Patrik Engellau: Yttrandefrihet

Patrik Engellau

OPINION Yttrandefriheten är i Sverige en rättighet som säkerställs i regeringsformen. Eftersom regeringsformen är en grundlag och grundlagarna är folkets instruktioner till sin valda överhet – till skillnad från vanliga lagar som är motsatsen – så är yttrandefriheten formellt sett ett förbud för överheten att på något vis förhindra att medborgarna får säga precis vad de tycker. 

Många anser därför att medborgare ska ha rätt att utan ingripanden från staten säga inte bara att de hatar svenskar, skåningar och danskar utan dessutom att de föraktar somalier, araber, judar, bögar och klimatalarmister och dessutom vill hänga statsministern i närmsta lyktstolpe och kastrera alla moderater och sverigedemokrater.  

Till dessa många som menar att medborgare ska ha rätt att framföra sådana förgripligheter utan att staten lägger sig i hör jag. Jo, yttrandefriheten inbjuder alla att yttra vad slags smörja och ohyggligheter som helst. Därför anser jag till exempel att lagen om hets mot folkgrupp, enligt vilken – Brottsbalken 16 kap. 8 § – det räcker med att uttrycka ”missaktning” mot en folkgrupp för att riskera upp till två års fängelse är en demokratisk styggelse. ”Man ska akta sig för att göra affärer med danskar ty de är ofta ohederliga.” Se där ett uttalande som jag kan få skaka galler för enligt lagens bokstav.  

Om jag fick bestämma skulle det emellertid finnas två undantag från medborgarens i allmänhet oinskränkta rätt att göra sin mening hörd. Det första undantaget härrör från en betydelsefull juridisk observation, nämligen att den enskildes rättigheter inte med automatik omvandlas till en skyldighet för andra medborgare att uthärda alla konsekvenser av rättigheten. Bara för att du har rätt att äga och använda en cykel så har jag därmed inte blivit skyldig rädda mig bäst jag kan när du kommer hojande på trottoaren. På samma vis har du inte rätt att komma hem mig och förklara att du hatar judar om inte jag ger dig tillstånd till en sådan förkunnelse.  

Detta undantag till yttrandefriheten tillämpas på den här bloggen. Den här bloggen är inte en allmän offentlig anslagstavla som regleras av regeringsformen. Här gäller ett annat regelverk som inte fastställts i lag men ändå för det mesta tillämpas i det civila samhället. I stället för rätten att uttrycka dumheter i oförskämda ordalag – vilket jag alltså anser att staten måste tåla – så råder här skyldigheten att bete sig någorlunda belevat vilket betyder sådant som att hålla en någorlunda hövlig samtalston, att respektera sin nästa, att åtminstone försöka vara begriplig, att inom rimliga ramar följa logiken i en diskussion, att inte fara ut i otidigt språk och så vidare. Det är på ungefär samma nivå som att man inte bör blotta sig för kören i kyrkan. Den som här klagar över att ha fått sina kommentarer ”censurerade” när han passerat anständighetens gränser har ingen högre instans att vända sig till. Han kan i stället försöka göra sitt inlägg hos det statliga Sveriges Television där regeringsformens regelverk rimligen gäller. 

Vem har bestämt det? kanske du frågar. Det har Stiftelsen Det Goda Samhället som driver bloggen och mer specifikt jag som nyss ansökt om tillstånd att utses till ansvarig utgivare.  

Det andra undantaget från huvudregeln om att yttrandefriheten ska gälla oinskränkt är när yttrandefriheten kan leda till att samhällsordningen hotas. Mitt favoritexempel är det brittiska nazistpartiet – British Union of Fascists – som förbjöds först i maj 1940 när Storbritannien redan varit i krig mot nazisterna i nio månader. Som illustration till engelsmännens vidsynthet och tolerans för oliktänkande är detta enligt min mening oslagbart. Fiendepropaganda hemma på torget nästan ända fram till Dunkerque! 

Det börjar bli nära att en variant av detta undantag skulle kunna bli aktuellt i Sverige exempelvis när det gäller religiösa friskolor. Skälet till att många vill stoppa religiösa friskolor är inte att de är rädda för vad exempelvis kristna och judiska friskolor skulle kunna hitta på utan att de ogillar tanken på att islam, som inte respekterar de västerländska fri- och rättigheterna – läs Kairodeklarationen om du inte tror mig , ska få breda ut sig på skattebetalarnas bekostnad. 

Yttrandefriheten och religionsfriheten är syskon. Om yttrandefriheten kan inskränkas för att samhällsordningen hotas bör motsvarande kunna gälla för religionsfriheten. Svårigheten i båda fallen är förstås att bedöma när man kommit till den punkt när samhällsordningen verkligen står under hot.  

Men håll med om att den svenska staten dömer efter olika mallar när det gäller yttrandefrihet och religionsfrihet. Yttrandefriheten är kraftigt kringskuren. Indirekt sker denna politikerstyrda begränsning med hjälp av en besvärande trängsel i åsiktskorridoren som upprätthålls genom ett slags åsiktsterror som praktiseras i offentliga institutioner som universitet och socialkontor. Direkt begränsas yttrandefriheten genom exempelvis förbudet mot hets mot folkgrupp (och statliga bidrag, till exempel genom myndigheten MUCF, till privata organisationer som Näthatsgranskarna som jagar potentiella brottslingar mot det förbudet). Religionsfriheten är däremot i det närmaste total.   

