Patrik Engellau: Om offentlig kontroll av skatternas användning

Patrik Engellau

Jag vet inte om det är romantik eller samhällsvetenskap men jag tror att svenskarna fram till för några decennier sedan på det hela taget var ett homogent och hederligt folk som var noga med att uppfylla sina plikter och att inte ligga andra till last. Det var därför Sverige kunde bygga ett stort, vittomfattande och generöst välfärdssystem. Svenskarna hade inga ambitioner att blåsa systemet. Ju mindre folk avser att missbruka ett välfärdssystem desto mer heltäckande kan det göras.

Ungefär så mycket hade nog både du och jag fattat för länge sedan. Men nu har jag gjort en närliggande observation som även du kanske gjort, nämligen att svenska staten, som aldrig kunnat föreställa sig att någon skulle vilja lura systemet, därför aldrig besvärat sig något särskilt med att inrätta kontroller.  

Det är väl ingen märkvärdig observation säger du kanske, man behöver ju bara öppna en tidning för att läsa om hur folk varje år lurar Försäkringskassan på miljarders kronor på grund av bristande kontroller när det gäller assistansersättning. Det är förstås sant, men jag börjar tro att det här syndromet med bristande kontroller är mycket större än vad jag tidigare velat fatta. Jag tror att det gäller generellt inom den offentliga sektorn. (Kanske är det därför Sverige anses ha så lite korruption. Såklart man inte hittar någon korruption om man inte letar efter den.)

Under välfärdsstatens lyckliga ungdom, säg fram till 1970, så gjorde det inget att det offentliga inte kontrollerade särskilt ordentligt. Svenskarna var så hederliga att det blev billigare för skattebetalarna att tåla lite fusk än att bygga upp en kontrollapparat. Men sedan dess har två korrumperande faktorer tillstött. Den första är att svenskarna lagt sin gammaldags pliktmoral på hyllan och i ökande utsträckning börjar utnyttja välfärdsstaten för sin bekvämlighet, en vabbdag här och en sjukskrivningsvecka där. Den andra korrumperande faktorn är importen av ett par miljoner personer som aldrig förstått varför man inte skulle lura staten om det går.

Det svenska tillståndet är att leva med en stat som är gjord för ett annat folk än det folk Sverige numera har. Det skaver och inte bara inom välfärden. Det är samma med polisen. Dess organisation, dimensionering och tänkesätt är gjorda för ett folk som knappast begår några brott. Då räcker det med konstaplarna Kling och Klang. När svenskarna blir mer brottsliga och invandringen består av folk som är två, tre gånger mer kriminella än svenskarna blir det oundvikligen stökigt.

Om någon borde ha insett detta för länge sedan så är det jag eftersom mitt examensarbete på Handelshögskolan handlade om utvärdering av biståndsinsatser och jag sedan jobbat praktiskt med sådant under mer än ett decennium och väl kunnat konstatera att resultatet av u-landsbiståndet praktiskt taget aldrig kontrolleras, varken svenskt u-landsbistånd eller andra länders. Jag trodde att denna låt gå-attityd var reserverad för biståndet. Det är först nu jag börjar inse att det kanske är den svenska offentliga förvaltningens naturliga tillstånd.

Ändå är det klart att missförhållanden ibland uppdagas. Men sådana upptäckter kommer inte för att myndigheterna har någon aktiv, organiserad kontrollverksamhet utan på grund av vad som i myndighetsvärlden kallas för ”impulser” vilket betyder anmälningar från det civila samhället, till exempel arbetskamrater som blir sura för att en anställd både vabbar och jobbar.

Bara under de senaste dagarna har jag noterat två fina belägg för min tes om bristande kontroll hos de offentliga organen över sin egen verksamhet.

Riksrevisionen presenterade i dagarna en granskningsrapport om Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Myndigheten inrättades år 2013 för att ta över Socialstyrelsens tillsyn över sociala inrättningar såsom läkare, sjukhus, HVB-hem och så vidare. Så här skriver Riksrevisionen:

IVO har cirka 375 inspektörer som ska bedriva tillsyn över ungefär 50 000 verksamheter, till det kommer 225 000 legitimerade personer. En viktig del av myndighetens uppdrag är att bedriva riskbaserad egeninitierad tillsyn. Men så här långt bedrivs den i liten omfattning och en övervägande del av den genomförs på förekommen anledning, det vill säga utgår i stor utsträckning från inkomna anmälningar.

Först för två år sedan kom myndigheten på att den skulle göra ”egeninitierad tillsyn” på central nivå. Riksrevisionen anser inte att det blivit något att tala om: ”Hittills har IVO inte genomfört någon större mängd riskbaserad tillsyn för att belysa frågor som är viktiga för grupper av människor eller risker som finns på systemnivå inom vården och omsorgen”.

Det andra fina belägget presenterades på en rikskonferens arrangerad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Myndigheten ägnar sig bland annat åt att dela ut uppemot en halv miljard kronor i bidrag till olika organisationer i det civila samhället, Sveriges Unga Muslimer (SUM) till exempel. Att staten delar ut pengar till civilsamhällesorganisationer inom exempelvis idrotten har gamla traditioner i Sverige. Någon särskild organiserad kontroll över sådant verkar inte ha ansetts behövas, troligen till stor del med rätta. (Fast jag minns hur jag själv under studentåren höll på att trixa med ansökningar om att vinklubben skulle räknas som studiecirkel och erhålla statsbidrag.)

Men så kommer det artiklar i tidningen om att SSU i Skåne, underavdelning av en stor bidragsmottagare, visat antisemitiska tendenser och om att ett religiöst samfund bjudit in kända antisemiter som predikanter. Därmed har ett tidigare okänt problem presenterat sig för en myndighet som MUCF. Den måste aktivt börja kontrollera bidragsmottagarna eftersom fler skandaler som bara dyker upp skulle kunna hota hela bidragsverksamheten och därmed MUCFs egen framtid.

