttrycket och förlöjligar det är inget annat än hycklare, för de gillar ju också Sverige.

Och kärleken till fosterlandet är starkt sammanbunden med nationalismen, fortsätter de:

– Vi bor och lever här i Sverige, det är det land vi föddes i, vårt land. Vi tror på demokrati, på att medborgarna ska kunna ha inflytande över hur deras land ser ut. Utan en nation kan man inte ha demokrati. Nationen är alltså en förutsättning för demokratin. Men nationalism har blivit ett fult ord och idag dras det likhetstecken mellan nationalist och ”ultranationalist”. Men för oss handlar det helt enkelt om att man ska kunna ha en fungerande demokrati. Om man inte är Sverigevän är man helt enkelt Sverigefientlig, eller bekänner sig till en grumlig mittfåra som förespråkar ett slags globalt herravälde som ingen kommer att gynnas av.

Magnus Fermin & Jonas WE Andersson

Men Etablissemanget har inte för avsikt att skriva någon kund på näsan med en ideologi. I själva verket vill man finnas till hands som ett alternativ till de byråer som redan finns, och vars verksamhet är så genomsyrad av den så kallade värdegrunden att det påverkar jobbet.

– Vi vill nå ut till företag som inte vill ha den pk-istiska vänsterliberalism som råder idag. Vänstern har blivit en liten akademisk och verklighetsfrånvänd, och till och med folkföraktande, gruppering som inte har en aning om arbetarklassens och den normala medelklassens förutsättningar. Företag som inte bekänner sig till de värderingarna riskerar att hamna i ett sammanhang där de känner att de inte kan dela byråernas egen underliggande ideologi. För den finns där, under ytan, och kunderna pådyvlas den, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet.

På det sättet är Etablissemanget mer neutrala än andra byråer, menar Jonas WE Andersson och Magnus Fermin. De lägger inte in några värderingar i de projekt de tar sig an, utan låter kunden själv bestämma.

De tre senaste månaderna har de haft tre substantiella uppdrag, varav ett är färdigt. De övriga två jobbar de vidare med under ytterligare några veckor. Och hittills tycker Jonas och Magnus att de har nått ut ganska bra, inte minst genom Resumés uppmärksammade artikel. Att de skulle få uppdrag inom kulturvärlden, som de båda älskar, ser de dock som omöjligt. Den är, menar de, fullkomligt ideologiskt förgiftad. Men de ser ändå ljust på framtiden.

– Ja, det ser positivt ut. Vi har en hel del i pipelinen och annat som vi ska följa upp, säger Magnus Fermin och Jonas WE Andersson tillägger:

– De tre projekt som vi jobbar med nu är ju otroligt inspirerande och ligger inom ramen för mycket av det som vi diskuterar, till exempel Yttrandefrihetsombudsmannen. Samtidigt är det viktigt för oss att nå ut även till ”vanliga” företag. Vår ambition är ju inte att enbart arbeta med ideologisk opinionsbildning, utan vi jobbar gärna med vilka företag och projekt som helst. Vi hoppas att fler uppdragsgivare, som vill slippa intersektionell feminism och den politiskt korrekta och luddiga värdegrunden, ska hitta oss. Just nu har vi en säljare, som säljer på provision, men vi hoppas kunna hitta fler.

Jonas WE Andersson och Magnus Fermin hoppas kunna inspirera andra med samma värderingar att tänka på samma sätt som vänstern har gjort tidigare, för att bättre hålla samman den värld som man brukar kalla konservativ.

– Den traditionen finns inte riktigt hos oss, men vi tror det är viktigt att även de konservativa håller ihop, istället för att vara spridda öar i offentligheten, avslutar Jonas WE Andersson och Magnus Fermin.

Podden Tankar från framtiden intervjuade Magnus Fermin den 16 oktober 2019. Lyssna på avsnittet här