83 reaktioner på ”Patrik Engellau: Yttrandefrihet

  • Vivianne skriver:

   ”Köpmannen från Venedig ” räknas ofta som en kontroversiell pjäs. Det är väl pga det eventuellt antisemitiska i den??

   Idag i Sverige växer sig en viss ny religion stark – dvs tar mer och mer plats i Sverige. Och judar känner sig nu hotade i Malmö – så som jag förstått det.

   Ja, det är verkligen högaktuellt att diskutera detta med vad religionsfrihet egentligen ska innebära i vårt land. Denna frihet tycks innebära ofrihet också…

   Och så denna ständiga sammanblandning av rasism och religion.

   Så tack för artikeln. Detta är viktiga frågor! Mycket viktiga! Och MSM sviker oss mest här, så alternativ media får nog tvinga upp detta på dagordningen! Det är hög tid!

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det är väl svepskälet. Det riktiga skälet är att den är ett politiskt angrepp på literalismen, på tron att samhället kan styras av några tecken på en papperslapp. Shylock hänger upp hela sitt anspråk på en papperslapp. Han avvisar generösa förlikningar, eftersom de inte lever upp till papperslappens löften. Men så visar det sig att det finns fler papperslappar här i världen, större papperslappar, papperslappar som det står något annat på. Därmed förlorar Shylock allt.

    Antisemitismen i att Shylocks dotter gifts in i den icke-judiska familjen är förstås överväldigande! Vilken rasism!

    Gillad av 1 person

   • Kalle skriver:

    Yttrandefriheten har fått starka reaktioner från Muslimska brödraskapet och Tro och Soldaritet.
    Regeringen vet att dessa krafter törs man inte bråka med. Det har man sett i andra länder där media och kritiker har drabbas. Hålla med deras agenda och det blir lugnt för stunden.
    Det är säkrare att begränsa yttrandefriheten, för Svennarna är inte militanta Än, utan knyter näven i fickan och uttalar en svordom . Sedan är det bra.

    Gillad av 1 person

 1. jannorberg1 skriver:

  Som vanligt beröm för din iakttagelseförmåga Patrik, men jag har lite svårare att se vilka förslag på lösningar du vitsordar.

  Personligen är just den sk religionsfriheten mycket bekymmersam då Islam juridiskt ännu har skydd bakom just religionsfriheten. Men har vi egentligen sett någon prövning av frågan om Islam verkligen kan definieras som en religion??

  Sverige ligger, sedan införandet av multi-kulti beslutet från mitten av 70-talet, öppet för ett islamskt maktövertagande. Helt lagligt dessutom!!

  Grundlagsändringar måste till, men innan dess kan vi ju börja med att gå ur FN där många av idéerna har utformats och där Sverige är ledande i att snabbt använda FN:s alla påbud och göra dem till svensk lag.

  Gillad av 17 personer

  • Erik P skriver:

   Religionsfriheten har blivit något som muslimerna med framgång vänder mot oss.

   De kommer alla från länder där bara tanken på religionsfrihet är väldigt fjärran.

   Men i västvärlden begär de – och får – breda ut sig med sin livshållning och de bara skrattar åt oss när vi skall leva upp till våra högstämda deklarationer.

   Gillad av 3 personer

  • Petra skriver:

   Läs gärna Samhällsnytts artikel idag. Om icke-muslimska lärare som tar på sig huvudduk i protest i Skurup.

   Citat nedan ur artikeln. Det var väl Mats och Sune – så tror jag lärarna heter?!? – som här visar sig solidariska och står upp för att även män bör ha huckle då. Det queera och det muslimska passar ju som hand i handske!!!!

   Eller, nja, vad stod det nu igen. Nåja, läs själv:

   ”Totalt sex lärare från Prästamosseskolan hade beslöjat sig för att enligt egen utsago visa muslimska elever sitt stöd.

   – Eleverna blir glada när de ser att vi också har slöja. De känner att vi stöttar dem, säger Marit som undervisar i svenska som andraspråk till Aftonbladet.

   Även kollegan Susanne har tagit på sig en slöja.

   – Jag har sagt att det är i solidaritet med dem som har slöja på sig. Det argumentet köper barnen, säger hon.”

   Många pojkar i skolan har säkert också huckle. I solidaritet med de små tjejerna.
   Tjejer som ska bli kvinnor. Täckta?’

   Det har nämligen framgått i en del studier att kvinnor – hör och häpna – kan tända på mäns kroppar. Om män går runt i tält slipper de känna sig som sexobjekt för kvinnors lystna blickar.

   https://samnytt.se/icke-muslimska-larare-beslojade-sig-under-protester-mot-slojforbud-i-skurups-skolor/

   Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    En lärare skall stötta en elev genom att lära dem ämnet enligt kursplanen med den insats av lärararbete som behövs i det enskilda fallet. Absolut inget annat. Jag skulle inte skicka mitt barn till denna skola, som uppenbart har en helt annan agenda än ovanstående.

    Gilla

  • olle reimers skriver:

   Religionsfrihet kan inte innebära att en religion inte tolererar religionsfrihet. En av de religioner vi talar om är beskaffad just så!