Men hur ska en myndighet kunna kontrollera en bidragsmottagares demokratiska värderingar? Det är lite rörande och samtidigt trösterikt att se hur den svenska staten tacklar ett sådant problem. Den tillsätter förstås en utredning som så småningom lägger fram ett betänkande till vägledning för sådana som MUCF och de övriga 80 myndigheter som tillsammans med kommuner och regioner årligen delar ut runt 20 miljarder kronor till det civila samhällets organisationer. ”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället” heter utredningen som presenterades i juni i år.

I detta perspektiv är det fullständigt naturligt att det år efter år utbetalas olika svenska sociala bidrag till Iraks försvarsminister Najah al-Shammari och att det skulle till en impuls från en utomstående som Nyheter Idag för att svenska myndigheter skulle reagera.

69 reaktioner på ”Patrik Engellau: Om offentlig kontroll av skatternas användning

 1. Skarprätttarn skriver:

  Något civilsamhälle kan det inte betecknas så länge man gör sig beroende av statens allmosor. Dess organisationer blir då naturliga utskott av staten, som Expo, Näthatsgranskaren, medierna…

  À propos kontroll har man målat in sig i ett hörn med att sätta ”integriteten” framför fusk och kriminalitet. Myndigheter får inte samköra register hur som helst, och därför vet den ena inte vad den andra gör. Den som begär stöd får naturligtvis finna sig i att bli granskad huruvida vederbörande har rätt till penningen, det är inte integritetskränkande i ordets egentliga mening.

  Gillad av 9 personer

  • Margareta skriver:

   ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)” är väl den myndighet som gett Näthatsgranskaren skattemedel? Inte var det så man tänkte sig det skulle bli när landet byggdes.

   Gilla

   • Jari Norvanto skriver:

    Det är därför det finns en konstitution i USA, med medborgerlig rätt till skjutvapen. Eftersom man aldrig kan vara säker på vilka dårar som kniper regeringsmakten. The Founding Fathers var förutseende.

    Gillad av 8 personer

   • Liam skriver:

    Att gå bakom väljarnas rygg,
    regeringen har en arbetsgrupp under namnet Mottagande och etablering för att rusta Sverige för att ta emot 400.000 asylsökande, varav 130.000 barn, de närmaste fem åren.

    Di kan nu avslöja vilka som ingår i gruppen. Spindeln i nätet är arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons högra hand, statssekreterare Erik Nilsson. I gruppen sitter flera politiska tjänstemän i skiktet närmast ministrarna. Några av dem är Max Elger hos finansminister Magdalena Andersson, Annelie Roswall Ljunggren hos kommunminister Ardalan Shekarabi och Conny Wahlström hos bostadsminister Mehmet Kaplan.

    Ingen av personerna i gruppen låter sig intervjuas, men underhandskontakter med departementet, diariesökningar och kontakter med kommunpolitiker tecknar ändå en bild av färdriktningen

    Och gränsen är officiellt stängd.

    Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    En globaliserad industri omfattar bl a:

    Läkemedelsindustri, drogindustri, konfektionsindustri, modeindustri, kosmetikaindustri inklusive parfymindustri, teknikindustri, bilindustri, elektronikindustri, pornografiindustri, filmindustri, underhållningsindsutri, spelindustri, tv-produktionsindustri, bankindustri, skotillverkningsindustri, livsmedelsindustri, jordbruksindustri, djurindustri m.m., m.m.

    Det måste vara någonting mycket svårt för något endaste land att i en praktik kunna ställa sig – utanför – all denna globalt producerade och konsumerande industri, i alla dess former.

    Människor själva blir ofrånkomligen och oundvikligen, i de flesta länder, i och med en så pass globaliserad och internationaliserad världshandelsindustri och produktionsindustri i alla former, inte minst en massmedieindustri, själva nationellt alltmer internationalistiska eller globalistiskt identifierande.

    Inte underligt att alla länders föreningar och sammanslutningar för just företagande och handel i alla dess former, alltså ett globalt heltäckande och från alla länder utsträckande och omfattande näringsliv, självt är mycket intresserat av att nationers gränser skall upplösas.

    Människor över hela världen behöver då oundvikligen lära sig att alltmer bli som amerikaner. Eller att lära sig att bli – amerikaniserade – . Detta vare sig de själva önskar, vill eller har lust till det, eller inte.

    Världsmakter styr och världens alla folk och konsumenter följer obönhörligen efter.

    Gilla

   • Lars skriver:

    @educarem: Företag sett till ägande är ju inte nationella, i den mån de är nationella så beror det på om de har stor verksamhet i landet, en verksamhet de alltid omprövar lokaliseringen av – gjorda investeringar, arbetskraftens karaktär, samhällets funktionssätt och nätverk till andra företag och andra organisationer. Inte kan man ställa sig utanför inte. Det är ju ett grundproblem när man ser till nationalism, men givetvis kan en stat ha kontroll över sina egna gränser Och det som diskuteras här, uppbindningen av civilsamhället genom kontroll av pengarna, bidragen, är ju något man styr över

    Gillad av 1 person

   • educaremm skriver:

    Ps. till tidigare kommentar.

    Inte att förglömma leksaksindustri, vapenindustri, bankindustri, alkoholindustri, inklusive vinindustri osv., osv.

    Alla industrier är världsomspännande och gränsöverskridande. Det är därför förståeligt att alla denna världshandel av alla de slag, alla tillsammans är mycket intresserade av en gränslös värld?

    Att enskilda, små, nationer idag skulle kunna motsätta sig de viljor och önskningar som allt detta mäktiga, denna världsomspännande handel och detta globaliserade näringsliv önskar sig, det är nog mycket svåra saker?

    Ganska snart skulle nog väldigt många affärers och butikers hyllor kunna gapa tomma?

