Gästskribent Olle Reimers: Den djupa statens kuppförsök mot Donald Trump

OPINION En artikel med ovanstående rubrik hade omedelbart blivit nedsablad i svenska medier och av förståsigpåare – såsom varande konspirationsteorier – fram till för några dagar sedan. Men nu är situationen en annan. Internutredaren Michael Horowitz rapport om avlyssningen av Trumpkampanjen som pågick under 2016 och 2017 publicerades den 9 december 2019. Två dagar senare förhördes Horowitz i senaten om rapporten. 

Under sommaren 2016, när det stod klart att Trump skulle bli Hillary Clintons utmanare om presidenttiteln vid höstens val, inledde FBI en kontraspionageutredning mot Trumps kampanj. De hade fått misstankar om att några personer som arbetade inom kampanjen i själva verket var agenter för Ryssland. Personerna hade haft olagliga kontakter med ryssar, sas det.  

Utredningen ledde till att man bestämda sig för att ansöka om att få tillstånd hemlig avlyssning av en av dessa personer, Carter Page. Eftersom det rörde sig om en amerikansk medborgare måste tillstånd inhämtas från en särskild domstol FISC, som efter att ha hört FBI:s argument gav tillståndet i oktober 2016. Tillståndet kom att förnyas vid tre tillfällen: i januari, april och juli 2017.  

Tillståndet innebar att FBI hade rätt att avlyssna också alla de personer som Carter Page hade kontakt med inklusive presidentkandidat Trump. 

Som en avgörande grund för ansökningen angav FBI en ”dossier” från en utländsk samarbetspartner, den tidigare MI6 -agenten Christopher Steele. I dossiern uppgavs att Trump några år tidigare hade varit i Moskva och att det fanns dokument om händelser, som i en framtid skulle kunna komma utnyttjas mot Trump i utpressningssyfte. Blev Trump president skulle han därmed utgöra en säkerhetsrisk för USA. 

Genom en högt uppsatt källa på NSA, som ansvarade för och genomförde avlyssningarna, fick Trump i december 2016 reda på den pågående avlyssningen. Han reagerade genom att omedelbart flytta sitt högkvarter från Trump Tower i New York.  

Ganska tidigt stod det klart att uppgifterna i ”dossiern” hade läckt ut till medierna. Det visade sig att Steele låg bakom läckan. FBI avbröt då officiellt alla kontakter med denne.  

Med uppgifterna i ”dossiern” som grund började mediernas attacker på Trump ta fart. Han var agent för Putin sas det. Varje dag fylldes NY Times, Washington Post, CNN med flera media  av uppgifter om Trumps svek. Trump kontrade med att kalla medierna ”fake news”.  

Kontraspionageutredningen (som fått det illustrativa namnet Crossfire Hurricane) övertogs under våren 2017 av Muellerutredningen 

Muellerutredningen avslutades i mars 2019, utan att man hade funnit några bevis för att anklagelserna mot Trump var sanna.  

Från Trumps politiska motståndare hade det under tiden från hans tillträde fram till idag praktiskt taget dagligen anförts krav om att han borde avsättas. Han var en landsförrädare och förtjänade att ställas inför riksrätt.  

Omedelbart efter det att Muellerutredningen avslutats, beslutade Trump att ge sin nye justitieminister, William Barr, i uppdrag att utreda vad det var för uppgifter som lett till Crossfire Hurricane och var de uppgifterna kom ifrån. Under tiden från det uppgifterna börjat läcka ut 2016 hade några journalister börjat nysta i frågan och påstått att det i själva verket var en komplott mellan Clintonkampanjen och FBI som var den bakomliggande faktorn. Dessa uppgifter framfördes av Fox News medan de andra medierna kallade detta för ”konspirationsteorier”.  

En internutredning om upprinnelsen till Crossfire Hurricane, ledd av generalinspektören Michael Horowitz, lade fram sin slutrapport den 9 december 2019.  

Trump har, baserat på de ovannämnda journalisternas berättelse (men också på vad personer inom representanthuset i ansvarig ställning har kommit fram till), löpande anklagat FBIchefen James Comey (som avsattes av Trump i maj 2017) för att med hjälp av CIA-chefen John Brennan och NSA-motsvarigheten James Clapper delta i den ovannämnda komplotten.  

Horowitz utredning kom fram till att FBI begått 17 allvarliga fel när de ansökte om tillstånd att genomföra avlyssningen. Framför allt hade FBI underlåtit att i ansökan anmäla att det fanns information om att anklagelserna om att Trump skulle ha utfört olämpliga handlingar endast var rykten. Härutöver hade en av deltagarna i Crossfire Hurricaneteamet förfalskat ett mail från CIA av vilket det före förfalskningen framgått att Carter Page hade agerat på uppdrag av CIA 

Trump menar nu att han haft rätt hela tiden och att komplotten mot honom var verklig även om Horowitz inte säger detta rakt ut. 

Den pågående riksrättsprocessen baseras i verkligheten, om än inte formellt, på de ursprungliga misstankarna om att Trump i själva verket är en rysk agent. Sannolikheten för att Trump ska bli fälld är mikroskopisk, eftersom republikanerna har majoritet i senaten och att det där krävs 67 av 100 röster för att få honom fälld. 

Vad är det då som ligger bakom skeendet? 

Trump gick till val på att utmana maktetablissemanget  i Washington (”drain the Swamp”), vilket inte mottogs väl på många håll i etablissemanget.  

Enligt Trump hade Hillary Clinton också utnyttjat systemet både för egen del  och för vänners på ett olagligt sätt. Etablissemanget oroade sig för att många obehagliga sanningar skulle komma i dagen om Trump kom till makten 

Oddsen för att Trump skulle vinna var mycket små. Skulle Hillary ha vunnit skulle allt ha rullat på och eventuella oegentligheter aldrig komma ut. Chocken för etablissemanget blev förödande när Trump vunnit. Förklaringen att han haft hjälp av Putin föreföll därför inte orimlig. 

Trump anklagar nu Demokraterna, med Hillary Clinton (och möjligen också Barack Obama) för att ha samarbetat med ryssar och ukrainare för att sko sig själva.  

Nu väntar ytterligare utredningsresultat. Horowitz hade ingen möjlighet att gå utanför USA:s gränser och se om det fanns något fog för Trumps anklagelser att upprinnelsen till Crossfire Hurricane skedde där. En annan åklagare, John Durham, har fått det uppdraget. Durham förväntas visa vad han kommit fram till inom kort. Förväntningarna på att han kommer att bekräfta Trumps komplottanklagelser är stora. 

Tillsammans med riksrättsåtalet kommer Durhamutredningen att leda till ett dramatiskt valår 2020. Blir Trumps anklagelser bekräftade och riksrättsåtalet faller kan följderna för det demokratiska partiet bli svåra. Sannolikheterna talar just nu inte till demokraternas fördel.