   Gilla

 2. Aurora skriver:

  Yttrandes,-och åsiktsfriheten är allvarligt hotad i Sverige. Den hotas av en alltmer tilltagande yvig tolkning av de lagrum som tillåts begränsa den; såsom lagen om hets mot folkgrupp men på senare tid främst förtalslagen. Senast i ett fall rörande Näthatsgranskaren. Religiösa aktivister driver också att kritik mot deras religion (bara en viss) ska anses utgöra brott. Man vill börja införa hädelselagar (dock inte mot kristendom). Man kan riskera åtal och straff om man kallar en invandrad person annat än svensk. M Johanssons ej nedlagda försök att göra kritik mot Sverige i utländska media brottsligt är ett annat hot. Såg senast på tv en iransk man som anklagade dess regim för lögnaktighet i samband med nedskjutningen av ukrainska planet. Ett motsvarande uttalande skulle riskera bli brottsligt i Sverige.

  Gillad av 11 personer

 3. Elisabeth G skriver:

  Just så. Yttrandefriheten gäller gentemot staten, inte mot övriga medborgare. Ordet censur har kommit att användas väldigt slarvigt. När någon inte publicerar vad som helst på sitt privata forum är det inte fråga om censur. Censur är sådant som stater pysslar med.

  Gillad av 3 personer

  • oysteinronnegmailcom skriver:

   Kanske lite förenklat där. Om man tar bort något från sin privata plattform/forum som någon annan skrivit så är det väl ändå censur. Om än att man har en laglig rätt att där censurera. Det brukar kallas självcensur.

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Oyisten, ordet censur bör man inskränka till myndighetsutövning.

    Om jag inte vill att du pratar om vissa saker eller använder vissa ord hemma hos mig är det inte censur.

    Censur betyder också att man ur ett visst aktstycke avlägsnar vissa delar; inte att man förhindrar att det inte ens kommer på pränt. Då är det förbud. Det har jag rätt att bestämma om hemma hos mig.

    Gilla

 4. ts skriver:

  Det finns mycket att säga här. En sak är att beror det på HMF att inga tidningar verkar skriva om det stora bombdådet i Stockholm? Istället kunde man läsa om att någon dam ”ville ha närhet” med sin 40 år yngre gambian. Jag läser inte svensk media sedan länge, ser inte TV eller radio, för att man döljer, förvränger och ljuger vet man ju, så det kan man försöka bortse från, men det är dumheten och den B-iga indoktrineringen som är mest plågsam. Wolodarski och Lindberg de är ju ärliga fiender till väst och fria samhällen, det är ok, men det plågsamma är i SvD och GP, dumheten hos grodorna! Nå, så jag läser inte svensk media men tog en titt i tidningarna i morse, något om en stor bomb i innerstan? Svar nej.

  Så HMF i all ära, men självcensuren är nästan värre. Vi hade väl alla kunna skriva en kort handbok i vad och när medier skriver om något, vi känner alla systemtrogen media vid det här laget. Detta fönster vad man får skriva om och säga flyttas ju ständigt, och universiteten är i förarsätet, det heter ”speech is violence”. Patrik vägrar se att allt detta har sin rot i marxism, en cancer som spridits i väst. Så alla dessa som vurmar för trans, svarta, kvinnor och muslimer gör det av ett syfte: att bryta ner väst. Det är gamla nu lätt förklädda marxistiska professorer som sprider dessa svulster i samhället för att uppvigla. Vi måste peka ut personerna.

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Det förefaller som att en rådman, med många mål rörande asylärenden, skulle bo på den aktuella adressen. Kanske det kan vara en anledning till att man inte vill fördjupa sig i ärendet?

   Gillad av 7 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Detta är det viktigaste: Att etablera principen att tal aldrig kan vara våld. Detta är det som de stora katolska humanisterna stod för på femtonhundratalet. Detta är humanismens kärna som omöjliggör socialismen, ty den motiverar sitt våld med att det skall utjämna skillnader i verbal förmåga mellan över- och underklass.

   Vi måste inse att principen att tal aldrig är våld leder till mycket stora förändringar i vårt samhälle och i vår lag. Till exempel faller mycket av den så kallade konsumentskyddslagstiftningen. Alla föreställningar om att man kan uppnå likhet i utfall faller även de.

   Tal kan aldrig vara våld.

   Gillad av 3 personer

  • Linden skriver:

   TS
   8000 anmälda våldtäkter i Sverige året som gick. Hur många som inte anmäldes får vi aldrig veta.
   Netflix visar en serie Unbelievable som handlar om jakten på en serievåldtäktsman.
   Smärtsam men sevärd.
   ( kan avslöja att gärningsmannen naturligtvis svar en arier)

   Om man inte förstått det tidigare blir man påmind om att en kvinna som skändats aldrig blir fri från händelsen. Ytterst har det lett till att offret inte orkat fortsätt sitt liv.

   Hur rapporterar public service dessa fasansfulla dåd.
   Som vi vet möts de med tystnad.
   Våldtäkterna i ex Indien återkommer däremot frekvent.

   Statstelevisionens skökor i den feministiska stormakten blundar och vill inte se sina systrars olycksöden.
   Allt negativt med massinvandringen ska om möjligt sopas under mattan.
   Sjuklövern och media offrar utan att blinka våra kvinnors trygghet.

   Gillad av 6 personer

   • ts skriver:

    Ja men det är viktigt att nu börja skilja de många nyttiga idioterna, från de verkliga arkitekterna som drivs av ondska rakt igenom. Dessa måste bort.