    Vilka skulle kunna önska en sådan utveckling i sina samhällen?

    Gilla

   • Lars skriver:

    @Educarem. Vi klarar ju idag inte en situation som under WW2 med avspärrning. Vi är beroende av livsmedelsimport och jordbruket kräver konstgödsel och olja. Vi är beroende av Eu och av Pax Amerikana. Det är ingen tvekan om vilket geopolitiskt block vi tillhör och egentligen har det ju inte varit det sedan WW2. Det andra har mer varit retorik av inrikespolitiska skäl och för att balansera med den stora grannen i öster. men det finns fortfarande människor som tror landet är socialistiskt och när de inte får bilden att gå ihop så är hela kapitalismen socialistisk och när det inte går ihop så är den liberal och se, det anser man i Europa och Amerika, det är västerländsk liberal demokrati. Verkligheten är som den är. Vad jag vet har vi goda förbindelser med USA och det är nog bra det.

    Gillad av 1 person

   • Bengt skriver:

    Håller med dig, Lars Lindborg! Och jag förstår inte heller hur vi kan fortsätta finansiera sånt som en massa dålig journalistutbildning och mediaforskning. Har Sverige verkligen råd med det krisläge vi befinner oss i?

    Gillad av 2 personer

   • Kalle skriver:

    En filosofisk tanke som Löfven (Sven Dufva) möjligen har.
    Om jag har ett företag,Spett och Spade tex. Ja då kan jag anställa många av den inkommande kunskapsreserven. Vi blir då nöjda och belåtna båda parter.
    Nu är det så att företag på den nivån existerar inte. Arbetsmarknaden kräver minst gymnasiekompetens , så även inom yrkesorinterad utbildning.
    Önskvärt och realisiskt krav, är att regeringen blir tidsorienterad till nutid.

    Gilla

 2. svenne skriver:

  ”Men hur ska en myndighet kunna kontrollera en bidragsmottagares demokratiska värderingar?”

  Innan det genomförs en reform som är kapitalslukande – som t.ex. assistansersättningen och Erik Ullenhags arbetsmarknadsreform som var ”den största reformen av svensk integrationspolitik på 25 år” – så vore det väl logiskt att fundera på hur ”en bidragsmottagare helt utan demokratiska värderingar” skulle kunna missbruka reformen.

  De som har infört de reformer som nu missbrukas in absurdum har i sin naivitet utgått från att ”de som har flytt för sina liv”, och kommit hit, inte har några ambitioner att blåsa systemet därför att de är glada över att ha klarat livhanken och slipper de våldsamheter som präglar deras egna länder.

  Nu har vi facit och kan då konstatera att många nyanlända har ambitionen att blåsa systemet, och har dessutom fört med sig de våldsamheter som är legio i deras egna länder. En konflikt i ett land består ju av offer och förövare, och nu anländer båda dessa kategorier – från samma land – till Sverige i en strid ström vilket givetvis resulterar i att vårt land har blivit ett slagfält för interna uppgörelser mellan olika falanger. Att bidragsfuska upplevs i detta perspektiv knappast som ett brott utan som en legitim födkrok.

  Gillad av 9 personer

 3. Fredrik Östman skriver:

  Med ”några” i inledningen avser du alltså ”minst fem”. På sextiotalet fanns det ju knappast några bidrag att fuska med. Tjänstemannaansvaret och en borgerlig/kristen/hederlig kultur rådde i administrationen. Avvecklingen av alla kontroller och begränsningar genomfördes avsiktligt av sossarna. Det var ett valvinnande program. I debatten om fusket framstod moderaterna som hjärtlösa, stela och giriga. När de så småningom kom till makten 1991 införde de en karensdag i sjukförsäkringen. Vilken skandal!

  Så försök inte att låtsas att sossesystemet någonsin har fungerat! Men svenskarna ville ha fusket! Som man bäddar får man ligga!

  Gillad av 12 personer

  • jolly roger 12 skriver:

   Ja, och att idag tala om ”kontroller” är ungefär som att idag vara vågad och gå från att tala om ”integration” till ”assimilering”. Jag har erfarenhet med kontroller och de fungerar ALDRIG. Att stiga i graderna i vilken stor organisation som helst innebär alltid att vara villig att se mellan fingrarna och redan från början visa att man inte har någon moral som står över det chefen säger. Det är detta som är socialistiskt tänkande, sanning, rätt och liv göre sig icke besvär. Ta Telias mutor, eller Ericsson, eller de hela tiden ”upptäckta” fallen med penningtvätt, konsten är att sätta upp en kontroll som verkar kontrollera något men som gör motsatsen när det gäller. Så hela den svenska statsapparaten är korrupt och rutten, ingen fungerande kontroll i världen kan införas, lika lite som någon assimilering kan lyckas. Trädet måste kapas vid roten.

   Den stora utmaningen är hur man vänder folks moral bort från lögn, falskhet och död (läs om det senaste tortyrfallet på friatider) till sanning, rätt och liv? Ett nytt mediahus med dessa ledord behövs, som FOX news, så kan de som gillar sanning följa detta och gradvis bli utbildade i rätt sätt att tänka och att individen och livet är värdefullt. Som det är nu är svenskar med god inneboende moral utlämnade åt sig själva då systemmedierna sprider ondska varje dag. På detta sätt kommer konfliktlinjen att dras upp mellan de som försöker vara bra människor och de som vill vara dåliga människor.

   Gillad av 10 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det är ett annat tema som förstås kan underförstås i dagens krönika:

    Kan man tänka sig ett högskattesamhälle om bara kontrollerna mot fusk var hårda nog?

    Detta är något av en självmotsägelse, ty om kontrollerna mot fusk är hårda nog (vi låtsas för resonemangets skull att detta vore möjligt), så behövs inget högskattesamhälle. Dessutom innebär kontrollerna i sig en belastning av bonus pater familias som kan mätas, det vill säga de är i sig en skatt.