    Gillad av 3 personer

   • Legssk skriver:

    Från våldtäktsmottagningarna rapporteras att sex av tio inte anmäler, personal på dessa mottagningar uppmuntrar, försöker verkligen få flickorna, kvinnorna att anmäla. Offren tror ej, med befog, att en anmälan kommer att leda någonstans, de är även rädda för att om de anmäler så kommer de att utsättas för hämnd av förövarna och deras klaner……..

    Gilla

   • Emund skriver:

    Det är ca. 22 anmälda våldtäkter dagligen. Om det bara är 40% som anmäler så sker det i själva verket 55 våldtäkter dagligen.

    Gilla

 5. Små söta kaniner på Östermalm - en TV-anka? skriver:

  https://nyoobserver.files.wordpress.com/2016/04/rw79dxq-2.png?w=635&h=414

  Anka eller kaninhuvud? Hjärnan bestämmer vad du ser. Inga mellanlägen finns – som till exempel fågel eller fisk. Hjärnan polariserar.

  Så finns den medvetet gjorda polariseringen. Den som skall få oss associera till något mera snällt. Som när SVT beskriver en dynamitexplosion på Östermalm – enbart några hundra meter från TV-husets entré – som en stor smäll.

  När jag var barn var smällkarameller ett klassiskt julpynt. Lite i klass med ettöres smällare i rolighetsnivå.

  Och de barn som inte lydde föräldrarnas tillsägelser kunde få smäll.

  Snäll och smäll rimmar för övrigt bra ihop.

  Naturligtvis skall även SVT få utnyttja sin yttrandefrihet – det är lite därför de finns till – förstärkt med 8 miljarder kronor i ryggen. Frågan är bara vad de vill att vi skall se? En anka eller kanin? Vad vi betalar för?

  Till saken hör att jag själv inte tycker om att bli manipulerad. I alla fall inte likt barn som ges karameller att suga på – för att bli just distraherade.

  Dock går smällkarameller inte särskilt bra att suga på. Men associationerna lever ändå sitt eget liv. De som får oss att se en kanin eller anka.

  Är det möjligen en tidningsanka – förlåt – en TV-anka vi ser på bilden?

  Kanske dags för den statsbärande televisionen att läxa upp sina egna barn. Om än inte ge dem smäll, men i alla fall något mer än enbart en vänlig klapp på kinden. Ty det kräver verkligheten. Att en spade kallas för vad den är, annars får jag själv spader…och kreverar.

  Gillad av 6 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   I Belfast och Bagdad har det många gånger detonerat bomber och då beskrevs det ärligt även i SVT. Nu klarar man inte av sanningen. Undrar om en rysk arméinvasion skulle beskrivas som en artighetsvisit och i det längsta förnekas. Hela msm-staben i Sverige uppträder som Bagdad-Bob allihop. Skillnaden är att Bagdad-Bob var en ensam gubbe. I Sverige finns hundratals i media.

   Gillad av 5 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Nu är det väl inte den förmenta ryska invasionen som är problemet utan den pågående arabiska och afghanska. Den som gillas av tysketöserna och som betalas av skattebetalarna.

    Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    Bo Adolfsson:

    -Jo jo visst. Nu i dagens läge tror väl inte jag heller att Putin har intresse av att invadera här. Det är ju inte längre världsrevolution som är målsättningen eftersom de lagt ner bolsjevismen.
    Det var bara en jämförelse. Det ska ju ändå finnas ett försvar är det meningen.
    Och när jag var 19 var det allvar och jag fick offra ett år av min bästa tid för att lära mig alla möjliga sätt att få död på så många ryssar som möjligt. Fram till 91 kunde vi inte vara riktigt säkra.
    Det kommunist-Grudrun Schyman menar är ju grundat på tanken att det verkligen skulle kunna komma ett anfall à la Vinterkriget, då röda armén stormar in genom skogen, som motiverar ett ordentligt försvar. Då skulle det försvaret kunna ersättas av Gudruns trollformel med fiendesoldaternas och officerarna upp till ryska ÖB, ögonblickliga medvetandegörande om intersektionalitetens välsignelsebringande insikter. Glada skulle de fredligt vända hem igen.

    Gilla

  • Göran Nilgard skriver:

   Ordet ”smäll” användes flitigt i Jönsson-ligan (Olsen-banden) filmerna i uttrycket ”vilken jädra smäll” när Sickan allt som oftast fick en bomb att detonera på ett kassaskåp.
   Gulligt, eller hur?

   Gilla

 6. Laura skriver:

  Utövandet av islam hotar samhällsordningen, som jag ser det.
  Islam som religion, kultur och politisk rörelse är ju motsatsen till vad jag som västerlänning värdesätter mest i samhället. Det handlar ex om yttrandefrihet, religionsfrihet, demokrati så gott det går, kvinnofrid, jämställdhet, likhet inför lagen, respekt för människoliv över huvud taget och att undvika våld så långt det är möjligt.

  Skulle man inte kunna definiera vår svenska religionsfrihet som att den bara gäller de religioner som själva erkänner och tillämpar religionsfrihet. Då skulle automatiskt islam inte omfattas och tillstånd för skolor och moskėverksamhet kunna dras in liksom alla sorts bidrag. Det vore värt klander från EU.

  Lagen om hets mot folkgrupp är odemokratisk och mycket problematisk. Just nu tillämpas den så att människor får fängelse och böter för att ha uttryckt ogillande mot just islam eller invandrare och därmed indirekt mot makthavarna på sociala media. Eller bara delat en länk till någon som Lamotte t ex. Det ger Stasi-vibbar.
  Det blir en eftermiddag nu på lördag 18/1 kring yttrandefriheten i Stockholm, Alviks kulturhus, arrangerat av Jan Sjunnesson och Ola Bengtsson som startade föreningen Yttrandefrihetsombudsmannen i höstas.

  Gillad av 16 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   I en nära framtid kommer ”alla” att surfa via VPN. Inte minst för att slippa alla reklamerbjudanden som kommer när du tittat in på någon sida.
   Själv kan jag numera nästan inte ta upp någon sida utan att ett skoföretag gör reklam där på det mest påträngande sätt.
   Och som skydd mot Storebror är det oslagbart.

   Gilla

   • Hans Karlsson skriver:

    Måste berätta nåt roligt. Häromdagen på jobbet letade jag efter en bok om bläckfiskar på Adlibris och Bokus. Utan onda avsikter skrev jag som sökbegrepp ”octo pussy”, med felaktig särskrivning och allt. Fick upp några bokförslag (på dessa seriösa internetbokhandlar) som inte direkt hade med bläckfiskar att göra.

    Vad händer sedan? Jo, att jag bland annat på Ledarsidorna men även på andra sidor med valfri reklamplats får upp förslag på rätt och slätt pornografiska böcker som jag kan tänkas vara intresserad av på Adlibris och Bokus – med bilder på bokomslagen och allt! Det går ju inte att ha en sådan sida uppe i ett kontorslandskap. Nu försökte jag att radera all historik och alla cookies. Hoppas det hjälper…

    Storebror finns överallt. Och han är inte snäll.

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Hans Karlsson, det är så det funkar. Jag har nyligen beställt en kjol från Klingel och gissa vad jag får för reklam. Lite kul var det när en människa, på en hälsoblogg, gick i taket över att bloggaren publicerade reklam för spelsajter. Det var bara det att ingen av oss andra fick reklam för spelsajter utan just från sådana sajter vi själva besökte. Avslöjad, kan man säga…

    Gilla

 7. brrr skriver:

  Lite OT:
  ”…grundlagarna är folkets instruktioner till sin valda överhet…”

  Men ”överheten” kan fritt ändra på instruktionerna när en majoritet av knapptryckarkompaniet röstar för ändringar. Det påminner om barnet som spelar fia med knuff och ändrar reglerna under spelets gång.
  Behöver Sverige en konstitution med tillhörande domstol, eller är det bra som det är?

  Gillad av 1 person

 8. Steven Jörsäter skriver:

  Inskränkningarna i yttrandefriheten är fullständigt bedrövliga och demonstrationer borde hållas mot detta totalitära anslag. Kanske ett projekt för DGS? I stort sett alla länder har yttrandefrihet så länge det som sägs passar makthavarna. Det är när saker strider mot deras övertygelser som begreppet blir intressant.

  Att dagens makthavare så har lyckats grundlura det svenska folket är väldigt upprörande och det är något som vi kommer att få läsa om i historieböckerna, åtminstone de som ges ut i fria länder. Exemplen på hur lagen ”om hets mot folkgrupp” missbrukas är otaliga. Att den även har använts mot ett stort svenskt riksdagsparti borde ha fått alla varningsklockor att ringa.

  Det är dags för en modern variant av Roland Huntfords bok ”The New Totalitarians”.

  Gillad av 4 personer

 9. Rune skriver:

  Ramona Fransson dömd till förtal för att hon har hänvisat till ett reportage av journalisten Joakim Lamotte på Facebook.
  Detta åtal med åtföljande dom, måste väl ändå strida mot grundlagen?

  Gillad av 3 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Rune: ”…hänvisat till ett reportage av journalisten Joakim Lamotte…” ”Detta åtal med åtföljande dom, måste väl ändå strida mot grundlagen?”

   Ja det är också min uppfattning. Det är helt absurt. Ofattbart. Det här är inte mitt land längre utan en åsiktsförtryckande och yttrandefrihetskränkande diktatur. Enligt Morgan får man inte kritisera regeringen, och därmed har han själv nedklassat den till ”regim”.
   Jag föddes i frihet en gång. Men nu…

   Gillad av 7 personer

   • Lars Bernhoff skriver:

    Lamotte är ju kontroversiell och slagkraftig med sina på plats reportage. Denne Tage Åberg verkar förtjänt av en fördjupande studium vilket verkar vara vad Lamotte gjort och hittat en del som smutsar ner den vackra image som Åberg hade hoppats att få behålla.

    För mig är det enkelt, det ska inte gå att fälla någon som refererar till en länk med originalreportaget, dvs Lamottes egen webbsida, som inte är fälld för att vara olagligt. Lamotte är överlycklig varje gång det sker rabalder kring hans reportage eftersom det i internets och Googles värld stärker hans position och marknadsvärde. Ramona som är uttalat SD borde har all rätt att göra länkningen. Ramona har nu fått löfte av Lamotte att han betalar ev böter. Hon överklagar men något är logiskt tokigt om ursprungsreportaget inte är olagligt.