    Vad vi får är bara tyranni i stället för som nu anarkotyranni.

    Men jag är inte helt säker på att det vore en sådan situation som Patrik skulle vilja ha.

    Gillad av 3 personer

   • pllay skriver:

    Fredrik,
    en statsterrorismens ekonomiska lafferkurva?
    Vid vilken nivå av kontroll och terror blir det ekonomiska utfallet negativt?
    När slutar oxen dra hur mycket spö den än får?

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   Genom riksrättsprocessen mot Trump kan den vakne få lära sig hur politiker kan sätta biståndsinsatser i system för att berika sig själva eller sina vänner, direkt eller indirekt.

   Joe Biden ser sålunda till att amerikanska bidragspengar slussas in i korrupta företag som sedan kan ge kickbacks till hans familj. Clinton Foundation ser till att få stora bidrag av de politiker eller företag som gynnas av amerikanska bidrag. Bill Clinton får rundhänta arvoden för att hålla föreläsningar o.s.v.

   Det skulle vara intressant att höra Patrik, som har insikt i biståndsverksamheten vilka pengar som på detta sätt slussats till svenska politiker.

   Klart att man inte ska ha någon kontroll!

   Gilla

 4. Mikael M skriver:

  Jag såg den här videon där Eva Burman och Kajsa Klein medverkar. Och jo, det är väl för våra gemensamma skattepengar detta sprids som fortbildning (!!) av journalister.

  Vi har väl alla förstått att MSM-journalister upplever sig som ”hatade” och ”hotade” men är det inte bra patetiskt att slösa våra skattemedel på sådan här propaganda:

  Gillad av 5 personer

  • Per-Olof W. skriver:

   @mikael m: Har inte riktigt hängt med i alla turer kring det där med Kajsa Klein, men men… jag såg nästan hela filmen nu. Det jag också reagerar över är att alla är så lättkränkta nuförtiden. Och att alla är offer liksom. Herregud, jag har problem med psykisk sjukdom – får skov ibland. För den skull behöver jag inte ta åt mig över att folk skämtar om mentalsjukdomar. Eller är arga och tycker alla psykiskt sjukt folk borde låsas in. Och menar hon Kajsa i filmen att folk skulle ha som arbete att sitta och kontrollera internet och se ifall någon snackar skit om henne? Någon borde prata förstånd med henne, ibland händer det att en psykolog är bra. Fast ok, många är väl inte det… själv hade jag ett riktigt jobb!

   Gillad av 3 personer

  • Tingeling TT skriver:

   Ska den där filmen vara journalistutbildning? Den var ju hemsk! Två personer som, oemotsagda, snackar skit om icke närvarande nu levande svenska personer. Är detta så kallad oberoende objektiv journalistik? Nä, då kan den läggas ner! Alternativmedia welcome!

   Gillad av 5 personer

  • elfyma+ skriver:

   Det verkliga hotet mot Eva Burman, och den otidsenliga tidning hon leder, är att de tappar läsare och går med allt större förlust. De fortsätter att spotta på sina potentiella läsare i den fasta förvissningen att presstödet räddar dem från konkurs. Anklagelserna mot Granskning Sverige är grundlösa.
   https://varjager.wordpress.com/2017/03/30/sormlands-media-ger-ut-gratisbilaga-om-granskning-sverige/

   Lägg därtill att lokala nyheter ersatts av inköpta billiga TT-nyheter, annonser och sportreportage som bara de närmast berörda läser.
   Den allt råare verkligheten som vi möter i närområdet omskrivs med förskönande eufemismer ”för att inte gynna ett visst parti” -om händelserna överhuvudtaget omnämns.

   Kajsa Klein är i klass med ”stjärnadvokaten” Linnea Claesson som avslöjats med att fantisera ihop otroliga mängder hat och hot för att göra sig intressant.
   Verkligheten är att Kajsa Klein är en dubiös aktivist, som opererar bakom en akademisk fasad, för att få politiska motståndare avskedade från sina jobb.

   Gillad av 1 person

   • Majsan skriver:

    Tack, vilken bra artikel!

    Allså, jag är så orolig för Sverige nu. Och för alla som råkar ut för våld m m. Jag blir arg på sådana som Kajsa Klein och Burman. Det de håller på med är ju trams! Hur har de mage att försöka roffa åt sig av våra hårt ansträngda polisresurser till sånt trams! Båda två kan väl dessutom byta jobb om de inte trivs i mediabranschen, de är inte precis oersättliga.

    Gillad av 5 personer

   • Camille skriver:

    Elfyma, du verkar insatt, kan du förklara; jag fattar inte riktigt: Kajsa Klein arbetade INTE på Stockholms Universitet men skriver ändå – i hemlighet (?!?) – till den andra kvinnans arbetsgivare på Stockholms universitet och får henne avskedad pga en twitter?

    Därefter blir det ingen grej av det i arbetsdomstolen? Och Kajsa Klein kan fortsätta arbets på annat universitet medan hennes kollega avskedas?

    Antagligen har jag fått något om bakfoten här.

    Gillad av 5 personer

   • Gustav G skriver:

    Elfyma+

    Till elfyma m fl.

    Skrämmande video från JoFo, och DGS har rätt: Vad görs med våra skattepengar! Det är riktigt otäckt. Personen på SU måste ha blivit rejält skrämd av Kajsa Kleins förtäckta hot. Varför? Vilka mäktiga vänner har hon? I sig själv verkar hon inte särskilt ”stor”, men hon har kontakter?

    Rejält otäckt.