    Lagstiftningen och juristerna verkar vara ute på minerad och otydlig mark. Ramona och Lamotte ska uppmuntras ta matchen av principiella skäl.

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Ett problem i fallet Åberg är att det är ett privat förtalsmål och inte fråga om brott. Åberg har valt att gå den lätta vägen och stämma en person som delat och inte den ursprungliga upphovsmannen.

    Åberg har på det sättet varit ganska smart, när han gett sig på ett lättare offer.

    Tingsrätten har inte kunnat avvisa talan och hänvisat Åberg till att stämma Lamotte utan de kan kan ta varje person för sig.

    Vad domen visar, vilket förmodligen är riktigt, är att vidarebefordran av andras uppgifter är liktydigt med att man anför uppgifterna direkt själv.

    Egentligen har alltså inte domen med yttrandefrihet att göra (vilket alltså gäller mot det allmänna) utan en bedömning av om det utgör förtal eller inte.

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Rune, jag har tittat på domen.

   Målet handlar inte om yttrandefrihet utan om förtal. Ett helt privat ärende där det offentliga inte har något att säga till om.

   Gilla

 10. Björn skriver:

  Åter igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte; STÖRRE DELEN AV BEFOLKNINGEN HAR GENOM SITT POLITISKA STÄLLNINGSTAGANDE, I FRIA VAL, MÖJLIGGJORT SÅNA HÄR INSKRÄNKNINGAR I ALLAS VÅR FRIHET! ALLT, PRECIS ALLT NEGATIVT SOM VI DRABBAS AV HÄR I SVERIGE; BEROR PÅ ATT FÖR FÅ RÖSTADE PÅ DET ENDA PARTI SOM STÅR FÖR EN VERKLIG FÖRÄNDRING TILL DET BÄTTRE; SD!

  Gillad av 1 person

  • Richard III skriver:

   JA, OCH DET BEROR OCKSÅ PÅ ATT MAKTHAVARE OCH MEDIA LJUGIT, MÖRKAT, OCH TABUBELAGT KRING MASSINVANDRINGEN SÅ ATT MÅNGA VÄLJARE INTE VARIT TILLRÄCKLIGT INFORMERADE FÖR ATT KUNNA FATTA BESLUT I FRÅGAN. MAKTHAVARE HAR HELLER INTE BEAKTAT ATT DERAS DEMOKRATISKA UPPDRAG ÄR ATT TILLGODOSE VÄLJARNAS INTRESSEN. DVS MAN HAR I PRAKTIKEN MOTVERKAT FÖR DEMOKRATIN VIKTIGA FUNKTIONER.

   Nu kanske vi kan sluta skrika?

   Gillad av 2 personer

   • Björn skriver:

    Ja visst är det så! Men ändå, trots allt detta uppenbara ljugande och döljande av fakta, FORTSÄTTER ju större delen av väljarkåren att tro och förlita sig på dessa landsförrädare inom 7-K och MSM”! Frustrerande OCH enormt tragiskt!

    Gillad av 2 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Richard III: ”JA, OCH DET BEROR OCKSÅ PÅ ATT MAKTHAVARE OCH MEDIA LJUGIT, MÖRKAT, OCH TABUBELAGT KRING MASSINVANDRINGEN SÅ ATT MÅNGA VÄLJARE INTE VARIT TILLRÄCKLIGT INFORMERADE FÖR ATT KUNNA FATTA BESLUT I FRÅGAN”

    -Exakt på pricken. För den som mest jobbat dag och natt och gjort annat än att suga upp samhällsinformation och undvikit uppfostrings-TV/radios nyheter och doktrin-program är det en chock att förstå att de förment konservativa politiker vi trott oss kunna lita på, inte alls fört en konservativ sund förnuftig politik. När man röstat på M, KD (eller t.om. kanske C), har man trott att man röstat på någorlunda stabilitet och omvälvningsfrihet i samhället.
    Information i media har medvetet utelämnats om hur stora dramatiska demografiska och kulturella förändringar som de medvetet medverkat till utan att explicit fråga oss medborgare om vi vill ha det så här. Invandringsvolymerna och integrationens uteblivande har mörkats.
    Definitionen flyktingskap har vidgats att omfatta ekonomisk opportunism av media i vilseledande syfte.
    Det borde ha varit folkomröstningar. Tänk vad mycket info som föregick kärnkraftsomröstningen där alla hade rösträtt i en teknisk fråga som folk kunde ha svårt att greppa. Alla skulle rösta i en ödesfråga som inte var en ren vänster-högerfråga. Vi hade demokrati då verkade det som.
    Om vi ska släppa in 2 miljoner mellanöstringar och därmed införa islamdominans är en sjufalt lättare fråga för det ursprungliga svenska folket och de gamla försvenskade invandrarna att
    förstå och besluta i. men om det har vi inte fått rosta, och inte fått info.

    Gillad av 6 personer

   • ts skriver:

    De borgerligas svek är oförlåtligt. Jag skulle skämmas för att någonsin rösta på dem. Samma gäller så klart S, V och Mp men de är ju öppet totalitära partier som hatar väst så dem vet man ju var man har.

    Gillad av 4 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    @Stefan Sewall: Du skriver: ”Definitionen flyktingskap har vidgats […] en ödesfråga som inte var en ren vänster-högerfråga.”