    Gilla

  • Alexander Svensson skriver:

   Hur mycket skam bör vissa svenska myndigheter känna då? 🙂 Kan bara föreställa mig hur utskrattat Sverige är, med de dumma och aningslösa svenskarna är i vissa grupper. Kolla in detta avsnittet från Swebbtv

   Gillad av 5 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Underbart sammanfattat! Du behöver inte mer än studera gemensamma projekt Sverige-Danmark för att se skillnaden, som ända där är marginell och gradvis. Hur mycket mer skillnad blir det inte då med folk från länder där statsmakten alltid varit en högst reell fiende?

   Som att släppa en iller bland hensen.

   Kamratliga hälsingar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 3 personer

  • Richard II skriver:

   Personligen skulle jag skämmas både om jag blev lurad och om jag lurades. I mina ögon har både svenskar och ”huvuddelen av världen” en otillräcklig moral.

   Gillad av 1 person

 5. Jan Andersson skriver:

  — Hej, det var längesen! Hur har du det nuförtiden?
  — Tja, jag är arbetslös. Jag fick ont i ryggen på jobbet och så vidare…
  — Jaha, vad gör du åt det da?
  — Jag? Jag kan väl inte göra nåt?

  Gillad av 1 person

 6. Aha skriver:

  ” Den andra korrumperande faktorn är importen av ett par miljoner personer som aldrig förstått varför man inte skulle lura staten om det går.”
  Jag har en invandrarvän från Östeuropa som bestämt påstår att så är fallet. Staten är någon man lurar.

  Gillad av 1 person

 7. Aha skriver:

  Ett sätt att stävja fusket vore att lägga ut kontrollen på entreprenad, likt kontrollen av parkeringsavgifter. En väsentlig del av intäkterna skulle då bygga på de pengar staten sparar på upptäckt fusk. Entreprenörerna skulle då t.ex punktmarkera alla de som skiljer sig för att erhålla underhållsbidrag från staten. Staten går då in med säg 100 000 kr per år då mannen inte har ekonomi att betala underhållet. Mannen har då ofta skrivit sig på en adress tillsammans med många andra. Bland en folkgrupp lär det vara så att 50% är skilda. Det är alltså lätt för en entreprenör att lokalisera misstänkta fall; fd gift, utan inkomst, skriven på en adress tillsammans med många andra. Spaning blir sedan verktyget för att konstatera att mannen aldrig är på sin nya adress. Slutsats; bidragsbedrägeri, åtal.
  (Tekniskt sätt i ett kontrollsamhälle som Kina lär bygga upp är detta lätt att lösa, då hade man bara tekniskt kollat mannens närvaro i den nya adressen.)

  Gillad av 2 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Det finns bara ett sätt att sätta stopp för myndigheternas ”Schlamperei” (förslag till lämpligt låneord) med våra skattemedel och det är att minska skatten markant. Har man mindre att förslösa blir man mer sparsam och lär sig att prioritera!
  Man kan inte fortsätta att bara skylla på befintliga lagar. Lagar kan och bör snarast ändras om de inte passar verkligheten. Det skulle inte förvåna mig att i en krigssituation skulle aktivistgrupper från olika myndigheter förbjuda försvar av landet eftersom det råkade finnas ett lagparagraf som förbjöd något sådant.
  Alla borde ju inse att när man betalar socialunderstöd till en försvarsminister i ett annat land då har man verkligen passerat gränsen för det tillbörliga. Ansvariga myndigheter borde omedelbart ställas till ansvar!

  Gillad av 11 personer

  • Lars skriver:

   Låter ju bestickande att man skruvar ned skatten dvs inkomsterna för all producerande offentlig verksamhet och då måste de rationalisera, men har de förmåga till det med de styrsystem de har? Har de ledning för det? Om man skriver ned transfereringar som pensioner och bidrag, ja då minskar utgifterna, men har man ändra reglemente, kontrollsystem mm? Minska inkomsterna för migrationsverket? Vad händer, man släpper igenom fler utan kontroll? Minska inkomsterna för universiteten? Vad händer?

   Alternativt ser man över styrsystem och kontrollsystem och ledningsstrukturer och skär bort vad som inte är nödvändigt – vilket fordrar politiska beslut.

   Gilla

   • olle reimers skriver:

    Lars, skatter kan man höja hur mycket som helst. Det finns ingen annan gräns än människors betalningsförmåga.

    När man kommer till sänkningar kommer alla dina invändningar.

    Men skattesänkningar blir som canceroperationer. Vissa organ måste helt enkelt skäras bort om man vill att patienten ska överleva.

    I fallet Sverige har man bestämt sig för att patienten; d.v.s. den skattebetalande svensken ska bort. Då är det logiskt att fortsätta att höja skatterna och låta cancern ta över.

    Liknelsen med den kokta grodan kommer väl till pass i det här fallet.

    Gilla

  • Lars skriver:

   Kanske jag uttryckte mig för abstrakt? Jag menar att olika typer av utgifter och berörda organisationer är av olika slag. Vad tror Lennart händer om man skär budgeten för landets högskolor och universitet med 20 %? Hur skulle organisationerna reagera? Vad skulle de skära bort? Vilka institutioner skulle läggas ned? Vilka forskar och lärartjänster skulle man dra in?

   Om man enbart sänker skatten, hur kommer riskdag och regering att fördela budgeten? Landstingen? Kommunerna?

   Jag minns Bildtregeringen på 90-talet, retoriken var redan då inriktad på att skatten skulle sänkas. Jag frapperades av att när man satt i regering och höll kronan uppe och arbetslösheten hela tiden ökade så var det privat näringsliv som fick ta anpassningen. Några åtgärder avseende offentlig produktion (1/3 del av den arbetsföra befolkningen arbetar där) gjorde man inte, transfereringarna var dock lätta att minska t.ex. sjukpenning och pension. Krisen, den misskötta, gav sjunkande inkomster och det skapade tryck på offentlig tjänsteproduktion med. Om man istället släppt kronkursen och minskat budgeten för offentlig produktion dvs skatten så hade man ju den vägen åstadkommit den nedväxling i ekonomin man behövde för inflationsbekämpning och för hög konsumtion/import.