    Är du då inte alls medveten om att sossarna vidgade definitioner på nödlidande och behov redan på sjuttiotalet och motsatte sig varje form av äkta behovsprövning och kontroll och övervakning? Har du aldrig hört den där litanian om att man minsann inte skall behöva stå med mössan i hand bara för att man köpt lite för mycket blöjor och Toblerone?

    Det ÄR en höger-vänster-fråga. Det är helt och hållet vänsterns projekt.

    Gillad av 4 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Fredrik Östman, replik:
    Det var kärnkraften som jag åsyftads som icke varande rent politisk utan teknisk, neutral enligt min mening från början.

    Invandringen kunde jag på 70-talet inte ana skulle bli något stort problem. Då kom bara européer. Jag lärde känna många från Östeuropa och Grekland och Jugoslavien och även Frankrike och Italien och Spanien och kunde aldrig tro att det skulle bli några problem. Alla var trevliga och jobbade eller studerade och var högst civiliserade.

    Gilla

  • Jaxel skriver:

   @Lars
   Tyvärr, finns det risk att du har rätt. Jag såg ett inslag på Swebbtv angående en Karl Hedin som fått sin telefon avlyssnad på grund av misstanke om jaktbrott.

   Om man skall tro på intervjun så tycktes enda skälet till misstanke vara att han skrivit kritiskt om rättsväsendet i ett annat fall.

   Dessutom noterades att det (som sagt) enligt lagen i det enskilda fallet skall finnas anledning att tro att straffvärdet kan vara mer än två års fängelse. Trots att (enligt intervjun) ingen hittills dömts till två år för sådant brott hade åklagaren fått igenom telefonavlyssning.

   Av detta är det svårt att undvika, din slutsats, att i princip vem som helst kan bli utsatt för elektronisk övervakning (enligt det nya lagförslaget) med t ex hänvisning HMF-lagen

   För övrigt går det inte att förstå principen för lagstiftningen på området som (såvitt jag förstår) säger att det brott man skall vara misstänkt för skall ge minst två år i fängelse, när detta strax åsidosätts. Det blir ju också tillåtet om det i det enskilda fallet kan antas (det vill säga åklagaren kan påstå) att straffvärdet i ett aktuellt fall är två år eller mer. Vad är det då för mening med stipulerandet om ett ministraff på två år!?

   För övrigt anser jag det självklart att det inte skall vara tillåtet att offentligt uppmana till våld mot andra människor, vara sig det handlar om enskilda eller grupper av människor. Tycker mig förstå att många här i forumet tycker att sådant skall vara tillåtet.

   Gilla

 11. Niklas R skriver:

  Yttrandefriheten ska vara absolut. Det ska inte finnas inskränkande lagstiftning som t.ex. åsiktslagen HFM som bara är till för att trycka till och eliminera politiska motståndare.

  Därefter ska yttrandefriheten gälla oinskränkt på två områden, det offentliga, aka statligt, kommunalt eller landsting samt på virtuella plattformar som t.ex. facebook, youtube, twitter eller alla andra plattformar där ansvariga friskriver sig från vad som publiceras på dessa plattformar. Man kan inte ha kakan och äta den också, antingen modererar man och tar ansvar eller så gäller yttrandefriheten.

  Då ställer sig folk frågan, vad skulle i så fall gälla på en blogg som Det goda samhället? På dessa bloggar gäller de lokala reglerna eftersom det är en privat verksamhet som är inriktad på artiklar skrivna och publicerade här och därför kan regleras till att begränsa sig till ämnet i frågan. De som vill diskutera den övergripande sionistiska, muslimska, socialistiska eller globalistiska världskonspirationsteorin kan göra detta på Flashback eller någon annan öppen plattform, såvida DGS inte publicerar en artikel i ämnet.

  Gilla

  • ts skriver:

   Ett område där man aldrig hör någon yttra sig som visselblåsare det är ju statlig administration, tänk på alla miljarder som betalas ut felaktigt, eller hur många uppehållstillstånd som delas ut på felaktiga grunder, hur många tusentals anställda inom stat och kommun måste inte sitta på insiderinformation om detta?

   Så här ett konkret förslag. Inom finansvärlden finns visselblåsarordningar men i Sverige utnyttjar ingen dessa. Varför, jo för att man förstör sin karriär med endast ekonomisk nersida. I USA så kan man få tror jag upp till 20% av beloppet det rör sig om. Mitt förslag: inrätta en visselblåsarordning inom stat och kommun där man får låt säga 10-20 miljoner så att man har ett rejält incitament att avslöja väsentliga missdåd. Många miljarder hade kunnat sparas (om domstolarna görs fria från staten i samma veva).

   Gillad av 1 person

   • Niklas R skriver:

    Merit Wager brukar skriva om detta från källor inom Migrationsverket.
    Uvell också.

    Du har en poäng, att visselblåsare ska belönas och inte straffas.
    Men eftersom hela den svenska lagstiftningen går ut på att politikerna ska kunna göra vad de vill utan inskränkning och ansvarsfrihet så behövs en grundlig förändring av hela grundlagen.

    Gillad av 3 personer

 12. Johan skriver:

  ”lagen om hets mot folkgrupp,” gäller nog vissa folkgrupper mer än andra och vilka som är aktuella för dagen bestäms nog i Rosenbad (läs Bryssel).