   Min tro är att det dels blir kattrakande och att organisationerna skyddar sig och interna maktförhållanden och privilegier avgör och man sparar på det som syns mest och som väcker opinion t.ex. köer för cancersjuka, lärarlösa lektioner, kulturarbetare i strejk, media i uppror, föreningar för minoriteter och multikultur protesterar, bussturer ställs in.

   Att organisationer även i privat näringsliv har svårt att hantera förändringar när det drabbar intäkterna är väldigt tydligt, vissa företag klarar det inte. Hur skulle då offentlig verksamhet klara det, de som inte är vana att leva i en föränderlig verklighet avseende intäkterna?

   Kanske jag överdriver, jag har ju aldrig jobbat i det offentliga. Universiteten kanske skulle lägga ned den verksamhet som inte producerar förädlingsvärde av betydelse för samhället?

   Gilla

 9. Jari Norvanto skriver:

  ”Den tillsätter förstås en utredning som så småningom lägger fram ett betänkande till vägledning för sådana som MUCF och de övriga 80 myndigheter som tillsammans med kommuner och regioner årligen delar ut runt 20 miljarder kronor, nästan fem procent av bruttonationalprodukten, till det civila samhällets organisationer.”

  Antingen är beloppet fel återgivet, eller så är andelen av BNP fel. Båda talen kan inte vara sanna.

  Gillad av 1 person

 10. Linden skriver:

  Finansministern varnades av Anders Björkenheim, expert på att förebygga bedrägerier,för två år sedan – om invandrade bedragare

  Svensk välfärd utnyttjas på miljardbelopp av okända migranter som genom samordningsnummer och tillfälliga personnummer får tillgång till bidrag.

  Myndigheter står sedan handfallna mot dessa individer eftersom de inte bor på folkbokföringsadressen!

  Märkligt detta hur handfallna våra myndigheter är så fort det gäller asylanter,
  Vem kan tro på att viljan finns att stävja missbruket. Röstboskapen ska gödas.

  Det är ju hur enkelt som helst att kapa en stor del av falsarierna.
  Stoppa ALLA utbetalningar omgående, låt de som är berättigade söka upp polisen; skattekontoret registrera sig med fingeravtryck, ansiktsskanning och DNA, vid förnyat stöd till de som är ”lagliga” skall bidrag hämtas personligen en gång per månad på socialkontoret av varje enskild bidragstagare med sedvanlig ID kontroll och ansiktsskanning !

  Detta vet naturligtvis vårt värdegrundsetablissemang men man låter hellre pensionären frysa och serverar barnen filmjölk.

  Det är beklagligt att svenska väljare fortfarande inte vill fatta galoppen.

  Gillad av 5 personer

 11. plq017 skriver:

  Våren 2017 gjorde en inventering av mål vid Stockholms tingsrätt för att se hur stor del av brottmålen där den tilltalade inte var svensk, bedömt utifrån dennes namn. Resultatet var naturligtvis en överrepresentation. Så ingen stor överraskning alltså.
  Men, när det kom till civilmålen, alltså tvister där inget brott föreligger, så var dominansen av icke svenska namn förkrossande. Många tvister avsåg bidrag, med Kronofogden som motpart, men också exempelvis hantverkare som önskade mer betalt, eller inte ville betala.
  Vi vet nu tack vare DGS att invandrare är överrepresenterade med en faktor 3 åtminstone bland brott.
  I kategorin civilmål är dominansen total, 9 av 10 mål har en invandrad part (kärande eller svarande, eller bägge).
  Sverige utvecklas framåt som Libyen.

  Gillad av 3 personer

 12. Bo Svensson skriver:

  Problemet är olösbart så länge vi inte är beredda att ta eget ansvar för våra skattemedels fördelning över angelägna ändamål. – Det finns ingen chans för de folkvalda att ordna fungerande kontroll även om de skulle vilja.

  Det är ju så dj-vla dumt att framhärda med att tillämpa representativ demokrati, där det är helt oproblematiskt att ordna direkt. – Varför denna krångliga och ineffektiva metod för att försöka förverkliga folkviljan, när tekniken nu gör att vi kan bestämma direkt?

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Att detta är den rätta ordningen inse genom hur många problem som upplöses:

   Den skattefinansierade verksamheten får samma villkor som i näringslivet generellt att intäkterna blir direkt beroende av vår bedömning av kvalitén och angelägenhetsgraden i utbudet, varigenom behovet av myndigheter och ämbetsverk bortfaller.

   Motivet för separationssträvanden försvinner, när man får makten över sina skattemedels användning och inte längre blir snyltad på av mindre aktiva regioner.

   Inget mera sug efter skattemedlens godtyckliga bortsprättande som lockat fel klientel till politiken och de folkvalda kan fokusera på rättsordningens fortskridande perfektion.

   Man blir kvitt kampen i multietniska länder om vem som skall styra över pengarna , när alla får styra över sina.

   Man sabbar definitivt vänsterns fulspel att de lågproduktiva i kraft av sitt flertal lägger beslag på en oförtjänt andel av produktionsresultatet.

   Gilla

 13. phnordin skriver:

  Varför överhuvudtaget pytsa ut alla dessa bidrag till olika organisationer i civilsamhället? Först bestämmer staten att man skall ge stöd till varierande verksamheter- på vilka grunder görs urvalet, vilken typ av samhälle vill man stödja, vem bestämmer detta? Därefter bestämmer man sig för att en skarpare kontroll av dessa organisationers verksamhet är av nöden. Nog håller detta system den överdimensionerade staten sysselsatt!