  Gilla

 13. Aha skriver:

  Yttrandefriheten är demokratins livsnerv. Den humanitära stormakten, alla länders föredöme gör dock vad den kan för att begränsa friheten. Härom dagen fälldes en kvinna för att hon delat information från Joakim Lamotte. Lamotte har dock inte åtalats.
  Idogt försöker man förbjuda hat. Folk som inte har den rätta värdegrunden inkluderas inte trots att värdegrunden är inkluderande. Demokratiska stöttepelare som fackföreningar utesluter folk för åsikter som inte har med facket att göra. Kronan på verket vad beträffar begränsningarna på yttrandefriheten är de tekniska plattformarna som tillåter folk att kommunicera med varandra. Må vara att Facebook, Twitter och motsvarande förbjuder sex och pedofili för att det slår mot deras spridningsförmåga men att de dessutom på egen hand begränsar yttrandefriheten när det gäller samhällsdebatt är synnerligen allvarligt.

  Det borde vara en självklarhet att länder och det internationella samfundet bestämmer vad som får yttras på dessa tekniska plattformar. En självklarhet.

  Gillad av 2 personer

 14. Rikard skriver:

  Hej.

  Jag tycker att smurfar som inte smurfar som man ska, utan smurfar för andra så att det smurfiga smurfas alldeles åt smurfen, skall ha sina smurfar smurfade.

  Kamratliga smurfningar,
  Rikard, fd smurfare

  Gillad av 7 personer

 15. afugglas skriver:

  Vad betyder det att min granne med hjälp av en så kallad RÖSTSEDEL kan be en socialist att plundra dig, mig och alla andra på våra LIV och vår EGENDOM?
  Ta bort den möjligheten ur den svenska så kallade REGERINGSFORMEN!

  Gillad av 2 personer

 16. Willy Lindqvist skriver:

  I Skurup i Skåne beslöt kommunen förbjuda användandet av hijab i grundskolan. Såväl hos lärare som elever. Genast protesterade en islamisk lärare med hijab genom att bryta mot förbudet. Och fick stöd av media och kolleger. Man frågar sig hur islamiska lärare med hijab i grundskolan har det med den svenska värdegrunden?

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   Beslutet ät tydligen överklagat. Ska bli intressant att se utgången. För min del har jag svårt att se att man inte skulle kunna införa sådana regler i en skola. Det måste ses som rena ordningsregler och inget annat.

   I protesterna förekommer också människor som solidariserar sig med ”kvinnors rätt att bestämma själva” (fast nu gäller det förstås barn och inte kvinnor). Om islam blir den förhärskande religionen i Sverige, kommer dessa människor då att demonstrera för min rätt att gå utan slöja samt bära kors? Jag bara undrar.

   Gillad av 1 person

 17. phnordin skriver:

  Islam är i många avseenden en religion baserad på juridiska levnadsregler-hur ofta måste inte en rättrogen muslim fråga sin Imam om hur han skall förhålla sig till nya okända situationer? I den mån Islams regler krockar med exempelvis svenska regler och juridik i Sverige skall naturligtvis svenska lagar gälla. Principen att Svensk lag gäller i Sverige skall naturligtvis inpräntas hos alla invandrare innan de får uppehållstillstånd (skall denna självklarhet verkligen behöva framhållas?).

  Gilla

 18. elina skriver:

  Jag fick gå under jorden efter att ha kritiserat bristen på yttrandefrihet inom en viss samhällsordning som även kallas religion och jag gjorde det offentligt.
  Det var besvärligt men man vänjer sig med allt.
  Men, om vi alla som kritiserar något icke kritiserbart skulle gå under jorden, försvinna från register? (Ja, Skatteverket hittar oss förstås om vi är svenskar.) Ett slags skuggsamhälle som inte finns men hörs på olika sätt.
  Tanken tilltalar mig faktiskt efter att inte har funnits under flera år. Skillnaden är inte så stor
  mellan att finnas och inte. Inte heller att försvara sin åsikt eller vara tyst.
  Det är väldigt få som bryr sig tills det drabbar en själv. De flesta tassar runt som om munnen vore igentejpad med gaffatejp.
  Jag misstänker att den skaran bara ökar. Vi tar frivilligt på oss slöjan och håller tyst och kallar det försvar för integration.

  Gilla

 19. olle reimers skriver:

  Nu blev jag nästan chockad.

  Jag skrev att lagar som inskränker yttrandefriheten (som alltså gäller mot det allmänna men inte i privata sammanhang) är onödiga eftersom icke önskade effekter av missbruk ändå är regelerade i brottsbalken och att sådana lagar som HMF är (med avsikt) ägnade att inskränka demokratin.

  Då blev jag censurerad! (Jag använde lite annorlunda ord och skrev ut HMF.)

  Gillad av 1 person

 20. olle reimers skriver:

  Jag skrev om lagarna i Tyskland som medför att man inte får kritisera EU:s regler om fördelning av flyktingar.

  Patrik; har vi ingen nöjlighet att kommunicera med Word Press? Vad är det för ord som triggar? Censuren kom automatiskt.

  Gillad av 1 person

 21. Grobian Guilanpour skriver:

  Bara en passning till F. Östman. Jobbar Du aldrig, eller ägnar Du all Din tid att kritisera?
  Kom med nåt positivt. Eller är Du en ständigt negativ gnällspik?
  Hälsning från en arbetande pensionär

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.