  Gillad av 1 person

 14. p kohlin skriver:

  Angående skattetryck:

  Märkligt att det är så tyst från Skattebetalarnas Förening men det kanske inte är det: fr o m 2003 sitter politiker som ordförande i den, tidigare var det företagsledare med Marcus Wallenberg först vid grundandet, senare Curt Nicolin m fl…
  Lika märkligt är Svenskt näringslivs relativa tystnad men med en stor andel skattefinansierade via Almega så är väl det inte heller konstigt, man ska inte mucka med den hand som föder en.

  Har vi en fungerande Riksrevision? Övertygad om att vi inte har det. Vi lever i ett träsk av transfereringar som ingen politiker verkar våga röra i därför att de då skulle behöva ifrågasätta det etablissemangstillstånd de lever i, alltså egna plånboken.

  Gillad av 3 personer

  • Kronblom skriver:

   SF och SN är kontrollerad opposition, d.v.s. styrda av staten. De som går med binder ris åt egen rygg, staten får ett register på personer som kan ställa till problem. Ett kinesiskt ordspråk: Man dödar aporna för att skrämma kycklingarna.

   Gilla

 15. pllay skriver:

  En anekdot ang. värderingar inom myndigheter.
  I slutet på 70-talet drev jag enskild firma och blev därför varje år kontrollerad av skattemyndigheten.
  Jag blev uppkallad till skatteskrapan i Sthlm och fick redogöra, med kvittenser, för samtliga utgifter företaget haft under året, detta skedde varje år.
  Tjänstemannen, en äldre mycket sympatisk herre med blixtrande intelligens och Argusögon, tittade vänligt på mig och sa att -försök aldrig köpa någonting över huvud taget i firmans namn för privat konsumtion, vi vet exakt hur många pennor, papper och toarullar varje svensk förbrukar, vi ser direkt om du försöker stjäla ett gem eller några kaffefilter från företaget.
  Om du behöver svarta pengar skall du göra jobb mot de största svenska bolagen eller någon myndighet samt begära kontant betalning vid leverans.
  Vi kan inte detaljkontrollera de stora bolagen och myndigheter kan av princip inte göra olagliga affärer, så de kontrolleras inte alls.-
  På grund av att den effektiva skatten för mig uppgick till 103% ombildade jag firman till Aktiebolag och har sedan dess inte behövt besöka skatteskrapan.
  En anekdot från den tid skattemyndigheten hade absolut kontroll på privatpersoner och ingen alls på myndigheter.
  Nu visar det sig att bidragsmyndigheter inte heller kontrollerar sina utbetalningar.
  Jag tror giriga och oärliga människor dras till lätta pengar och undviker hederligt arbete.

  Gillad av 6 personer

  • Kronblom skriver:

   Det hjälper inte att ha AB. Min revisor gjorde en anmälan till högre ort och fick hjälp av dem att omgående flytta bolagets säte till en annan del av landet. Den som jagat mig i flera år blev omplacerad till ett annat kontor. Fick sen veta varför, den aktuella tjänstemannen sa till sitt försvar att han hatade Stockholmare.

   Gilla

 16. Underdog skriver:

  Det är en svår paradox att staten alltid haft mycket hög kontroll på sin intäktssida och mycket låg kontroll på sin utgiftssida. Förlusterna i det svenska skattesystemet är mycket låga men överdrivs medvetet av myndigheter och politiker medan förlusterna på bidragssidan är mycket höga och underskattas. Jag gissar att detta delvis beror på att den som betalar sin skatt ses som en välbeställd person som egentligen inte förtjänat det den får behålla medan bidragstagarna ses som offer för omständigheter som de inte kan råda över. Allt enligt den förhärskande marxism som ser trasproletariatet som sin sanna målgrupp (Marx och Engels roterar i sina gravar).

  Gilla

 17. Johan skriver:

  Skulle snarare vilja vända på steken och säga att samhället idag inte är anpassat till ursprungsbefolkningen, möjligen då beskattningen. Att pengar rinner mellan fingrarna kan naturligtvis hända men det faktum att inga krafttag tas uppifrån får det hels att se regisserat it. Precis som den överbelastningsattack man utsätter det allmänna för.

  Gillad av 1 person

 18. ERROL skriver:

  Det är anmärkningsvärt att Moderaterna inte inser hur stor frågan om bidragsmissbruket till civilsamhället är. Det finns en stor grupp väljare som självklart är upprörda av detta naiva bidragslotteri; en överspelad och moraliskt bankrutt del av den socialdemokratiska partisatens försök att kooptera och utöva makt över civilsamhället. Ett ”civilsamhälle” som de facto ofta utgörs av bidragentreprenörer snarare än ett vitalt, självständigt civilsamhälle.

  I Sölvesborg så har SD dessutom dragit ned på det lokala partistödet, vilket förutsägbart nog överklagats av Socialdemokraterna. Frågan om organisationsbidrag och partistöd tillsammans med frågan om ett tak på biståndet skulle med all sannolikhet kunna samla stora grupper av allmänborgerliga väljare och utgöra en grund för ett fruktbart samarbete för det nymornade socialkonservativa blocket. Det är dessvärre knappast en tillfällighet att det är ett oetablerat parti som Medborgerlig Samling som driver denna fråga principiellt, medan partier som Moderaterna och Liberalerna sover.

  Gilla

 19. BMB skriver:

  Skattebetalarnas Slöseriombudsman gick för ca en månad sedan ut med beräkningen att staten, landstingen och kommunernas bidrag 2018 till föreningar var 30 miljarder, dvs lika stor summa som polisväsendet och rättsväsendet sammanlagt fick samma år.

  Någon vecka senare gick SÄPO ut med att ett antal miljoner kronor av dessa bidrag gick till föreningar med antidemokratisk agenda. Att så skedde visste militära kretsar redan för femton år sedan. Eftersom dessa föreningar har oskyldiga ansikten utåt föreslog nu SÄPO en lösning: De skulle hjälpa de offentliga organen att sålla agnarna från vetet.

  Lösningen innebär mer arbete/tjänster/pengar åt SÄPO givetvis. Den enkla lösningen är att sluta ge föreningsbidrag och låta SÄPO koncentrera sig på problem som inte är skapade av röstfiskande politiker.

  Gillad av 2 personer

 20. Rikard skriver:

  Hej.

  En metod är ju att vara dyr i drift som undersåte. Var lydig, lycklig, och lojal. Beordras det dikesgrävning riktning österut, så gräv så att spaden ryker. Attans. Nya spadar måste ordnas via byråkratin, tills dess blir vi sittande här vi som skall gräva, och de andra som skall lägga rör när vi har grävt, ja de kan ju inget göra de heller. Men lön ska vi ha, det står det skrivet.

  Svensken bör lära av tjeckerna. Magister Svejk ger goda lektioner om hur man överlever i en rent schizofren byrå-krati.

  Anekdot: när reglerna för lärares kopiering kom, och begränsade oss till att kopiera en viss procent av en fack- eller lärobok (tror det var 15% då – nu har jag inte koll längre) så kopierade vi helt enligt reglerna 15% av varje bok. Olika 15%. Helt enligt bokstaven, för vad annat skall vi göra när vi å ena sidan skall köpa omoderna datorer till varenda snorunge, med decennielånga serviceavtal dessutom, men inte får budget ens till moderna läroböcker?

  Kreativ lydnad. Alla order skriftliga och undertecknade. Kvitto på allt. Inget smusslande.

  Är det något statens byråkrati hatar så är det när man är lätt att granska och de enda fel som kan hittas beror på byråkratin själv.

  Tjeckerna överlevde som undersåtar i Österrike-Ungern och under kommunismen. Inte är väl vi av sämre rot och stam?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

 21. Mikael Steinwall skriver:

  Sverige påminner om en godisbutik där det är fritt fram att plocka på sig. Och om man önskar lämna butiken med godsakerna så är även det helt riskfritt.

  Gilla

 22. Petrus skriver:

  Finns nog väldigt många orsaker till att bidragsfusket ökat sedan 1970:

  1. Äldre tiders svensk bidragsmoral har försvunnit.

  2. Importerade attityder från korrupta kulturer alternativt ett liknande beteende mot den befintliga befolkningens tillgångar som t ex brittiska och spanska kolonisatörer uppvisade. Eller svenska kolonisatörer i Lappland på 1700-talet som konfiskerade välgödslade lappvallar som betesmark åt kossorna.

  3. Fler bidrag att fuska med. Förr VAB:ade inte kvinnor. De var hemma hela tiden p g a sambeskattningen eller hade barnflicka. Antalet arbetslösa var färre. Den långtidsarbetslöse fick inget aktivitetsstöd utan den som hade en liten slant på fickan kunde köpa sig en kiosk, taxibil eller traktor. Vi hade inte samma överetablering i de här typerna av företagarsektorer som idag, så det gick bra. Den som var pank fick dock gå till socialen. Den som hade så pass med krämpor att en doktor bedömde vederbörande som icke anställningsbar fick sjukpension. Det gick att göra så förr i tiden. Kanske var bidragsmoralen en faktor, kanske var ett mindre tryck på bidragssystemen p g a en bättre arbetsmarknad en faktor. I USA är det faktiskt rätt lätt att få sjukpension. Har hört att det finns fler sjukpensionärer där än i Sverige. Vet inte om det stämmer. Men min poäng var i alla fall att med färre bidragssystem förr i tiden så var det lättare att vara generös med de man hade.

  Frågan är dock om bidragsfusk är ett värre problem än det överutbud av arbetskraft man skapat.

  Gilla

 23. Klas-Gunnar skriver:

  Högst begripligt att våra inbetalda skatter inte räcker till det de är avsedda för och då måste skatterna höjas eftersom det saknas pengar i alla viktiga samhällsfunktioner när de oviktiga som prio ett fått sitt. Det är helt ologiskt logiskt.

  Gillad av 1 person

 24. Hanko,Budapest skriver:

  I alla totalitära samhällen finns en avgränsad grupp med byråkrater sk ”apparatjiks” som s a s lever i symbios med de härskande eliterna och som även inbördes kännetecknas av en stark kåranda.Denna maktullkomliga grupp ”apparatjiks” kännetecknas även av en mycket påtagligt utvecklad frenetisk och febril flockmentalitet och även av ett otal-men ej slumpmässigt uppkomna – sk blinda fläckar i sitt kollektiva perceptionsfält.I DDR exempelvis ansågs informators- och angiveriverksamheten som en naturlig och heroisk del av bonde- och arbetarstatens normala funktionssätt.Merkel vars far var en sk infiltrationspräst vars uppgift det var att bl a uppsnappa regimfientliga med ledning av vad de naivt yppat under bikten levererade troget offer till DDRs sk ”hingerichtgefägnis” i Leipzig på Alfred Kästner-strasse ,där det fanns säväl en giljotin som ett ljudisolerat rum avsett för likvidering med nackskott.Angela Merkel själv var anställd av Stasi och torde som bisyssla utöver sin huvudverksamhet som propagandist ha erbetat som innerligt hängiven angivare.I Sverige idag arbetar flera hundra personer som statligt avlonade åsiktspoliser som med hjälp av algoritmer genomsöker cyberrymden och sociala medier i jakt på svenska åsiktsbrottslingar.Hur normalt och ärofullt som helst.Poängen i detta resonemang är att ”apparatjik”-kollektivet inte vill se och inte vill ingripa mot de företeelser som det enligt den gängse av eliten etablerade drakoniska EU PK-matrisen inte bör se eller ingripa mot.Byråkratier är hängivet lydiga sin banditaktiga och parasitära EU-elit.Därför blir de även delaktiga av den banditaktiga EU-elitens kollektiva skuld gentemot de europeiska folken.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.